Събития с лица свързани с компанията ГАРАНТ СТРОЙ (ЕИК: 106616523)
Events with persons connected to the company GARANT STROY (ID: 106616523)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106616523)
Към 2020-01-23 17:35:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 17:35:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-07-10 15:13:34СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
SLAVEY VASILEV NAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-10 15:13:34ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-10 15:13:34ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-10 15:13:34СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
SLAVEY VASILEV NAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-10 15:13:34ИВ-АЛ - ИВАН АЛЕКСИЕВ
IV-AL - IVAN ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
2009-07-10 15:13:34СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
SLAVEY VASILEV NAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВ-АЛ - ИВАН АЛЕКСИЕВ
2009-07-10 15:13:34ТАТЯНА ЛОЗАНОВА - РАЙНИЧКА АЛЕКСИЕВА
TATYANA LOZANOVA - RAYNICHKA ALEKSIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Sell to: СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
2009-07-10 15:13:34СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ НАКОВ
SLAVEY VASILEV NAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Buy from: ТАТЯНА ЛОЗАНОВА - РАЙНИЧКА АЛЕКСИЕВА
2009-07-10 15:13:34АСЕН ИВАНОВ - 2000
ASEN IVANOV - 2000
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10100 Sell to: ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
2009-07-10 15:13:34ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10100 Buy from: АСЕН ИВАНОВ - 2000
2009-07-10 15:13:34ИВ-АЛ - ИВАН АЛЕКСИЕВ
IV-AL - IVAN ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Sell to: ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
2009-07-10 15:13:34ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Buy from: ИВ-АЛ - ИВАН АЛЕКСИЕВ
2008-09-30 09:40:03ГАРАНТ СТРОЙ ООД
GARANT STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 5
2008-07-21 15:39:57ГАРАНТ СТРОЙ ООД
GARANT STROY OOD
Seat
2008-07-21 15:39:57ЕТ ИВ-АЛ - ИВАН АЛЕКСИЕВ
ET IV-AL - IVAN ALEKSIEV
Partner
2008-07-21 15:39:57ЕТ ТАТЯНА ЛОЗАНОВА - РАЙНИЧКА АЛЕКСИЕВА
ET TATYANA LOZANOVA - RAYNICHKA ALEKSIEVA
Partner
2008-07-21 15:39:57ЕТ АСЕН ИВАНОВ - 2000
ET ASEN IVANOV - 2000
Partner
2008-07-21 15:39:57ПЕТЯ ЧАВДАРОВА ГУРЗОВА, АНАТОЛИЙ МИКОВ АНОВСКИ
PETYA CHAVDAROVA GURZOVA, ANATOLIY MIKOV ANOVSKI
ShareTransfer
30000 Sell to: ЕТ АСЕН ИВАНОВ - 2000, ЕИК 106521153, ЕТ ТАТЯНА ЛОЗАНОВА - РАЙНИЧКА АЛЕКСИЕВА ЕИК 106592054, ЕТ ИВ-АЛ-ИВАН АЛЕКСИЕВ
2008-07-21 15:39:57ЕТ АСЕН ИВАНОВ - 2000, ЕИК 106521153, ЕТ ТАТЯНА ЛОЗАНОВА - РАЙНИЧКА АЛЕКСИЕВА ЕИК 106592054, ЕТ ИВ-АЛ-ИВАН АЛЕКСИЕВ
ET ASEN IVANOV - 2000, EIK 106521153, ET TATYANA LOZANOVA - RAYNICHKA ALEKSIEVA EIK 106592054, ET IV-AL-IVAN ALEKSIEV
ShareTransfer
30000 Buy from: ПЕТЯ ЧАВДАРОВА ГУРЗОВА, АНАТОЛИЙ МИКОВ АНОВСКИ
2008-04-23 13:56:28ГАРАНТ СТРОЙ
GARANT STROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-23 13:56:28ГАРАНТ СТРОЙ ООД
GARANT STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 5
2008-04-23 13:56:28ГАРАНТ СТРОЙ ООД
GARANT STROY OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ДОГРАМИ, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-04-23 13:56:28ИВАН ЛОЗАНОВ АЛЕКСИЕВ
IVAN LOZANOV ALEKSIEV
Manager
2008-04-23 13:56:28ПЕТЯ ЧАВДАРОВА ГУРЗОВА
PETYA CHAVDAROVA GURZOVA
Partner
2008-04-23 13:56:28АНАТОЛИЙ МИКОВ АНОВСКИ
ANATOLIY MIKOV ANOVSKI
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГАРАНТ СТРОЙ GARANT STROY (ЕИК: 106616523)
Check other registries about the company ГАРАНТ СТРОЙ GARANT STROY (ID: 106616523)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More