Събития с лица свързани с компанията ЛЮАС-ИВАНОВ (ЕИК: 105585822)
Events with persons connected to the company LYUAS-IVANOV (ID: 105585822)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 105585822)
Към 2020-02-19 09:25:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:25:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-15 11:45:11ЯНА ИНВЕСТ 16 ЕООД
YANA INVEST 16 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 95 Г
2016-09-15 11:45:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-09-15 11:45:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-15 11:45:11ЦВЕТАН ДАНЧОВ ИВАНОВ
TSVETAN DANCHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2016-09-15 11:45:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЦВЕТАН ДАНЧОВ ИВАНОВ
2011-12-09 11:09:47ЛЮАС-ИВАНОВ
LYUAS-IVANOV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-09 11:09:47ЛЮАС-ИВАНОВ ЕООД
LYUAS-IVANOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. СТАРА ПЛАНИНА 37
2011-12-09 11:09:47ЛЮАС-ИВАНОВ ЕООД
LYUAS-IVANOV EOOD
SubjectOfActivity
Всякакъв вид производствена дейност.Производство на промишлени и битови стоки. Производство, преработване, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция. Всякакъв вид вътрешна и външно-търговска дейност, в това число внос и износ на стоки и товари, реекспорт, бартерни сделки, ноу- хау, за своя сметка и като посредник. Извършване на автотранспортни услуги с пътнически и товарни автомобили в страната и чужбина, включително спедиционни такива. Търговия с бои, авто-бои, лакове и производни от тях. Откриване на автосервизи. Изграждане и експлоатация на къмпинги. Хотелиерство и ресторантьорство. Изграждане и експлоатация на игрални домове, билярд, моникс и др. Увеселителни, забавни и игрални съоръжения и машини, незабранени от закона. Охранителна дейност. Отдаване вещи под наем. Откриване на заложни къщи. Търговия с недвижими имоти. Строеж на жилища, търговски домове и сгради с производствено предназначение. Търговия с ценни книжа. Придобиване право върху изобретения, търговски марки, авторски права, др.Обекти на интелектуалната собственост. Извършване на всякакъв вид друга дейност, незабранена от закона. Едноличното ООД ще извършва дейността си в страната и чужбина.
2011-12-09 11:09:47ЦВЕТАН ДАНЧОВ ИВАНОВ
TSVETAN DANCHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-09 11:09:47ЦВЕТАН ДАНЧОВ ИВАНОВ
TSVETAN DANCHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЮАС-ИВАНОВ LYUAS-IVANOV (ЕИК: 105585822)
Check other registries about the company ЛЮАС-ИВАНОВ LYUAS-IVANOV (ID: 105585822)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More