Събития с лица свързани с компанията ПОДЕМКРАН (ЕИК: 107538038)
Events with persons connected to the company PODEMKRAN (ID: 107538038)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 107538038)
Към 2020-02-17 03:35:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:35:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-22 15:03:57БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
BORISLAV DIMITROV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-22 15:03:57Борислав Димитров Христов
Borislav Dimitrov Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-08 13:57:39ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОИМЕНОВ
GEORGI ZDRAVKOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-20 14:00:28Евгени Веселинов Станчев
Evgeni Veselinov Stanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-20 14:00:28Евгени Веселинов Станчев
Evgeni Veselinov Stanchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-19 14:34:42ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД
YUNIYDA INDASTRIS OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-02 11:01:46ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОИМЕНОВ
GEORGI ZDRAVKOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-09 14:17:40СЛАВЧО ПЕТРОВ ПАРУШЕВ
SLAVCHO PETROV PARUSHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-06 09:59:48ХРИСТОФОР БЛАГОЕВ ХРИСТОФОРОВ
HRISTOFOR BLAGOEV HRISTOFOROV
Procurators
2009-10-16 10:46:59ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОИМЕНОВ
GEORGI ZDRAVKOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-16 10:46:59ДАНИЕЛА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
DANIELA HRISTOVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-02 10:25:40Даниела Христова Стоянова
Daniela Hristova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-10 11:24:03Стефан Ганев Петров
Stefan Ganev Petrov
Procurators
2008-08-04 10:44:24ПОДЕМКРАН
PODEMKRAN
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-04 10:44:24ПОДЕМКРАН АД
PODEMKRAN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ГЕНЕРАЛ НИКОЛОВ 1
2008-08-04 10:44:24ПОДЕМКРАН АД
PODEMKRAN AD
SubjectOfActivity
Машиностроителна и металообработваща промишленост. Производство на подемно-транспортни съоръжения, кранове и кранови компоненти, всякакви видове продукти на машиностроенето, леката и тежката индустрия и сервизна дейност в страната и чужбина. Маркетингова, инженерингова, научно-развойна, внедрителска и други дейности. Изследователска дейност. Лизингова дейност. Търговия в страната и чужбина.
2008-08-04 10:44:24Христофор Благоев Христофоров
Hristofor Blagoev Hristoforov
Representative
2008-08-04 10:44:24Христофор Благоев Христофоров
Hristofor Blagoev Hristoforov
Director
2008-08-04 10:44:24Славчо Петров Парушев
Slavcho Petrov Parushev
Director
2008-08-04 10:44:24Георги Здравков Стоименов
Georgi Zdravkov Stoimenov
Director
2008-08-04 10:44:24Георги Костадинов Петров
Georgi Kostadinov Petrov
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПОДЕМКРАН PODEMKRAN (ЕИК: 107538038)
Check other registries about the company ПОДЕМКРАН PODEMKRAN (ID: 107538038)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More