Събития с лица свързани с компанията АЙ БИ ЕН (ЕИК: 109565009)
Events with persons connected to the company AY BI EN (ID: 109565009)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 109565009)
Към 2020-01-23 23:32:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 23:32:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-26 12:43:04ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-26 12:43:04ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-26 12:43:04ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2016-07-26 12:43:04ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
2012-06-07 12:41:47АЙ БИ ЕН ЕООД
AY BI EN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ХОТЕЛ РИЛА, СТАЯ № 212
2011-11-29 12:17:57АЙ БИ ЕН
AY BI EN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-29 12:17:57ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-11-29 12:17:57БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
2011-11-29 12:17:57ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
2011-11-29 12:17:57АЙ БИ ЕН ЕООД
AY BI EN EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕСТОРАНТИ И КАФЕ-АПЕРИТИВИ, ПРОДАЖБА НА КОМПЮТРИ И СОФТУЕР, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТРИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА КАСОВИ АПАРАТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-12-01 14:14:30ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-01 14:14:30БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-01 14:14:30БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-01 14:14:30БОЙКО БЛАГОЕВ НЕНКОВ
BOYKO BLAGOEV NENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
2009-12-01 14:14:30БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: БОЙКО БЛАГОЕВ НЕНКОВ
2008-08-04 18:28:18АЙ БИ ЕН
AY BI EN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-04 18:28:18АЙ БИ ЕН ООД
AY BI EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. РУЕН 7
2008-08-04 18:28:18АЙ БИ ЕН ООД
AY BI EN OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕСТОРАНТИ И КАФЕ-АПЕРИТИВИ, ВСЯКА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ТЗ, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И НАСТРОЙКА НА ЕНЕРГЕТИЧНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ, ДЕЙНОСТ ПО РЕЖИМ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ТОПЛИННИ МРЕЖИ И ИНСТАЛАЦИИ, ГОРИВА-СНАБДЯВАНЕ, АНАЛИЗ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГОРИВА, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, ХИМРЕМОНТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОДАЖБА НА КОМПЮТРИ И СОФТУЕР, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТРИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА КАСОВИ АПАРАТИ.
2008-08-04 18:28:18БОЙКО БЛАГОЕВ НЕНКОВ
BOYKO BLAGOEV NENKOV
Manager
2008-08-04 18:28:18ИВАН БОЙКОВ НЕНКОВ
IVAN BOYKOV NENKOV
Partner
2008-08-04 18:28:18БОЙКО БЛАГОЕВ НЕНКОВ
BOYKO BLAGOEV NENKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЙ БИ ЕН AY BI EN (ЕИК: 109565009)
Check other registries about the company АЙ БИ ЕН AY BI EN (ID: 109565009)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More