Събития с лица свързани с компанията АРГУС (ЕИК: 106580116)
Events with persons connected to the company ARGUS (ID: 106580116)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106580116)
Към 2020-01-23 06:20:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:20:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 156 574,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-15 16:51:49ВАСКО ДОНКОВ ВАСИЛЕВ
VASKO DONKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-03-15 16:51:49НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
NADEZHDA PETROVA STAYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ВАСКО ДОНКОВ ВАСИЛЕВ
2016-03-15 16:51:49ВАСКО ДОНКОВ ВАСИЛЕВ
VASKO DONKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
2008-07-09 15:52:31АРГУС ООД
ARGUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 УЛ. ЛЕОНОВ 46-ОФИС 12
2008-07-09 15:52:31ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
LILIYA PETROVA VASILEVA
Manager
2008-07-09 15:52:31ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
LILIYA PETROVA VASILEVA
Partner
2008-07-09 15:52:31ИЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ILIYANA IVANOVA DIMITROVA
ShareTransfer
2500 Sell to: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
2008-07-09 15:52:31ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
LILIYA PETROVA VASILEVA
ShareTransfer
2500 Buy from: ИЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
2008-04-21 08:47:31АРГУС
ARGUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-21 08:47:31АРГУС ООД
ARGUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА 13 А
2008-04-21 08:47:31АРГУС ООД
ARGUS OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, ИЗKУПУBHE И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ИЗBЬPШBAHE HA УCЛУГИ B CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE И TЬPГOBИЯ C ЧEPHИ И ЦBETHИ METAЛИ, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCИЧKИ BИДOBE BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, TЬPГOBИЯ C ABTOMOБИЛИ И PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BCИЧKИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-04-21 08:47:31ИЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ILIYANA IVANOVA DIMITROVA
Manager
2008-04-21 08:47:31НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
NADEZHDA PETROVA STAYKOVA
Manager
2008-04-21 08:47:31ИЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ILIYANA IVANOVA DIMITROVA
Partner
2008-04-21 08:47:31НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
NADEZHDA PETROVA STAYKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АРГУС ARGUS (ЕИК: 106580116)
Check other registries about the company АРГУС ARGUS (ID: 106580116)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More