Събития с лица свързани с компанията БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА (ЕИК: 106517361)
Events with persons connected to the company BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA (ID: 106517361)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106517361)
Към 2020-01-22 15:00:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 15:00:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-08-18 16:06:01МАРИН ИВАНОВ ДИЛЧЕВ
MARIN IVANOV DILCHEV
Partner
2008-08-18 16:06:01БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ АД
BIZNES SOFTUER KONSULT AD
Partner
2008-08-18 16:06:01МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
MIROSLAV GEORGIEV ANGELOV
Partner
2008-08-18 16:06:01БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ АД, ЕИК 130203096 - 1500 лв.; МАРИН ИВАНОВ ДИЛЧЕВ - 1000 лв.
BIZNES SOFTUER KONSULT AD, EIK 130203096 - 1500 lv.; MARIN IVANOV DILCHEV - 1000 lv.
ShareTransfer
2500 Sell to: МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
2008-08-18 16:06:01МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
MIROSLAV GEORGIEV ANGELOV
ShareTransfer
2500 Buy from: БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ АД, ЕИК 130203096 - 1500 лв.; МАРИН ИВАНОВ ДИЛЧЕВ - 1000 лв.
2008-04-03 11:27:45БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА
BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-03 11:27:45БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА ООД
BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ВАРДАР 15
2008-04-03 11:27:45БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА ООД
BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA OOD
SubjectOfActivity
Програмни, информационни, консултантски и рекламни услуги; продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки и услуги по създаване, внедряване и поддържане на програмни продукти и информационни системи; сделки с интелектуална собственост; лицензионни сделки; покупка на стоки или други вещи за техническо осигуряване на информационни системи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводство
2008-04-03 11:27:45МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
MIROSLAV GEORGIEV ANGELOV
Manager
2008-04-03 11:27:45БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ АД
BIZNES SOFTUER KONSULT AD
Partner
2008-04-03 11:27:45МАРИН ИВАНОВ ДИЛЧЕВ
MARIN IVANOV DILCHEV
Partner
2008-04-03 11:27:45МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
MIROSLAV GEORGIEV ANGELOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA (ЕИК: 106517361)
Check other registries about the company БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ ВРАЦА BIZNES SOFTUER KONSULT VRATSA (ID: 106517361)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More