Събития с лица свързани с компанията САГА ХОТЕЛИ (ЕИК: 108553712)
Events with persons connected to the company SAGA HOTELI (ID: 108553712)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 108553712)
Към 2020-01-19 11:00:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 11:00:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-19 12:45:54СТАМЕН ИВАНОВ ДАФИНОВ
STAMEN IVANOV DAFINOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-04-21 14:27:20ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КАНТАРДЖИЕВ
IVAYLO DIMITROV KANTARDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-21 14:27:20СТАМЕН ИВАНОВ ДАФИНОВ
STAMEN IVANOV DAFINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-21 14:27:20ИВАН НЕНОВ НАНЕВ
IVAN NENOV NANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 14:27:20ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КАНТАРДЖИЕВ
IVAYLO DIMITROV KANTARDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 14:27:20СТАМЕН ИВАНОВ ДАФИНОВ
STAMEN IVANOV DAFINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-23 09:30:00САГА ХОТЕЛИ
SAGA HOTELI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-23 09:30:00САГА ХОТЕЛИ АД
SAGA HOTELI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 46
2008-05-23 09:30:00САГА ХОТЕЛИ АД
SAGA HOTELI AD
SubjectOfActivity
XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; BЬTPEШHO И BЬHШHO TЬPГOBCKA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CTOKИ И УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHA, ПPOИЗBOДCTBEHA, HAУЧHA, ПPOУЧBATEЛHA, PAЗBOЙHO-BHEДPИTEЛCKA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT; AГEHTCTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO B OБЛACTTA HA BЬHШHATA И BЬTPEШHATA TЬPГOBИЯ, TPAHCПOPTA, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ.
2008-05-23 09:30:00СТАМЕН ИВАНОВ ДАФИНОВ
STAMEN IVANOV DAFINOV
Representative
2008-05-23 09:30:00ПЛАМЕН АТАНАСОВ СТАМАТОВ
PLAMEN ATANASOV STAMATOV
Representative
2008-05-23 09:30:00ПЛАМЕН АТАНАСОВ СТАМАТОВ
PLAMEN ATANASOV STAMATOV
Director
2008-05-23 09:30:00СТАМЕН ИВАНОВ ДАФИНОВ
STAMEN IVANOV DAFINOV
Director
2008-05-23 09:30:00ВЕСЕЛА МАРИНОВА МАНОЛОВА
VESELA MARINOVA MANOLOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата САГА ХОТЕЛИ SAGA HOTELI (ЕИК: 108553712)
Check other registries about the company САГА ХОТЕЛИ SAGA HOTELI (ID: 108553712)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More