Събития с лица свързани с компанията УСТРА - ТУР (ЕИК: 108563464)
Events with persons connected to the company USTRA - TUR (ID: 108563464)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 108563464)
Към 2020-02-19 11:21:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:21:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-08 08:23:27АБ АД
AB AD
Distraint
2017-09-08 08:23:27УСТРА - ТУР ЕООД
USTRA - TUR EOOD
Distraints
2017-09-08 08:23:27УСТРА - ХОЛДИНГ АД
USTRA - HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-02-21 11:51:51УСТРА - ТУР
USTRA - TUR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-21 11:51:51УСТРА - ТУР ЕООД
USTRA - TUR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. ГЕНЕРАЛ ДЕЛОВ 1
2008-02-21 11:51:51УСТРА - ТУР ЕООД
USTRA - TUR EOOD
SubjectOfActivity
XOTEЛИEPCTBO И TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT; PECTOPAHTЬOPCTBO; TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA ДBИЖИMO И HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO; OБPAЗOBATEЛHA ДEЙHOCT-CЬЗДABAHE HA УCЛOBИЯ ЗA ПPИДOБИBAHE HA ПPOФECИOHAЛHA KBAЛИФИKAЦИЯ, ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ И CПEЦИAЛИЗAЦИЯ C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ OT ЦEHTЬP ЗA ПPOФECИOHAЛHO OБУЧEHИE.
2008-02-21 11:51:51ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ХАДЖИЙСКИ
VALERI NIKOLOV HADZHIYSKI
Manager
2008-02-21 11:51:51УСТРА - ХОЛДИНГ АД
USTRA - HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата УСТРА - ТУР USTRA - TUR (ЕИК: 108563464)
Check other registries about the company УСТРА - ТУР USTRA - TUR (ID: 108563464)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More