Събития с лица свързани с компанията АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98 (ЕИК: 110044715)
Events with persons connected to the company AGROTEHNIKA - TROYAN 98 (ID: 110044715)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 110044715)
Към 2020-02-18 17:11:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:11:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 283 475,73 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-04-26 11:22:10МИХАИЛ ИВАНОВ ДУЛЕВ
MIHAIL IVANOV DULEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-26 11:22:10ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВСКИ
TSVETAN PETROV VARBANOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: МИХАИЛ ИВАНОВ ДУЛЕВ
2012-04-26 11:22:10МИХАИЛ ИВАНОВ ДУЛЕВ
MIHAIL IVANOV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВСКИ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-18 12:54:49НАДКА НАЧЕВА БОГОСЛОВА ;НЕВЕНКА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА ;НАЧО СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ ;ПЕТРАНА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА
NADKA NACHEVA BOGOSLOVA ;NEVENKA STEFANOVA BOGOSLOVA ;NACHO STEFANOV BOGOSLOV ;PETRANA STEFANOVA BOGOSLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: НАДКА НАЧЕВА БОГОСЛОВА ;НЕВЕНКА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА ;НАЧО СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ ;ПЕТРАНА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА
2012-04-18 12:54:49ИВАНКА СТОЙКОВА СЛАВКОВА ;ЦВЕТАН МИЛКОВ СЛАВКОВ
IVANKA STOYKOVA SLAVKOVA ;TSVETAN MILKOV SLAVKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ИВАНКА СТОЙКОВА СЛАВКОВА ;ЦВЕТАН МИЛКОВ СЛАВКОВ
2012-04-18 12:54:49СТАНА ДУЛЕВА ДИКОВА ; РОЗКА СТОЯНОВА ПЪЛЕВСКА ;НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИКОВ
STANA DULEVA DIKOVA ; ROZKA STOYANOVA PALEVSKA ;NIKOLAY STOYANOV DIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: СТАНА ДУЛЕВА ДИКОВА ; РОЗКА СТОЯНОВА ПЪЛЕВСКА ;НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИКОВ
2012-04-18 12:54:49СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ ;ЦЕНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
STEFAN MARINOV STEFANOV ;TSENKA MARINOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ ;ЦЕНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
2012-04-18 12:54:49ЙОВКА СПАСОВА СИРАКОВА ; ДАРИНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
YOVKA SPASOVA SIRAKOVA ; DARINA SPASOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЙОВКА СПАСОВА СИРАКОВА ; ДАРИНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
2012-04-18 12:54:49НЕДА ЦОЧЕВА ЦЕКОВСКА ; КРАСИМИРА ТОДОРОВА КОСТОВСКА
NEDA TSOCHEVA TSEKOVSKA ; KRASIMIRA TODOROVA KOSTOVSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: НЕДА ЦОЧЕВА ЦЕКОВСКА ; КРАСИМИРА ТОДОРОВА КОСТОВСКА
2012-04-18 12:54:49НАНКА МАРИНОВА ЮТЕРОВА ; ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ЮТЕРОВ
NANKA MARINOVA YUTEROVA ; DOBROMIR MIHAYLOV YUTEROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: НАНКА МАРИНОВА ЮТЕРОВА ; ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ЮТЕРОВ
2012-04-18 12:54:49БОРЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА ; АНЕТА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА ;ПЕША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
BORYANA SPASOVA GEORGIEVA ; ANETA SPASOVA GEORGIEVA ;PESHA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: БОРЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА ; АНЕТА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА ;ПЕША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
2012-04-18 12:54:49ДАНЧО ЗАХАРИЕВ ЙОРДАНОВ
DANCHO ZAHARIEV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ДАНЧО ЗАХАРИЕВ ЙОРДАНОВ
2012-04-18 12:54:49СТОЯНКА ИРЕМИЕВА ПЕТКОВА ; ПАВЛИНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА ;ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
STOYANKA IREMIEVA PETKOVA ; PAVLINKA PETKOVA MIRCHEVA ;IVAN PETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: СТОЯНКА ИРЕМИЕВА ПЕТКОВА ; ПАВЛИНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА ;ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
2012-04-18 12:54:49ТОДОРА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА ; БОНА РАДЕВА МИТРЕВА
TODORA RADEVA GEORGIEVA ; BONA RADEVA MITREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ТОДОРА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА ; БОНА РАДЕВА МИТРЕВА
2012-04-18 12:54:49ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА ; ЛИЛЯН ИВАНОВ ПЕТКОВ
TSVETANKA IVANOVA STAYKOVA ; LILYAN IVANOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2012-04-18 12:54:49ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА ; ЛИЛЯН ИВАНОВ ПЕТКОВ
2011-12-20 14:48:35ИВАНКА СТОЙКОВА СЛАВКОВА, ЦВЕТАН МИЛКОВ СЛАВКОВ
IVANKA STOYKOVA SLAVKOVA, TSVETAN MILKOV SLAVKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35ЛИЛЯН ИВАНОВ ПЕТКОВ, ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА
LILYAN IVANOV PETKOV, TSVETANKA IVANOVA STAYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35БОНА РАДЕВА МИТРЕВА; ТОДОРА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
BONA RADEVA MITREVA; TODORA RADEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35НЕВЕНКА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА, НАДКА НАЧЕВА БОГОСЛОВА, НАЧО СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ, ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА
NEVENKA STEFANOVA BOGOSLOVA, NADKA NACHEVA BOGOSLOVA, NACHO STEFANOV BOGOSLOV, PETRANKA STEFANOVA BOGOSLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35ДАРИНА СПАСОВА АНГЕЛОВА, ЙОВКА СПАСОВА СИРАКОВА
DARINA SPASOVA ANGELOVA, YOVKA SPASOVA SIRAKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ЮТЕРОВ, НАНКА МАРИНОВА ЮТЕРОВА
DOBROMIR MIHAYLOV YUTEROV, NANKA MARINOVA YUTEROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35ЦЕНКА МАРИНОВА ИВАНОВА, СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
TSENKA MARINOVA IVANOVA, STEFAN MARINOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35НЕДА ЦОЧЕВСКА ЦЕКОВСКА, КРАСИМИРА ТОДОРОВА КОСТОВСКА
NEDA TSOCHEVSKA TSEKOVSKA, KRASIMIRA TODOROVA KOSTOVSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35СТАНА ДУЛЕВА ДИКОВА, РОЗКА СТОЯНОВА ПЪЛЕВСКА, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИКОВ
STANA DULEVA DIKOVA, ROZKA STOYANOVA PALEVSKA, NIKOLAY STOYANOV DIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35ПАВЛИНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА, ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, СТОЯНКА ИРЕМИЕВА ПЕТКОВА
PAVLINKA PETKOVA MIRCHEVA, IVAN PETKOV PETKOV, STOYANKA IREMIEVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 14:48:35АНЕТА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА, ПЕША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, БОРЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ANETA SPASOVA GEORGIEVA, PESHA PETROVA GEORGIEVA, BORYANA SPASOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-20 17:40:40ПЕТКО ЛИКОВ ПЕТКОВ
PETKO LIKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ПЕТКО ЛИКОВ ПЕТКОВ
2011-06-20 17:40:40МАРИЯ ИЛИЕВА БАНКОВА
MARIYA ILIEVA BANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МАРИЯ ИЛИЕВА БАНКОВА
2011-06-20 17:40:40ВАСИЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
VASIL ATANASOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВАСИЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
2011-06-20 17:40:40КРАСИМИР СТЕФАНОВ ПАНАМСКИ
KRASIMIR STEFANOV PANAMSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КРАСИМИР СТЕФАНОВ ПАНАМСКИ
2011-06-20 17:40:40БОРИС ДАНКОВ ПАПАЗОВ
BORIS DANKOV PAPAZOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: БОРИС ДАНКОВ ПАПАЗОВ
2011-06-20 17:40:40МАРИН ДИМИТРОВ ДУДЕВСКИ
MARIN DIMITROV DUDEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МАРИН ДИМИТРОВ ДУДЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40АСАН АСАНОВ ВЕЛИБАШЕВ
ASAN ASANOV VELIBASHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АСАН АСАНОВ ВЕЛИБАШЕВ
2011-06-20 17:40:40ПЕТРАН ИВАНОВ БОГДАНСКИ
PETRAN IVANOV BOGDANSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ПЕТРАН ИВАНОВ БОГДАНСКИ
2011-06-20 17:40:40МИНКО МАРИНОВ КОЛЕВСКИ
MINKO MARINOV KOLEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИНКО МАРИНОВ КОЛЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR PETKOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
2011-06-20 17:40:40АЛЕКО МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ALEKO MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АЛЕКО МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
2011-06-20 17:40:40КЪНЮ ИГНАТОВ МАРИНОВ
KANYU IGNATOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КЪНЮ ИГНАТОВ МАРИНОВ
2011-06-20 17:40:40МИНКО ЦОЧЕВ ДОНКОВСКИ
MINKO TSOCHEV DONKOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИНКО ЦОЧЕВ ДОНКОВСКИ
2011-06-20 17:40:40СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
STEFAN STOYANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
2011-06-20 17:40:40ВАЛЕНТИН ТОШЕВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TOSHEV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВАЛЕНТИН ТОШЕВ ВАСИЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ДОЧО НЕНКОВ ДОЧЕВ
DOCHO NENKOV DOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДОЧО НЕНКОВ ДОЧЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИЛИЯ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН СПИРИДОНОВ МИХАЙЛОВ
IVAN SPIRIDONOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН СПИРИДОНОВ МИХАЙЛОВ
2011-06-20 17:40:40ЦЕКО НАЙДЕНОВ КРАЕВ
TSEKO NAYDENOV KRAEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЦЕКО НАЙДЕНОВ КРАЕВ
2011-06-20 17:40:40ЦВЕТАН ИЛИЕВ РАДЕВСКИ
TSVETAN ILIEV RADEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЦВЕТАН ИЛИЕВ РАДЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ
HRISTO VASILEV DOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ
2011-06-20 17:40:40НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЧЕВ
NIKOLAY IVANOV BOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЧЕВ
2011-06-20 17:40:40НАНКО МАРИНОВ ДИСАНСКИ
NANKO MARINOV DISANSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НАНКО МАРИНОВ ДИСАНСКИ
2011-06-20 17:40:40НЕДКА НИКОЛОВА ЙОНКОВА
NEDKA NIKOLOVA YONKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НЕДКА НИКОЛОВА ЙОНКОВА
2011-06-20 17:40:40МИЛКО СТОЯНОВ ГАВАЗОВ
MILKO STOYANOV GAVAZOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИЛКО СТОЯНОВ ГАВАЗОВ
2011-06-20 17:40:40ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
TSVETAN TSVETANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
2011-06-20 17:40:40СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЙНОВ
STOYAN STEFANOV STOYNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЙНОВ
2011-06-20 17:40:40КЪНЧО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ
KANCHO STEFANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КЪНЧО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ
2011-06-20 17:40:40ИГНАТ КЪНЕВ МАРИНОВ
IGNAT KANEV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИГНАТ КЪНЕВ МАРИНОВ
2011-06-20 17:40:40МИНКО АТАНАСОВ МИНКОВ
MINKO ATANASOV MINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИНКО АТАНАСОВ МИНКОВ
2011-06-20 17:40:40МАРИН ИВАНОВ СТАЙКОВ
MARIN IVANOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МАРИН ИВАНОВ СТАЙКОВ
2011-06-20 17:40:40САВИ ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
SAVI LALEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: САВИ ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
2011-06-20 17:40:40ПЕНКО МАРИНОВ ПЕНКОВ
PENKO MARINOV PENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ПЕНКО МАРИНОВ ПЕНКОВ
2011-06-20 17:40:40НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
NEDKA PENKOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
2011-06-20 17:40:40ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
IVAN KOLEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
2011-06-20 17:40:40ДАНКА ДУЛЕВА ДРЕНСКА
DANKA DULEVA DRENSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДАНКА ДУЛЕВА ДРЕНСКА
2011-06-20 17:40:40ДИМИТЪР НЕНОВ НИКОЛОВ
DIMITAR NENOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДИМИТЪР НЕНОВ НИКОЛОВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ПЕНКО НИКОЛОВО БЕГЛИКЧИЕВ
2011-06-20 17:40:40ДИМО АТАНАСОВ ШЕНЕВСКИ
DIMO ATANASOV SHENEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДИМО АТАНАСОВ ШЕНЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40МИТКО МАТЕВ КАРАМОЛОВ
MITKO MATEV KARAMOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИТКО МАТЕВ КАРАМОЛОВ
2011-06-20 17:40:40АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МИНКОВ
ANGEL MLADENOV MINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МИНКОВ
2011-06-20 17:40:40ХРИСТО ИВАНОВ ДОНЕВСКИ
HRISTO IVANOV DONEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ХРИСТО ИВАНОВ ДОНЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40ВАСИЛ МИНКОВ ВЕЛЧЕВСКИ
VASIL MINKOV VELCHEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВАСИЛ МИНКОВ ВЕЛЧЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40МАРИН ПЕТРОВ БОЖЕНСКИ
MARIN PETROV BOZHENSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МАРИН ПЕТРОВ БОЖЕНСКИ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
2011-06-20 17:40:40ЮЛИЯ НЕДКОВА СТОЙКОВА
YULIYA NEDKOVA STOYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЮЛИЯ НЕДКОВА СТОЙКОВА
2011-06-20 17:40:40МЛАДЕН МИНКОВ МИХАЙЛОВ
MLADEN MINKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МЛАДЕН МИНКОВ МИХАЙЛОВ
2011-06-20 17:40:40ДОЧКО МИНКОВ ПЕТРОВ
DOCHKO MINKOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДОЧКО МИНКОВ ПЕТРОВ
2011-06-20 17:40:40ГЕНАДИ ПЕНКОВ ГАНЧЕВ
GENADI PENKOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ
IVAN ASENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ГЕНАДИ ПЕНКОВ ГАНЧЕВ
2011-06-20 17:40:40ФАРЕДИН ХАСАН АХМЕД
FAREDIN HASAN AHMED
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ФАРЕДИН ХАСАН АХМЕД
2011-06-20 17:40:40МАГДАЛЕНА НЕШКОВА БЛЯХОВА
MAGDALENA NESHKOVA BLYAHOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МАГДАЛЕНА НЕШКОВА БЛЯХОВА
2011-06-20 17:40:40МИХО ХРИСТОВ СТАНЕВ
MIHO HRISTOV STANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИХО ХРИСТОВ СТАНЕВ
2011-06-20 17:40:40ЛЮБОМИР ИЛИЕВ АРКАДИЕВ
LYUBOMIR ILIEV ARKADIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЛЮБОМИР ИЛИЕВ АРКАДИЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
IVAN MARINOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН ПЕТКОВ МОНДЕШКИ
IVAN PETKOV MONDESHKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН ПЕТКОВ МОНДЕШКИ
2011-06-20 17:40:40ДРАГОЛ МИНКОВ НАЙДЕНОВ
DRAGOL MINKOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДРАГОЛ МИНКОВ НАЙДЕНОВ
2011-06-20 17:40:40НИКОЛА МАРИНОВ ПЕЕВ
NIKOLA MARINOV PEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НИКОЛА МАРИНОВ ПЕЕВ
2011-06-20 17:40:40МИНКО МАРИНОВ МИНКОВ
MINKO MARINOV MINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИНКО МАРИНОВ МИНКОВ
2011-06-20 17:40:40ЙОРДАН СТОЯНОВ ЛАЗАРСКИ
YORDAN STOYANOV LAZARSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЙОРДАН СТОЯНОВ ЛАЗАРСКИ
2011-06-20 17:40:40МИЧО КАЛЕВ ДАНАДЖИЕВ
MICHO KALEV DANADZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИЧО КАЛЕВ ДАНАДЖИЕВ
2011-06-20 17:40:40МИТКО ГЕНЧЕВ МИРЧЕВ
MITKO GENCHEV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИТКО ГЕНЧЕВ МИРЧЕВ
2011-06-20 17:40:40ДУНЧО МИРЧЕВ ДИМИТРОВ
DUNCHO MIRCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДУНЧО МИРЧЕВ ДИМИТРОВ
2011-06-20 17:40:40АСЕН НАЙДЕНОВ ЙОСИФОВ
ASEN NAYDENOV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АСЕН НАЙДЕНОВ ЙОСИФОВ
2011-06-20 17:40:40АТАНАС МАТЕВ ВЪЛКОВ
ATANAS MATEV VALKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АТАНАС МАТЕВ ВЪЛКОВ
2011-06-20 17:40:40НИКОЛА ИЛИЕВ ЦОНКОВ
NIKOLA ILIEV TSONKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: НИКОЛА ИЛИЕВ ЦОНКОВ
2011-06-20 17:40:40КОЛЬО БЛАГОЕВ ЙОНКОВ
KOLXO BLAGOEV YONKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КОЛЬО БЛАГОЕВ ЙОНКОВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
IVAN SABCHEV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
2011-06-20 17:40:40МИНКО КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
MINKO KOLEV DZHAMBAZOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИНКО КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
2011-06-20 17:40:40МИРОСЛАВ ВЪЛЕВ ПЕТРОВ
MIROSLAV VALEV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИРОСЛАВ ВЪЛЕВ ПЕТРОВ
2011-06-20 17:40:40СТЕФАН МИХОВ МИНКОВ
STEFAN MIHOV MINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: СТЕФАН МИХОВ МИНКОВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН НИКОЛИНОВ КОЛЕВ
IVAN NIKOLINOV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАН НИКОЛИНОВ КОЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ГЕЧО НЕНОВ ПЕЛОВСКИ
GECHO NENOV PELOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ГЕЧО НЕНОВ ПЕЛОВСКИ
2011-06-20 17:40:40ВЕСКО СТОЙКОВ ГЕРДЖИКОВ
VESKO STOYKOV GERDZHIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЕСКО СТОЙКОВ ГЕРДЖИКОВ
2011-06-20 17:40:40ГЕНА ХРИСТОВА ПЕНКОВА
GENA HRISTOVA PENKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ГЕНА ХРИСТОВА ПЕНКОВА
2011-06-20 17:40:40МИХАИЛ МАТЕЕВ КОВАЧЕВ
MIHAIL MATEEV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: МИХАИЛ МАТЕЕВ КОВАЧЕВ
2011-06-20 17:40:40ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЧЕВСКИ
VLADIMIR GEORGIEV GACHEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЧЕВСКИ
2011-06-20 17:40:40ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРАНОВ
PETAR ASENOV PETRANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРАНОВ
2011-06-20 17:40:40ДОНА РАШКОВА ИВАНОВА
DONA RASHKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2011-06-20 17:40:40ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДОНА РАШКОВА ИВАНОВА
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-10 11:40:38НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
NEDKA PENKOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-10 11:40:38АНИ АСЕНОВА ЯНАКИЕВА
ANI ASENOVA YANAKIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Buy from: АНИ АСЕНОВА ЯНАКИЕВА
2009-09-10 11:40:38МАРИН НАНКОВ МАРИНОВ
MARIN NANKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: МАРИН НАНКОВ МАРИНОВ
2009-09-10 11:40:38БОНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
BONA DIMITROVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: БОНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
2009-09-10 11:40:38НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
NEDKA PENKOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2720 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2720 Buy from: НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
2009-09-10 11:40:38ЦВЕТАН ЦОЧЕВ ИКИНОПИСОВ
TSVETAN TSOCHEV IKINOPISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЦВЕТАН ЦОЧЕВ ИКИНОПИСОВ
2009-09-10 11:40:38МИЛКА ТОДОРОВА МИНЕВА
MILKA TODOROVA MINEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Sell to: ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
2009-09-10 11:40:38ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Buy from: МИЛКА ТОДОРОВА МИНЕВА
2009-03-26 15:39:10АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98
AGROTEHNIKA - TROYAN 98
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-26 15:39:10АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98 ООД
AGROTEHNIKA - TROYAN 98 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул. БУКОВЕЦ 11
2009-03-26 15:39:10АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98 ООД
AGROTEHNIKA - TROYAN 98 OOD
SubjectOfActivity
КОМПЛЕКСНИ, СЕРВИЗНИ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИ И МЕХАНИЗИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ЖИВОТНОВЪДНИ, МЕЛИОРАТИВНИ, ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, УРЕДИ И АГРЕГАТИ, МЕТАЛОЛЕЕНЕ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ФИТОФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕПАРАТИ; МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; АРЕНДУВАНЕ НА ЗЕМЯ; ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО, ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО, ТЪРГОВИЯ С БРАШНО; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-03-26 15:39:10ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-26 15:39:10КОЛЬО БЛАГОЕВ ЙОНКОВ
KOLXO BLAGOEV YONKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10БОРИС ДАНКОВ ПАПАЗОВ
BORIS DANKOV PAPAZOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО МАРИНОВ КОЛЕВСКИ
MINKO MARINOV KOLEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДАНКА ДУЛЕВА ДРЕНСКА
DANKA DULEVA DRENSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НАНКО МАРИНОВ ДИСАНСКИ
NANKO MARINOV DISANSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИЛКА ТОДОРОВА МИНЕВА
MILKA TODOROVA MINEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДОЧКО МИНКОВ ПЕТРОВ
DOCHKO MINKOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ФАРЕДИН ХАСАН АХМЕД
FAREDIN HASAN AHMED
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ВАСИЛ МИНКОВ ВЕЛЧЕВСКИ
VASIL MINKOV VELCHEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИН ИВАНОВ СТАЙКОВ
MARIN IVANOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДИМО АТАНАСОВ ШЕНЕВСКИ
DIMO ATANASOV SHENEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ХРИСТО ИВАНОВ ДОНЕВСКИ
HRISTO IVANOV DONEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ТОДОР КАЛЕВ ЦЕКОВСКИ
TODOR KALEV TSEKOVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕТРАН ИВАНОВ БОГДАНСКИ
PETRAN IVANOV BOGDANSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН МИХАЛЕВ ДУЛЕВ
IVAN MIHALEV DULEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ГЕЧО НЕНОВ ПЕЛОВСКИ
GECHO NENOV PELOVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВСКИ
TSVETAN PETROV VARBANOVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИТКО МАТЕВ КАРАМОЛОВ
MITKO MATEV KARAMOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАГДАЛЕНА НЕШКОВА БЛЯХОВА
MAGDALENA NESHKOVA BLYAHOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДОНА РАШКОВА ИВАНОВА
DONA RASHKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИЯ ИЛИЕВА БАНКОВА
MARIYA ILIEVA BANKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕНКО МАРИНОВ ПЕНКОВ
PENKO MARINOV PENKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НЕДКА ПЕНКОВА МАРИНОВА
NEDKA PENKOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЦВЕТАН ИЛИЕВ РАДЕВСКИ
TSVETAN ILIEV RADEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИРОСЛАВ ВЪЛЕВ ПЕТРОВ
MIROSLAV VALEV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
IVAN KOLEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕТКО СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
PETKO SABCHEV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СПАС ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
SPAS YANKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СТЕФАН МИХОВ МИНКОВ
STEFAN MIHOV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ГЕНАДИ ПЕНКОВ ГАНЧЕВ
GENADI PENKOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
IVAN SABCHEV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИН НАНКОВ МАРИНОВ
MARIN NANKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДОЧО НЕНКОВ ДОЧЕВ
DOCHO NENKOV DOCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
STEFAN STOYANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СТЕФАН ПЕТКОВ БОГОСЛОВ
STEFAN PETKOV BOGOSLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИХАИЛ МИЧЕВ ЮТЕРОВ
MIHAIL MICHEV YUTEROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ВАСИЛ АТАНАСОВ ВЕНКОВ
VASIL ATANASOV VENKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИХАИЛ МАТЕЕВ КОВАЧЕВ
MIHAIL MATEEV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕТКО ЛИКОВ ПЕТКОВ
PETKO LIKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АСЕН НАЙДЕНОВ ЙОСИФОВ
ASEN NAYDENOV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДАНЧО ЗАХАРИЕВ ЙОРДАНОВ
DANCHO ZAHARIEV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН СПИРИДОНОВ МИХАЙЛОВ
IVAN SPIRIDONOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ВАЛЕНТИН ТОШЕВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TOSHEV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО ЦАНКОВ СЛАВКОВ
MINKO TSANKOV SLAVKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИН ДИМИТРОВ ДУДЕВСКИ
MARIN DIMITROV DUDEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10САВИ ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
SAVI LALEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10КРАСИМИР СТЕФАНОВ ПАНАМСКИ
KRASIMIR STEFANOV PANAMSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН ПЕТКОВ ЛАЛЕВ
IVAN PETKOV LALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МЛАДЕН МИНКОВ МИХАЙЛОВ
MLADEN MINKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕНКО НИКОЛОВ ПЕНКОВ
PENKO NIKOLOV PENKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НИКОЛА ИЛИЕВ ЦОНКОВ
NIKOLA ILIEV TSONKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АЛЕКО МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ALEKO MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДИМИТЪР НЕНОВ НИКОЛОВ
DIMITAR NENOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СПАС ДОЧЕВ ГАНЕКОВ
SPAS DOCHEV GANEKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДРАГОЛ МИНКОВ НАЙДЕНОВ
DRAGOL MINKOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЦЕКО НАЙДЕНОВ КРАЕВ
TSEKO NAYDENOV KRAEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АСАН АСАНОВ ВЕЛИБАШЕВ
ASAN ASANOV VELIBASHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НИКОЛА МАРИНОВ ПЕЕВ
NIKOLA MARINOV PEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МИНКОВ
ANGEL MLADENOV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЙНОВ
STOYAN STEFANOV STOYNOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
TSVETAN TSVETANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
MINKO KOLEV DZHAMBAZOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИН ПЕТРОВ БОЖЕНСКИ
MARIN PETROV BOZHENSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10БОНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
BONA DIMITROVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДУНЧО МИРЧЕВ ДИМИТРОВ
DUNCHO MIRCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО ЦОЧЕВ ДОНКОВСКИ
MINKO TSOCHEV DONKOVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10КЪНЧО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ
KANCHO STEFANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН НИКОЛИНОВ КОЛЕВ
IVAN NIKOLINOV KOLEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЦВЕТАН ЦОЧЕВ ИКОНОПИСОВ
TSVETAN TSOCHEV IKONOPISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРАНОВ
PETAR ASENOV PETRANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИЧО КАЛЕВ ДАНАДЖИЕВ
MICHO KALEV DANADZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МАРИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
MARIN STEFANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИХО ХРИСТОВ СТАНЕВ
MIHO HRISTOV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЧЕВ
NIKOLAY IVANOV BOCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10СТОЯН НАЙДЕНОВ ДИКОВ
STOYAN NAYDENOV DIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИТКО ГЕНЧЕВ МИРЧЕВ
MITKO GENCHEV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДОЧЕВ
HRISTO VASILEV DOCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН ПЕТКОВ МОНДЕШКИ
IVAN PETKOV MONDESHKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ВЕСКО СТОЙКОВ ГЕРДЖИКОВ
VESKO STOYKOV GERDZHIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ГЕНА ХРИСТОВА ПЕНКОВА
GENA HRISTOVA PENKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10НЕДКА НИКОЛОВА ЙОНКОВА
NEDKA NIKOLOVA YONKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR PETKOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
IVAN MARINOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АТАНАС МАТЕВ ВЪЛКОВ
ATANAS MATEV VALKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЮЛИЯ НЕДКОВА СТОЙКОВА
YULIYA NEDKOVA STOYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10РАДЮ СТОЙНОВ РАДЕВ
RADYU STOYNOV RADEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЛЮБОМИР ИЛИЕВ АРКАДИЕВ
LYUBOMIR ILIEV ARKADIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО АТАНАСОВ МИНКОВ
MINKO ATANASOV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИЛИЯ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
ILIYA MIHAYLOV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИНКО МАРИНОВ МИНКОВ
MINKO MARINOV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЛАЛЮ ДИЕВ РАЛЧЕВСКИ
LALYU DIEV RALCHEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЧЕВСКИ
VLADIMIR GEORGIEV GACHEVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ИГНАТ КЪНЕВ МАРИНОВ
IGNAT KANEV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10КЪНЮ ИГНАТОВ МАРИНОВ
KANYU IGNATOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10МИЛКО СТОЯНОВ ГАВАЗОВ
MILKO STOYANOV GAVAZOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10ЙОРДАН СТОЯНОВ ЛАЗАРСКИ
YORDAN STOYANOV LAZARSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-26 15:39:10АНИ АСЕНОВА ЯНАКИЕВА
ANI ASENOVA YANAKIEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98 AGROTEHNIKA - TROYAN 98 (ЕИК: 110044715)
Check other registries about the company АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН 98 AGROTEHNIKA - TROYAN 98 (ID: 110044715)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More