Събития с лица свързани с компанията АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС (ЕИК: 109509569)
Events with persons connected to the company ASTROY GLOBAL KOMERS (ID: 109509569)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 109509569)
Към 2020-02-18 17:09:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:09:55 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 5 886 134,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-24 09:43:59АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
ReOpenProceedings
2015-06-03 16:48:43АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
HoldProceedings
2014-06-03 15:16:35АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
ReOpenProceedings
2013-05-29 12:00:29АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
HoldProceedings
2012-11-07 15:44:00АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
DebtorBodies
2012-11-07 15:44:00АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
RestrictDebtorOrderPower
2012-11-07 15:44:00АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
GeneralSeizure
2012-11-07 15:44:00АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
CashIn
2012-11-07 15:44:00АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
DeclareBankrupt
2011-09-27 10:06:39Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
Trustees
2011-07-28 13:19:16Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
Trustees
2011-07-22 15:34:04АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
OpenProccedings
2010-12-11 10:01:13 АЛЕКС ПАЛ ЕООД, ЕИК 109584098, област Кюстендил, гр. Дупница, ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 119 и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС
ALEKS PAL EOOD, EIK 109584098, oblast Kyustendil, gr. Dupnitsa, ul. SVETI IVAN RILSKI № 119 i ASTROY GLOBAL KOMERS
DebtorOverSecureClaims
2010-05-25 14:36:58ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
IVAYLO GEORGIEV ZAREV
БЪЛГАРИЯManager
2010-05-25 14:36:58ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
IVAYLO GEORGIEV ZAREV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-25 14:36:58АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ
ALEKSANDAR RADKOV PALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
2010-05-25 14:36:58ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
IVAYLO GEORGIEV ZAREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ
2008-03-13 13:02:10 АЛЕКС ПАЛ ЕООД, ЕИК 109584098, област Кюстендил, гр. Дупница, ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 119 и АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС
ALEKS PAL EOOD, EIK 109584098, oblast Kyustendil, gr. Dupnitsa, ul. SVETI IVAN RILSKI № 119 i ASTROY GLOBAL KOMERS
DebtorOverSecureClaims
2008-03-13 13:02:10Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditors
2008-03-06 11:05:33АЛФА МИКС ЕООД
ALFA MIKS EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-03-06 11:05:33БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
AtPawnCreditors
2008-03-06 10:49:05АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС
ASTROY GLOBAL KOMERS
DebtorOverSecureClaims
2008-03-06 10:49:05БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
AtPawnCreditors
2008-03-06 10:14:28АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-03-06 10:14:28БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
AtPawnCreditors
2008-01-21 08:48:42АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС
ASTROY GLOBAL KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-21 08:48:42АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС III 74-76 А
2008-01-21 08:48:42АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ЕООД
ASTROY GLOBAL KOMERS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТНА И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ,ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ,ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ,ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ,УСЛУГИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ,ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ,ПРОЕКТНО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ,НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА,РАЗВОЙНА,ВНЕДРИТЕЛСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА И С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ,ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО,ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И СГРАДИ,ПОМЕЩЕНИЯ И СТОПАНСКИ ОБЕКТИ,ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА,ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,ЛИЗИНГ,ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,КОМИСИОННА,СПЕДИЦИОННА,КОНСИГНАЦИОННА,ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ,ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ПРОГРАМНИ УСЛУГИ,РЕСТОРАНТЬОРСКИ,ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА
2008-01-21 08:48:42АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ
ALEKSANDAR RADKOV PALCHEV
Manager
2008-01-21 08:48:42АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ПАЛЧЕВ
ALEKSANDAR RADKOV PALCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ASTROY GLOBAL KOMERS (ЕИК: 109509569)
Check other registries about the company АСТРОЙ ГЛОБЪЛ КОМЕРС ASTROY GLOBAL KOMERS (ID: 109509569)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More