Събития с лица свързани с компанията ДИКС 19 (ЕИК: 109054388)
Events with persons connected to the company DIKS 19 (ID: 109054388)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 109054388)
Към 2020-01-29 17:53:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:53:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-31 11:52:33ДИКС 19 ЕООД
DIKS 19 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ЗДРАВЕЦ 268
2017-08-31 11:52:33СЛАВЧО ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ
SLAVCHO LYUBENOV ALEKSOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-31 11:52:33ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-08-31 11:52:33КИРИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
KIRIL DIMITROV SOTIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2017-08-31 11:52:33ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КИРИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
2010-12-03 12:11:56ДИКС 19
DIKS 19
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-03 12:11:56ДИКС 19 ЕООД
DIKS 19 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ХАН КРУМ 14
2010-12-03 12:11:56ДИКС 19 ЕООД
DIKS 19 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ ИЛИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ПPOГPAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, БAPTEPHИ CДEЛKИ, CTPOИTEЛHИA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, KOHCУЛTAHCKИ УCЛУГИ, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЪB BИД XPAHИTEЛHИ CTOKИ CBЪPЗAHИ C OБЩECTBEHOTO XPAHEHE, ЦИГAPИ И BCЯKAKЬB BИД AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, KAФE-KЛУБ, ЗAБABHO-PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ, EЛEKTPOHHИ И MEXAHИЧHИ - MOHИKC, БИЛЯPД, ШAX, TAБЛA, KAPTИ /БEЗ XAЗAPT/, ПOKУПKA, CTPOEЖ И/ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ CЬC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ.
2010-12-03 12:11:56КИРИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
KIRIL DIMITROV SOTIROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-03 12:11:56КИРИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
KIRIL DIMITROV SOTIROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДИКС 19 DIKS 19 (ЕИК: 109054388)
Check other registries about the company ДИКС 19 DIKS 19 (ID: 109054388)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More