Събития с лица свързани с компанията МОНТИС ГРУП (ЕИК: 107596059)
Events with persons connected to the company MONTIS GRUP (ID: 107596059)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 107596059)
Към 2020-05-29 05:18:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-29 05:18:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-29 15:54:32МОНТИС ГРУП АД
MONTIS GRUP AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-05-29 15:48:08МОНТИС ГРУП АД
MONTIS GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Никола Вапцаров 3 Г
2015-05-29 15:48:08Александър Дмитриев Петков
Aleksandar Dmitriev Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-17 16:13:47Лидия Дмитриева Вълкова
Lidiya Dmitrieva Valkova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-11 11:27:13Иван Господинов Петков
Ivan Gospodinov Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-11 11:27:13Иван Господинов Петков
Ivan Gospodinov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-06 11:39:59Бисер Маринов Кехайов
Biser Marinov Kehayov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-22 15:05:04МОНТИС ГРУП АД
MONTIS GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. Априлов 22
2010-09-14 13:34:22МОНТИС ГРУП
MONTIS GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2010-09-14 13:34:22СТЕФКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
STEFKA MARINOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-12 14:20:19МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3г
2010-05-12 14:20:19МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
SubjectOfActivity
рекламна дейност и услуги; размножителна дейност /ксерокс услуги/, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни сделки, пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, маркетинг, хотелиерски, туристически, в т.ч. външнотуристически. Информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени със закон, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, пренос или разпределение на енергия, включително инженерингова дейност, опериране и поддръжка на оборудването за производство на електроенергия, за които не се изисква лиценз, /в случай че за извършване на посочените дейности е необходимо разрешение или лиценз, същите ще се осъществяват след получаване на съответните документи/; преработване на земеделски и/или горски продукти; счетоводни услуги, ТРЗ, личен състав, правни услуги, информационни и комуникационни услуги.
2010-05-12 14:20:19Полина Тодорова Пеева
Polina Todorova Peeva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-12 14:20:19СТЕФКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
STEFKA MARINOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-06 16:17:34МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
SubjectOfActivity
рекламна дейност и услуги; размножителна дейност /ксерокс услуги/, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни сделки, пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, маркетинг, хотелиерски, туристически, в т.ч. външнотуристически. Информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени със закон, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, пренос или разпределение на енергия, включително инженерингова дейност, опериране и поддръжка на оборудването за производство на електроенергия, за които не се изисква лиценз, /в случай че за извършване на посочените дейности е необходимо разрешение или лиценз, същите ще се осъществяват след получаване на съответните документи/; преработване на земеделски и/или горски продукти; счетоводни услуги, ТРЗ, личен състав, правни услуги, информационни и комуникационни услуги.
2008-12-11 14:50:31АРГОС ЕАД
ARGOS EAD
TransferringEnterprise
2008-12-11 14:50:31АРГУС ЕООД
ARGUS EOOD
AcquisitionEnterprise
2008-07-22 15:44:18МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-28 09:48:53МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
SubjectOfActivity
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; РАЗМНОЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/ КСЕРОК УСЛУГИ/, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБАРБОТЕН ВИД;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ПЪТНИЧЕСКИ ТОВАРНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ В Т.Ч. ВЪНШНОТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ПОКУПКА СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ; ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТОРСКА И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ;/В СЛУЧЕЙ ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ , СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ/; ПРЕРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И/ИЛИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ;
2008-03-12 13:54:25ИВАН ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ
IVAN GOSPODINOV PETKOV
BranchManagers
2008-02-18 10:33:16МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-31 16:59:48МОНТИС ГРУП
MONTIS GRUP
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-01-31 16:59:48МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 БУЛ. АПРИЛОВ 22
2008-01-31 16:59:48МОНТИС ГРУП ЕАД
MONTIS GRUP EAD
SubjectOfActivity
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, РАЗМНОЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ /КСЕРОКС УСЛУГИ/; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. МАРКЕТИНГ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ В ТОВА ЧИСЛО ВЪНШНОТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОПЕРИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ /В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ
2008-01-31 16:59:48ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA
Representative
2008-01-31 16:59:48МИРОСЛАВА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА
MIROSLAVA DAMYANOVA PAVLOVA
Representative
2008-01-31 16:59:48ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA
Director
2008-01-31 16:59:48МИРОСЛАВА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА
MIROSLAVA DAMYANOVA PAVLOVA
Director
2008-01-31 16:59:48БИСЕР МАРИНОВ КЕХАЙОВ
BISER MARINOV KEHAYOV
Director
2008-01-31 16:59:48ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МОНТИС ГРУП MONTIS GRUP (ЕИК: 107596059)
Check other registries about the company МОНТИС ГРУП MONTIS GRUP (ID: 107596059)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More