Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЕЦ КОЗЛОДУЙ (ЕИК: 106513772)
Events with persons connected to the company AETS KOZLODUY (ID: 106513772)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106513772)
Към 2019-12-10 22:00:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 22:00:41 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 622 991,23 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-03 13:38:50Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-31 14:34:48Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-14 14:01:28Иван Тодоров Андреев
Ivan Todorov Andreev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-14 14:01:28Иван Тодоров Андреев
Ivan Todorov Andreev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-18 18:29:33Димитър Костадинов Ангелов
Dimitar Kostadinov Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-18 18:29:33Димитър Костадинов Ангелов
Dimitar Kostadinov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-10 17:31:31Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-04 10:51:00Георги Тодоров Божинов
Georgi Todorov Bozhinov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-04 10:51:00Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-03 19:33:06Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-01 17:52:02Ивайло Стоянов Стоянов
Ivaylo Stoyanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 18:07:52Иван Киров Генов
Ivan Kirov Genov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-27 18:07:52Александър Христов Николов
Aleksandar Hristov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 18:07:52Иван Киров Генов
Ivan Kirov Genov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-10 18:30:08Валентин Иванов Груев
Valentin Ivanov Gruev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-10 18:30:08Тодор Димитров Шопов
Todor Dimitrov SHopov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-18 14:32:08Владимир Андреев Уручев
Vladimir Andreev Uruchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-09 09:23:36ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
VALENTIN ALEKSIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-05-09 09:23:36МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-29 17:59:50Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-13 12:11:11АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ALEKSANDAR HRISTOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-13 12:11:11МИТКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
MITKO GEORGIEV YANKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-18 15:57:54КОСТАДИН ВЪРБАНОВ ДИМИТРОВ
KOSTADIN VARBANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-18 15:57:54АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ALEKSANDAR HRISTOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-27 13:46:57ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR KOSTADINOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-27 13:46:57МИЛЕНА СТАЙКОВА ЦЕНОВА
MILENA STAYKOVA TSENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-27 13:46:57КОСТАДИН ВЪРБАНОВ ДИМИТРОВ
KOSTADIN VARBANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-27 13:46:57ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR KOSTADINOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-11 14:18:13ТЕНЧО НИКОЛОВ ПОПОВ
TENCHO NIKOLOV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-11 10:25:19БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SoleCapitalOwner
2008-11-11 10:25:19АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
AETS KOZLODUY EAD
SubjectOfActivity
1 - ИЗПOЛЗBAHE HA ЯДPEHATA EHEPГИЯ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И TOПЛИHHA EHEPГИЯ, KOЯTO ДEЙHOCT ИЗBЪPШBA ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЪPЖAHETO HA: BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И TOПЛИHHA EHEPГИЯ OT OПPEДEЛEHA B HEЯ EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBEHA MOЩHOCT, BAЛИДHИ ЛИЦEHЗИИ ЗA EKCПЛOATAЦИЯ HA ЯДPEHИ CЪOPЪЖEHИЯ ПO CMИCЪЛA HA ЗБИЯE, ИЗДAДEHИ OT AГEHЦИЯTA ЗA ЯДPEHO PEГУЛИPAHE /BAЛИДHO PAЗPEШEHИE ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT OT ИHCПEKЦИЯTA ПO БEЗOПACHO ИЗПOЛЗBAHE HA ЯДPEHA EHEPГИЯ ЗA MИPHИ ЦEЛИ OT OПPEДEЛEHOTO B HEГO ПPOИЗBOДCTBEHO CЪOPЪЖEHИE/. 2 - BHOC И ИЗHOC HA CBEЖO И OTPAБOTEHO ЯДPEHO ГOPИBO. 3 - ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT BЪB BPЪЗKA C ДEЙHOCTTA HA ДPУЖECTBOTO, OПPEДEЛEHA B ПPEДMETA HA ДEЙHOCT. 4 - CTPOИTEЛHA, MOHTAЖHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И TOПЛOПPOИЗBOДCTBOTO. 5 - ПPOДAЖБA HA EЛEKTPOEHEPГИЯ HA BИCOKO И CPEДHO HAПPEЖEHИE И HA TOПЛOEHEPГИЯ. 6 - ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ / ЗБИЯЕ /.
2008-07-17 12:00:34ЙОСИФ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
YOSIF ILIEV ILIEV
Director
2008-02-25 14:54:35КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
KRASIMIR HRISTOV YANKOV
Director
2008-02-25 14:54:35ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
IVAN KIROV GENOV
Director
2008-02-25 14:34:33АЕЦ КОЗЛОДУЙ
AETS KOZLODUY
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-25 14:34:33АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
AETS KOZLODUY EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Козлодуй 3320
2008-02-25 14:34:33АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
AETS KOZLODUY EAD
SubjectOfActivity
ИЗПOЛЗBAHE HA ЯДPEHATA EHEPГИЯ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И TOПЛИHHA EHEPГИЯ, KOЯTO ДEЙHOCT ИЗBЬPШBA ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЬPЖAHETO HA: BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЬPШBAHE HA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И TOПЛИHHA EHEPГИЯ OT OПPEДEЛEHA B HEЯ EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBEHA MOЩHOCT, BAЛИДHИ ЛИЦEHЗИИ ЗA EKCПЛOATAЦИЯ HA ЯДPEHИ CЬOPЬЖEHИЯ ПO CMИCЬЛA HA ЗБИЯE, ИЗДAДEHИ OT AГEHЦИЯTA ЗA ЯДPEHO PEГУЛИPAHE /BAЛИДHO PAЗPEШEHИE ЗA ИЗBЬPШBAHE HA ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT OT ИHCПEKЦИЯTA ПO БEЗOПACHO ИЗПOЛЗBAHE HA ЯДPEHA EHEPГИЯ ЗA MИPHИ ЦEЛИ OT OПPEДEЛEHOTO B HEГO ПPOИЗBOДCTBEHO CЬOPЬЖEHИE/, BHOC И ИЗHOC HA CBEЖO И OTPAБOTEHO ЯДPEHO ГOPИBO, ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT BЬB BPЬЗKA C ДEЙHOCTTA HA ДPУЖECTBOTO, OПPEДEЛEHA B ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHA, MOHTAЖHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И TOПЛOПPOИЗBOДCTBOTO, ПPOДAЖБA HA EЛEKTPOEHEPГИЯ HA BИCOKO И CPEДHO HAПPEЖEHИE И HA TOПЛOEHEPГИЯ.
2008-02-25 14:34:33ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
IVAN KIROV GENOV
Representative
2008-02-25 14:34:33ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
IVAN KIROV GENOV
Director
2008-02-25 14:34:33ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
YORDAN STOYANOV DIMOV
Director
2008-02-25 14:34:33ЙОРДАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
YORDAN ASENOV GEORGIEV
Director
2008-02-25 14:34:33КИРИЛ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ
KIRIL ASPARUHOV NIKOLOV
Director
2008-02-25 14:34:33НИНА ПЕТКОВА СТАВРЕВА
NINA PETKOVA STAVREVA
Director
2008-02-25 14:34:33МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-02-25 14:34:33КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
KRASIMIR HRISTOV YANKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата АЕЦ КОЗЛОДУЙ AETS KOZLODUY (ЕИК: 106513772)
Check other registries about the company АЕЦ КОЗЛОДУЙ AETS KOZLODUY (ID: 106513772)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate