Събития с лица свързани с компанията ФОРМУЛА-С (ЕИК: 107559961)
Events with persons connected to the company FORMULA-S (ID: 107559961)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 107559961)
Към 2020-01-18 18:12:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 18:12:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-23 15:31:49ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
SuspendProceedings
2016-03-10 15:28:10ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
SuspendProceedings
2015-01-19 15:13:44ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
HoldProceedings
2011-07-06 12:37:03ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
DebtorBodies
2011-07-06 12:37:03ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
RestrictDebtorOrderPower
2011-07-06 12:37:03ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
GeneralSeizure
2011-07-06 12:37:03ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
CashIn
2011-07-06 12:37:03ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
DeclareBankrupt
2011-04-19 09:46:12ИВАН ТОДОРОВ БАЛАБАНОВ
IVAN TODOROV BALABANOV
Trustees
2011-03-14 13:09:33ИВАН ТОДОРОВ БАЛАБАНОВ
IVAN TODOROV BALABANOV
Trustees
2011-03-09 10:21:31ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
OpenProccedings
2011-03-09 10:21:31ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
GeneralSeizure
2010-02-18 13:42:13ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS LIZING BALGARIYA
Distraints
2010-02-18 11:32:15ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Description406
2010-02-01 11:10:10ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ
HIPO ALPE-ADRIA-AUTOLIZING
Distraints
2010-01-29 14:56:21ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Description406
2009-08-17 09:43:28РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
Distraints
2009-08-14 13:47:34ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Manager
2009-08-14 13:47:34ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-14 13:47:34ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Description406
2008-03-31 14:19:48Банка ДСК
Banka DSK
Distraints
2008-01-17 14:20:25ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Manager
2008-01-17 14:20:25ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
PENCHO IVANOV PENCHEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
2008-01-17 14:20:25ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
ShareTransfer
5000 Buy from: ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
2008-01-17 13:56:15ФОРМУЛА-С
FORMULA-S
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-17 13:56:15ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Трявна 5350 УСТА ИВАН 6
2008-01-17 13:56:15ФОРМУЛА-С ЕООД
FORMULA-S EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ/СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШИТЕЛНО И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ РЕД/; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВЕТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ- СЧЕТОВОДНИ, ПРЕВОЗНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ,, ИНФОРМАЦИОННИ,,ИМПРЕСАРСКИ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-01-17 13:56:15ЦЕЦА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
TSETSA VENKOVA DIMITROVA
Manager
2008-01-17 13:56:15ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
PENCHO IVANOV PENCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФОРМУЛА-С FORMULA-S (ЕИК: 107559961)
Check other registries about the company ФОРМУЛА-С FORMULA-S (ID: 107559961)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More