Събития с лица свързани с компанията НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ (ЕИК: 110060089)
Events with persons connected to the company NETKOM - DESISLAV TSVETANOV (ID: 110060089)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 110060089)
Към 2020-01-27 21:11:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 21:11:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-07-06 15:27:35НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ
NETKOM - DESISLAV TSVETANOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-07-06 15:27:35НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЕТ
NETKOM - DESISLAV TSVETANOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-07-06 15:27:35НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЕТ
NETKOM - DESISLAV TSVETANOV ET
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В И ИЗВЪН СТРАНАТА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-07-06 15:27:35ДЕСИСЛАВ МАРГАРИТОВ ЦВЕТАНОВ
DESISLAV MARGARITOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ NETKOM - DESISLAV TSVETANOV (ЕИК: 110060089)
Check other registries about the company НЕТКОМ - ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ NETKOM - DESISLAV TSVETANOV (ID: 110060089)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More