Събития с лица свързани с компанията ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 (ЕИК: 112038433)
Events with persons connected to the company GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 (ID: 112038433)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112038433)
Към 2020-02-18 15:18:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:18:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 313 550,41 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2014-2020 за сума 82 471,23 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-01-31 11:03:57ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 ЕТ
GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-01-25 12:51:54ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55
GRADUS - IVAN ANGELOV - 55
LegalForm
Едноличен търговец
2008-01-25 12:51:54ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 ЕТ
GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-01-25 12:51:54ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 ЕТ
GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 ET
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA ДEЙHOCT И ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEBOЗHA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛCTBO, ПOДДЬPЖAHE, PEMOHT И OБЗABEЖДAHE HA BCИЧKИ BИДOBE CГPAДИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C BCИЧKИ BИДOBE XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, BЬHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT.
2008-01-25 12:51:54ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 (ЕИК: 112038433)
Check other registries about the company ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ - 55 GRADUS - IVAN ANGELOV - 55 (ID: 112038433)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More