14 Компании свързани с лицето ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR TRIFONOV CHUBUROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
020287629ХИЛТЪН - ТОДОР ЧУБУРОВ ЕТ
HILTAN - TODOR CHUBUROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117044098ЧУБУРОВ И СИНОВЕ ЕООД
CHUBUROV I SINOVE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117581721БОКСОВ КЛУБ-ЛОКОМОТИВ-РУСЕ ASSOC
BOKSOV KLUB-LOKOMOTIV-RUSE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117606201ТЕОМАРТ ООД
TEOMART OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117655253СИН ВЯТЪР-ООД ООД
SIN VYATAR-OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:11:31 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 16:11:31 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:11:31 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:09:26 Partner
 • ЧУБУРОВ И СИНОВЕ
  CHUBUROV I SINOVE

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-10 22:11:00 ShareTransfer
  Sell to: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:09:26 Partner
117655278ЮЖЕН ВЯТЪР-ООД ООД
YUZHEN VYATAR-OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:20:15 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 16:20:15 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:20:15 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:13:14 Partner
 • ЧУБУРОВ И СИНОВЕ
  CHUBUROV I SINOVE

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-17 15:45:41 ShareTransfer
  Sell to: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:13:14 Partner
117655292МОРСКИ ВЯТЪР ООД
MORSKI VYATAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 15:33:30 ShareTransfer
  Buy from: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 5 000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 15:33:30 ShareTransfer
  Buy from: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 5 000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 15:33:30 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ 5 000

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:18:47 Partner
 • ЧУБУРОВ И СИНОВЕ
  CHUBUROV I SINOVE

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-12 19:29:40 ShareTransfer
  Sell to: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:18:47 Partner
117655310ЕКОАГРО-ООД ООД
EKOAGRO-OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:36:25 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 16:36:25 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:36:25 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:01:01 Partner
 • ЧУБУРОВ И СИНОВЕ
  CHUBUROV I SINOVE

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-17 15:57:26 ShareTransfer
  Sell to: ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-28 14:01:01 Partner
175281320И ДЖИ ГРУП ЕООД
I DZHI GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 15:53:23 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 15:53:23 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 15:53:23 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-25 13:02:02 SoleCapitalOwner
200367518САКАР ЕНЕРДЖИ ЕООД
SAKAR ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:28:18 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 16:28:18 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:28:18 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-12 09:30:04 SoleCapitalOwner
200430954САКАР СОЛАР 1 ЕООД
SAKAR SOLAR 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200432421МИЛОСЪРДИЕ 1 ЕООД
MILOSARDIE 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200433231ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 1 ЕООД
ZELENA ENERGIYA 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕОМАРТ
  TEOMART

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:02:20 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 16:02:20 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Трифонов Чубуров 5000
 • ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
  TODOR TRIFONOV CHUBUROV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-08 16:02:20 ShareTransfer
  Sell to: ТЕОМАРТ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-21 12:58:31 SoleCapitalOwner
827182752ДЕТЕЛИНА К
DETELINA K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
Check other registries about the person TODOR TRIFONOV CHUBUROV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More