Събития с лица свързани с компанията БИОВЕТ (ЕИК: 112029879)
Events with persons connected to the company BIOVET (ID: 112029879)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112029879)
Към 2020-02-19 09:28:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:28:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-04-11 17:16:07БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2017-10-05 19:05:11КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-20 12:29:33Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-20 12:29:33БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-12-20 12:29:33Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-12-12 06:22:14Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Биовет АД
Biovet AD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма EOOД
Hyuvefarma EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-06-22 19:52:58КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Райфайзен Банк Интернешънъл АГ., регистрационен No. 122119m
Rayfayzen Bank Interneshanal AG., registratsionen No. 122119m
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Лорелин II Б.В., с рег. номер 34.262.691
Lorelin II B.V., s reg. nomer 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-06-21 19:26:30Нюхейвън СиЕлОу, Лимитед, с рег. номер 539808
Nyuheyvan SiElOu, Limited, s reg. nomer 539808
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30АрБиЕс Пеншън Тръстий Лимитед, като довереник на Роял Банк ъф Скотланд Груп Пеншън Фънд, с рег. Номер No. 02726164
ArBiEs Penshan Trastiy Limited, kato doverenik na Royal Bank af Skotland Grup Penshan Fand, s reg. Nomer No. 02726164
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30РАЙ Харбър СиЕлОу, Лимитед, с рег. Номер No. 542372
RAY Harbar SiElOu, Limited, s reg. Nomer No. 542372
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. Номер 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. Nomer 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Международна инвестиционна банка, с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, s reg. nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30КСЕЛО II ПЪБЛИК ЛИМИТИД КАМПЪНИ, с рег. номер 363801
KSELO II PABLIK LIMITID KAMPANI, s reg. nomer 363801
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Бентам Холсейл Синдикейтид Лоун Фънд, рег. номер 110077159
Bentam Holseyl Sindikeytid Loun Fand, reg. nomer 110077159
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Кадоган Скуеър КЛО V Б.В., с рег. номер 57717508
Kadogan Skuear KLO V B.V., s reg. nomer 57717508
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Кадоган Скуеър КЛО VI Б.В., с рег. номер 62412582
Kadogan Skuear KLO VI B.V., s reg. nomer 62412582
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Ситибанк Юръп плс., под № FC 32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap pls., pod № FC 32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Бабсон Кепитъл Юропиън Синиър Лоанс Лимитед, с рег. номер 470783
Babson Kepital YUropian Siniar Loans Limited, s reg. nomer 470783
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Доувър Кредит Лимитед, с рег. номер 455597
Douvar Kredit Limited, s reg. nomer 455597
AtPawnCreditor
2014-11-11 14:36:52Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-11-11 14:36:52КДБ Банк Юръп Лтд. с рег. No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd. s reg. No.01-10-041313
AtPawnCreditors
2014-11-05 22:39:41БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.№ 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.№ 0403.199.072
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2014-11-05 22:39:41КейБиСи Банк НВ с рег. № 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. № 0462.920.226
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Ситибанк Н.А., клон Лондон като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията с рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata s reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41СИБАНК ЕАД
SIBANK EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41КДБ Банк Юръп Лтд. с рег. No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd. s reg. No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Райфайзен Банк Интернешънъл АГ. с рег. No. 122119m
Rayfayzen Bank Interneshanal AG. s reg. No. 122119m
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН)
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN)
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditor
2012-06-25 12:19:35Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 17:41:38Даниела Любчова Дешова
Daniela Lyubchova Deshova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 17:41:38Таня Ангелова Колева
Tanya Angelova Koleva
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-02-13 15:42:34БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул.Петър Раков 39
2008-02-11 11:05:30ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА
TEMENUGA IVANOVA GAZDOVA
BranchManagers
2008-01-29 10:22:01ВАЛЕРИ ГЕРАСИМОВ НАЗАРОВ
VALERI GERASIMOV NAZAROV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01СПАС БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ
SPAS BOZHIDAROV PETKOV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01ИВАН ДИМИТРОВ МИЧЕВ
IVAN DIMITROV MICHEV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
NADEZHDA ILIEVA PETKOVA
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01ИРЕНА СТОЯНОВА КУМАНОВА
IRENA STOYANOVA KUMANOVA
BoardManager2
2008-01-29 09:49:54БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ
BIOVET
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул.ПЕТЪР РАКОВ 39
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ АД
BIOVET AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C BETEPИHAPHO-MEДИЦИHCKИ ПPOДУKTИ, ПPEПAPATИ ЗA CEЛCKO CTOПAHCTBO И ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA ЗA XУMAHHATA MEДИЦИHA, KAKTO И TЬPГOBИЯ И УCЛУГИ- XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИCTИЧECKA И AГEHTCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OTДABAHE ПOД HAEM; TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-01-18 09:36:48АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
ANGEL ZHELYAZKOV IVANOV
Representative
2008-01-18 09:36:48ИВАН ПЕТРОВ БАТАКЛИЕВ
IVAN PETROV BATAKLIEV
Representative
2008-01-18 09:36:48БОЖИДАР СПАСОВ ПЕТКОВ
BOZHIDAR SPASOV PETKOV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА
TEMENUGA IVANOVA GAZDOVA
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
ANGEL ZHELYAZKOV IVANOV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48РАДКА КРУМОВА МИЛАНОВА
RADKA KRUMOVA MILANOVA
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48ИВАН ПЕТРОВ БАТАКЛИЕВ
IVAN PETROV BATAKLIEV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
KIRIL PETROV DOMUSCHIEV
Supervisor
2008-01-18 09:36:48ПЕТКО ВАСИЛЕВ НЕЙКОВ
PETKO VASILEV NEYKOV
Supervisor
2008-01-18 09:36:48ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВИДЕНОВ
EMIL ALEKSANDROV VIDENOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БИОВЕТ BIOVET (ЕИК: 112029879)
Check other registries about the company БИОВЕТ BIOVET (ID: 112029879)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More