Събития с лица свързани с компанията НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД (ЕИК: 106043792)
Events with persons connected to the company NEDKO MITKOV - TONED (ID: 106043792)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106043792)
Към 2020-01-26 12:44:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:44:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-01-08 17:13:49НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД
NEDKO MITKOV - TONED
LegalForm
Едноличен търговец
2009-01-08 17:13:49НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД ЕТ
NEDKO MITKOV - TONED ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-01-08 17:13:49НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД ЕТ
NEDKO MITKOV - TONED ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЕЙНОСТИ.
2009-01-08 17:13:49НЕДКО МИТКОВ ПАНЧЕВ
NEDKO MITKOV PANCHEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД NEDKO MITKOV - TONED (ЕИК: 106043792)
Check other registries about the company НЕДКО МИТКОВ - ТОНЕД NEDKO MITKOV - TONED (ID: 106043792)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More