Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 (ЕИК: 106043447)
Events with persons connected to the company TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 (ID: 106043447)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106043447)
Към 2019-12-13 15:55:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-13 15:55:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-03 15:21:05ГЕНАДИЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
GENADIY GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-03 15:21:05ДАНИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА СПАСОВА
DANIELA VENELINOVA SPASOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-01 10:11:44ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 АД
TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. МИТО ОРОЗОВ 63
2012-06-12 13:24:50ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 АД
TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 МИТО ОРОЗОВ 63
2008-06-13 16:12:52ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98
TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-13 16:12:52ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 АД
TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. МИТО ОРОЗОВ 63
2008-06-13 16:12:52ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 АД
TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 AD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИОННА СДЕЛКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ „ТА”ЕООД – ГР.ВРАЦА ОТ ЛИЦА ПО ЧЛ.25 АЛ.3 ОТ ЗППДОБП, ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА И ОТЧУЖДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН, АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА НА ДРЕБНО И ЕДРО, ПРОИЗВОДСТВО – ИЗКУПУВАНЕ – СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДКТИ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА…
2008-06-13 16:12:52СВЕТЛИН ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
SVETLIN VENELINOV SPASOV
Representative
2008-06-13 16:12:52ВЕНЕЛИН СПАСОВ ВЕКОВ
VENELIN SPASOV VEKOV
Representative
2008-06-13 16:12:52ВИОЛЕТА СТАЙКОВА ТОДОРОВА
VIOLETA STAYKOVA TODOROVA
Director
2008-06-13 16:12:52ВЕНЕЛИН СПАСОВ ВЕКОВ
VENELIN SPASOV VEKOV
Director
2008-06-13 16:12:52ИВАН ГЮКОВ ЖИГАЛОВ
IVAN GYUKOV ZHIGALOV
Director
2008-06-13 16:12:52СВЕТЛИН ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
SVETLIN VENELINOV SPASOV
Director
2008-06-13 16:12:52ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
DIMITRA GEORGIEVA DIMITROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 (ЕИК: 106043447)
Check other registries about the company ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98 TOVAREN AVTOTRANSPORT-VRATSA-98 (ID: 106043447)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate