Събития с лица свързани с компанията АГРО САНТИЯ (ЕИК: 106619291)
Events with persons connected to the company AGRO SANTIYA (ID: 106619291)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106619291)
Към 2020-01-23 16:31:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 16:31:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 304 899,56 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-17 00:15:12АГРО САНТИЯ
AGRO SANTIYA
DebtorOverSecureClaim
2018-05-17 00:15:12АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-17 00:15:12АГРО САНТИНО
AGRO SANTINO
DebtorOverSecureClaim
2018-05-17 00:15:12Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditor
2018-05-17 00:15:12АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
AtPawnCreditors
2015-10-06 16:40:05АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
DebtorOverSecureClaims
2015-10-06 16:40:05Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditors
2015-08-04 15:02:14АГРО САНТИНО ООД
AGRO SANTINO OOD
DebtorOverSecureClaims
2015-07-29 11:07:34АГРО САНТИНО ООД
AGRO SANTINO OOD
DebtorOverSecureClaim
2015-07-29 11:07:34АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
DebtorOverSecureClaims
2015-07-01 16:34:19АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Славянска 5 1
2015-07-01 16:34:19ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
GEORGIEV, TODOROV I KO
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-01 16:34:19Е ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ
E TRAST MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-01 16:34:19ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
GEORGIEV, TODOROV I KO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
138940 Sell to: Е ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ
2015-07-01 16:34:19Е ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ
E TRAST MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯShareTransfer
138940 Buy from: ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
2014-12-17 16:14:42Станислав Горанов Георгиев
Stanislav Goranov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-17 16:14:42„Мизия Агро” ЕООД
„Miziya Agro” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42„Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
„Georgiev, Todorov i Ko.” AD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42Марифонс Холдингс Лимитид
Marifons Holdings Limitid
КИПЪРPartner
2014-12-17 16:14:42„Корпорейт Секретарис” ЕООД
„Korporeyt Sekretaris” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42Скайларк Кепитъл Лтд
Skaylark Kepital Ltd
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2014-12-17 16:14:42„ЕМА Капитал” ЕООД
„EMA Kapital” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42“ВЕЦ Хубавене“ АД
“VETS Hubavene“ AD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42„Асетс Мениджмънт” ЕООД
„Asets Menidzhmant” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42Нели Пенчева Запрянова
Neli Pencheva Zapryanova
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42„Витек” ЕООД
„Vitek” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42Даниел Георгиев Александров
Daniel Georgiev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-17 16:14:42„Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
„Georgiev, Todorov i Ko.” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
73550 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
73550 Buy from: „Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
2014-12-17 16:14:42„Корпорейт Секретарис” ЕООД
„Korporeyt Sekretaris” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
84060 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
84060 Buy from: „Корпорейт Секретарис” ЕООД
2014-12-17 16:14:42Марифонс Холдингс Лимитид
Marifons Holdings Limitid
БЪЛГАРИЯShareTransfer
73560 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
73560 Buy from: Марифонс Холдингс Лимитид
2014-12-17 16:14:42Даниел Георгиев Александров
Daniel Georgiev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
31520 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
31520 Buy from: Даниел Георгиев Александров
2014-12-17 16:14:42„Витек” ЕООД
„Vitek” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
42030 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
42030 Buy from: „Витек” ЕООД
2014-12-17 16:14:42„Мизия Агро” ЕООД
„Miziya Agro” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
220660 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
220660 Buy from: „Мизия Агро” ЕООД
2014-12-17 16:14:42Нели Пенчева Запрянова
Neli Pencheva Zapryanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
31520 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
31520 Buy from: Нели Пенчева Запрянова
2014-12-17 16:14:42„Асетс Мениджмънт” ЕООД
„Asets Menidzhmant” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
210150 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
210150 Buy from: „Асетс Мениджмънт” ЕООД
2014-12-17 16:14:42„ЕМА Капитал” ЕООД
„EMA Kapital” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
136600 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
136600 Buy from: „ЕМА Капитал” ЕООД
2014-12-17 16:14:42Скайларк Кепитъл Лтд
Skaylark Kepital Ltd
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
147100 Sell to: „ВЕЦ Хубавене” АД
2014-12-17 16:14:42„ВЕЦ Хубавене” АД
„VETS Hubavene” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
147100 Buy from: Скайларк Кепитъл Лтд
2014-11-25 14:19:54НЕЛИ ПЕНЧЕВА ЗАПРЯНОВА
NELI PENCHEVA ZAPRYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54Марифонс Холдингс Лимитид
Marifons Holdings Limitid
КИПЪРPartner
2014-11-25 14:19:54МИЗИЯ АГРО
MIZIYA AGRO
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ
ASETS MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54ВИТЕК
VITEK
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
DANIEL GEORGIEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
GEORGIEV, TODOROV I KO
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54КОРПОРЕЙТ СЕКРЕТАРИС
KORPOREYT SEKRETARIS
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-25 14:19:54„Георгиев, Тодоров и Ко” АД
„Georgiev, Todorov i Ko” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1401000 Sell to: „Асетс Мениджмънт” ЕООД
2014-11-25 14:19:54„Асетс Мениджмънт” ЕООД
„Asets Menidzhmant” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1401000 Buy from: „Георгиев, Тодоров и Ко” АД
2014-11-25 14:19:54Даниел Георгиев Александров
Daniel Georgiev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
140100 Buy from: Марифонс Холдинг Лимитид
2014-11-25 14:19:54Нели Пенчева Запрянова
Neli Pencheva Zapryanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
210150 Buy from: Марифонс Холдинг Лимитид
2014-11-25 14:19:54„Мизия Агро” ЕООД
„Miziya Agro” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70050 Sell to: Даниел Георгиев Александров
2014-11-25 14:19:54Даниел Георгиев Александров
Daniel Georgiev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70050 Buy from: „Мизия Агро” ЕООД
2014-11-25 14:19:54„Георгиев, Тодоров и Ко” АД
„Georgiev, Todorov i Ko” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280200 Sell to: „Витек” ЕООД
2014-11-25 14:19:54„Витек” ЕООД
„Vitek” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280200 Buy from: „Георгиев, Тодоров и Ко” АД
2014-11-25 14:19:54„Георгиев, Тодоров и Ко” АД
„Georgiev, Todorov i Ko” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
560400 Sell to: „Корпорейт Секретарис” ЕООД
2014-11-25 14:19:54„Корпорейт Секретарис” ЕООД
„Korporeyt Sekretaris” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
560400 Buy from: „Георгиев, Тодоров и Ко” АД
2013-09-24 15:23:58Кева Илиева Панова
Keva Ilieva Panova
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-24 15:23:58Албена Пиринова Ценкова-Георгиева
Albena Pirinova TSenkova-Georgieva
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-22 14:37:06АГРО САНТИЯ
AGRO SANTIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-08-22 14:37:06„Мизия Агро” ЕООД
„Miziya Agro” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-22 14:37:06Марифонс Холдингс Лимитид
Marifons Holdings Limitid
КИПЪРPartner
2013-08-22 14:37:06„Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
„Georgiev, Todorov i Ko.” AD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-22 14:37:06„ЕМА Капитал” ЕООД
„EMA Kapital” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-22 14:37:06Скайларк Кепитъл Лтд.
Skaylark Kepital Ltd.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
910650 Sell to: „ЕМА Капитал” ЕООД
2013-08-22 14:37:06„ЕМА Капитал” ЕООД
„EMA Kapital” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
910650 Buy from: СЕРЕС АД
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
980700 Sell to: Скайларк Кепитъл Лтд.
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
840600 Sell to: Марифонс Холдингс Лимитид
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2731950 Sell to: „Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
2013-08-22 14:37:06„Георгиев, Тодоров и Ко.” АД
„Georgiev, Todorov i Ko.” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2731950 Buy from: СЕРЕС АД
2013-08-22 14:37:06СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1541100 Sell to: „Мизия Агро” ЕООД
2013-08-22 14:37:06„Мизия Агро” ЕООД
„Miziya Agro” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1541100 Buy from: СЕРЕС АД
2013-08-14 13:05:03Агро Сантия ЕООД
Agro Santiya EOOD
DebtorOverSecureClaims
2013-08-14 13:05:03Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditors
2013-08-08 22:48:50Агро Сантия ЕООД
Agro Santiya EOOD
DebtorOverSecureClaim
2013-08-08 22:48:50АГРО САНТИЯ ООД
AGRO SANTIYA OOD
DebtorOverSecureClaims
2011-03-08 13:38:38АГРО САНТИЯ ЕООД
AGRO SANTIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СЛАВЯНСКА 13
2009-04-02 17:17:25ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ОРАШЪКОВ
EVGENIY IVANOV ORASHAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-27 10:33:16СЕРЕС АД
SERES AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-03-12 10:11:36АГРО САНТИЯ
AGRO SANTIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-12 10:11:36АГРО САНТИЯ ЕООД
AGRO SANTIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ЛУКАШОВ 11
2008-03-12 10:11:36АГРО САНТИЯ ЕООД
AGRO SANTIYA EOOD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ , ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ , СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ , ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОД0ОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСУЛТАЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ , ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ , ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗДЕЛКИ , ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ , КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-03-12 10:11:36СВЕТЛАН КОСТАДИНОВ СТАНОЕВ
SVETLAN KOSTADINOV STANOEV
Manager
2008-03-12 10:11:36ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД
ZEMEDELSKA ZEMYA AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АГРО САНТИЯ AGRO SANTIYA (ЕИК: 106619291)
Check other registries about the company АГРО САНТИЯ AGRO SANTIYA (ID: 106619291)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More