Събития с лица свързани с компанията АКВА ГРУП (ЕИК: 106624559)
Events with persons connected to the company AKVA GRUP (ID: 106624559)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106624559)
Към 2020-01-23 22:29:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:29:15 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 610 063,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-16 13:18:11АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. Димитър Димов 55
2017-02-16 13:18:11АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. Димитър Димов 55
2017-02-16 13:18:11ЯНКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
YANKO ANGELOV ASENOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-16 13:18:11ЯНКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
YANKO ANGELOV ASENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-02-16 13:18:11Иван Георгиев Иванов
Ivan Georgiev Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Янко Ангелов Асенов
2017-02-16 13:18:11Янко Ангелов Асенов
YAnko Angelov Asenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Иван Георгиев Иванов
2017-02-16 13:18:11АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
SubjectOfActivity
строителство на тръбопроводи и други инсталации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги препродаде, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с петролни продукти на едро и дребно, както и с всякакви видове други химически продукти /след съответното разрешение/, инженерингова дейност, външно-търговска и външно-икономическа дейност, проектантска, инвеститорска, строително-монтажна дейност, пускавоналадъчна дейност, ремонтна и сервизна дейност, всички дейности незабранени от закона;
2015-11-30 17:29:43ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-11-30 17:29:43ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-30 17:29:43ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VENTSISLAV IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2015-11-30 17:29:43ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2013-09-19 18:12:56АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Братя Миладинови 8 Б
2013-09-19 18:12:56ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VENTSISLAV IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-19 18:12:56ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VENTSISLAV IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-09-19 18:12:56ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2013-09-19 18:12:56ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VENTSISLAV IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2009-08-25 12:50:16АКВА ГРУП
AKVA GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-25 12:50:16АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА 21 Г
2009-08-25 12:50:16ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-25 12:50:16ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
PEPI TSVETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2009-08-25 12:50:16ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
2009-08-25 12:50:16АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ
ANGEL TSENOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2009-08-25 12:50:16ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ
2008-06-19 14:29:44ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
ShareTransfer
5000 Sell to: АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
2008-06-19 14:29:44АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ANGEL TSENOV SIMEONOV, IVAN GEORGIEV IVANOV, PEPI TSVETKOV PETKOV
ShareTransfer
5000 Buy from: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
2008-05-15 16:17:44ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
Manager
2008-03-24 10:19:16АКВА ГРУП
AKVA GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 10:19:16АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА 21 Г
2008-03-24 10:19:16АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО НА ТРЪБОПРОВОДИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ, ПOKУПKA НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА ПPOДAЖБA B ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПPEPAБOTEH И ОБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КАКТО И С ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ПУСКАВОНАЛАДЪЧНА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-03-24 10:19:16ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
Manager
2008-03-24 10:19:16АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ
ANGEL TSENOV SIMEONOV
Partner
2008-03-24 10:19:16ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAN GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-03-24 10:19:16ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
PEPI TSVETKOV PETKOV
Partner
2008-03-24 10:19:16ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
SoleCapitalOwner
2008-03-24 10:19:16ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
ShareTransfer
5000 Sell to: АНГЕЛ ИВАНАВ СИМЕОНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
2008-03-24 10:19:16АНГЕЛ ИВАНАВ СИМЕОНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ANGEL IVANAV SIMEONOV, IVAN GEORGIEV IVANOV, PEPI TSVETKOV PETKOV
ShareTransfer
5000 Buy from: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
2008-03-24 09:43:00АКВА ГРУП
AKVA GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 09:43:00АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ж.к.ДЪБНИКА бл. 21 вх.Г ап.86
2008-03-24 09:43:00АКВА ГРУП ЕООД
AKVA GRUP EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО НА ТРЪБОПРОВОДИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ, ПOKУПKA НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПPOДAДЕ B ПPEPAБOTEH И B HEПPEPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИВОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ТЗ.
2008-03-24 09:43:00ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
Manager
2008-03-24 09:43:00ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АКВА ГРУП AKVA GRUP (ЕИК: 106624559)
Check other registries about the company АКВА ГРУП AKVA GRUP (ID: 106624559)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More