Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВЕЛИ - 97 (ЕИК: 112067239)
Events with persons connected to the company VELI - 97 (ID: 112067239)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112067239)
Към 2019-12-15 08:32:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 08:32:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-05 15:20:20ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
2009-08-05 15:20:20СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
2009-08-05 15:20:20МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
2009-08-05 15:20:20МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
2009-08-05 15:20:20АСЕН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
ASEN IBRAHIMOV DUEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: АСЕН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
2009-08-05 15:20:20КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
2009-08-05 15:20:20МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
2009-08-05 15:20:20КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
KRASIMIR MILEV DUEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
2009-08-05 15:20:20ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
2009-08-05 15:20:20ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Buy from: ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
2009-08-05 15:20:20МЕХМЕД АСАНОВ ЧАУШОВ
MEHMED ASANOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: МЕХМЕД АСАНОВ ЧАУШОВ
2009-08-05 15:20:20ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
2009-08-05 15:20:20АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6290 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6290 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-08-05 15:20:20ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
2009-08-05 15:20:20ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
2009-08-05 15:20:20КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
2009-08-05 15:20:20ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
2009-08-03 16:59:57АСАН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
ASAN IBRAHIMOV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 16:59:57КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
KRASIMIR MILEV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 16:59:57МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 19:01:45ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5
2009-06-04 19:01:45АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 19:01:45Мария Георгиева Караджова
Mariya Georgieva Karadzhova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Sell to: Александър Георгиев Даскалов
2009-06-04 19:01:45Александър Георгиев Даскалов
Aleksandar Georgiev Daskalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Buy from: Мария Георгиева Караджова
2009-06-04 19:01:45Спаска Страхилова Цопанова
Spaska Strahilova TSopanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Александър Георгиев Даскалов
2009-06-04 19:01:45Александър Георгиев Даскалов
Aleksandar Georgiev Daskalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Спаска Страхилова Цопанова
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЬО МАНЧОВ ДУЕВ
MILXO MANCHOV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АНКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ANKA GEORGIEVA KOTSEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЛЮБА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
LYUBA NIKOLOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36СПАСКА СТРАХИЛОВА ЦОПАНОВА
SPASKA STRAHILOVA TSOPANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЗОЯ СТОЯНОВА ПОЛЕЖАНСКА
ZOYA STOYANOVA POLEZHANSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГОНЧЕВА
TSVETANKA PETROVA GONCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
MARIYA GEORGIEVA KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА КИТИНА
VIOLETA BORISLAVOVA KITINA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МАЛИН ЦАНКОВ ЧАУШОВ
MALIN TSANKOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
ATANAS YANAKIEV MALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
2009-03-27 09:34:36СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
SLAVKA VASILEVA TOTINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
VASILKA ANGELOVA SREDKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
2009-03-27 09:34:36СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
STEFCHO ATANASOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
2009-03-27 09:34:36НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
NADKA PAVLOVA STANCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
FANKA SEVDALINOVA VELKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
2009-03-27 09:34:36ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
TODORKA NIKOLOVA DRYANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
ALBENA ANTIMOVA KADXOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
2009-03-27 09:34:36ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
TSENKA ANTIMOVA GUGALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
MARIYA HRISTOVA OSKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
ZDRAVKA HRISTOVA RADICHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
DENKA GEORGIEVA DENIZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
ELENA KOSTOVA PACHALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
2009-03-27 09:34:36КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
KRASIMIR IVANOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
2009-03-27 09:34:36АСАН АСАН МИЧОВ
ASAN ASAN MICHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН АСАН МИЧОВ
2009-03-27 09:34:36ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
DAFINKA KRASTEVA KOZAREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
ELENA MATEEVA KOTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
2009-03-27 09:34:36МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
MAGDALINA ASENOVA NEYCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
2009-03-27 09:34:36КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
KRASTINA MILUSHEVA GRANCHAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
VASIL NIKOLOV RUSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
2009-03-27 09:34:36ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
PETAR ILINOV ILINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
2009-03-27 09:34:36ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
DONKA NAYDENOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
2009-03-27 09:34:36ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
HRISTINA DIMITROVA KOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
KATERINA ATANASOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
KATERINA NIKOLOVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
2009-03-27 09:34:36РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
RAYNA ZAVARINOVA PUHALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
ALEKO ASENOV ATIPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
2009-03-27 09:34:36НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
NATASHA STOYANOVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКЪРДЖИЕВА
KAPKA VESELINOVA BAKARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКЪРДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
ALEKSANDAR VLADOV NEYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
ELENA ILIEVA TRIONDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
DONKA KOSTADINOVA KOLCHAGOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
2009-03-27 09:34:36СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
STEFKA HRISTOVA KELCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
KATERINA VASILEVA DUZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
GEORGI PAVLOV PETRICHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
PAVLINA DINKOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
LOZANA ZLATANOVA KOCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
ZOITSA NIKOLOVA KARAILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
KATERINA DIMITROVA MAKSIMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
NIKOLINA ALEKSANDROVA KOZLODEROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
2009-03-27 09:34:36ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
IVAN KRASTEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
VELICHKA KARAMFILOVA KARAMFILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
GEORGI PEHLIVANOV KOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
VENETKA GRIGOROVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
TSVETKA GEORGIEVA FILIPOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
2009-03-27 09:34:36ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
ILIYA TODOROV SHULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
MARIYA ILIEVA SHULEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
ZHIVKA SPASOVA GALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
ATANASKA YANKOVA SHULEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
2009-03-27 09:34:36НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
NEVENA STOEVA MANDILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
2009-03-27 09:34:36АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
ADELINA SAVOVA SHIPEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
2009-03-27 09:34:36ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
IVANKA PETROVA VESELINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
2009-03-27 09:34:36ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
PENKA ILIEVA YUNCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
TSVETANKA SPASOVA KITOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
MEHMED MUSTAFOV ESEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
2009-03-27 09:34:36ИБРИЯМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ
IBRIYAM MUSTAFOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИБРИЯМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
ZDRAVKA ASENOVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
2009-03-27 09:34:36ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
FATMA MUSTAFOVA SYULEMANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ILIEVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
NIKOLAY ILIEV KAFEDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
2009-03-27 09:34:36РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
REDZHEP ALI KELCHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
2009-03-27 09:34:36ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
GENKA MIHAYLOVA DONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
MEHMED MUSTAFOV GUDZHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
KATERINKA ILINOVA SHABANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
2009-03-27 09:34:36РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
RUMYANA DIMITROVA SLAVKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
2009-03-27 09:34:36ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
HAVIE AHMEDOVA RADKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
GEORGI MANUSHOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
2009-03-27 09:34:36ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
IVANKA TODOROVA DIMOLAREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
2009-03-27 09:34:36АСАН МЕХМЕД КИЧИК
ASAN MEHMED KICHIK
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН МЕХМЕД КИЧИК
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
ATANASKA IVANOVA PESHTERSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
VENETA NIKOLOVA TOPORCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
ZDRAVKA PETROVA KOVACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
ATANAS STEFANOV POPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
2009-03-27 09:34:36ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
YANKA STOYNOVA STANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
2009-03-27 09:34:36ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
IVAN GEORGIEV TSOPANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
NIKOLAY ALEKSANDROV PUHALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
2009-03-27 09:34:36ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ ХРИСТОВ, и КАТЯ ЦЕКОВА УШЕВА, - като наследници на ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА,
VALENTIN TSEKOV HRISTOV, i KATYA TSEKOVA USHEVA, - kato naslednitsi na DIANA BORISOVA HRISTOVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ ХРИСТОВ, и КАТЯ ЦЕКОВА УШЕВА, - като наследници на ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА,
2009-03-27 09:34:36СТОЯНКА ИЛИЕВА КЕРИНА , ; ИЛИЯ ИВАНОВ КЕРИН, и ИВАН ИЛИЕВ КЕРИН, - като наследници на ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА,
STOYANKA ILIEVA KERINA , ; ILIYA IVANOV KERIN, i IVAN ILIEV KERIN, - kato naslednitsi na ZDRAVKA ALEKSANDROVA KERINA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯНКА ИЛИЕВА КЕРИНА , ; ИЛИЯ ИВАНОВ КЕРИН, и ИВАН ИЛИЕВ КЕРИН, - като наследници на ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА,
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
NIKOLAY DIMITROV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
2009-03-27 09:34:36ТОДОР ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ, ; СЛАВКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА, и КАЛИНА ДИМИТРОВА ДЕЛИЕВА, - като наследници на КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА,
TODOR DIMITROV KAFEDZHIEV, ; SLAVKA DIMITROVA SHTEREVA, i KALINA DIMITROVA DELIEVA, - kato naslednitsi na KATERINA LAZAROVA KAFEDZHIEVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОР ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ, ; СЛАВКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА, и КАЛИНА ДИМИТРОВА ДЕЛИЕВА, - като наследници на КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА,
2009-03-27 09:34:36ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
GALINA MOYSEEVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
2009-03-27 09:34:36МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
MUSTAFA AHMED MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
BOYANKA IVANOVA BURDINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
2009-03-27 09:34:36СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
SEVDELINA STOEVA PESHTERSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
ALBENA OBRETENOVA HADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
AHMED DZHAMALOV MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36МУСТАФА МУСТАФОВ БИЧКОВ
MUSTAFA MUSTAFOV BICHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МУСТАФА МУСТАФОВ БИЧКОВ
2009-03-27 09:34:36ЖАНА ЦАНКОВА МАДЖИРОВА
ZHANA TSANKOVA MADZHIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЖАНА ЦАНКОВА МАДЖИРОВА
2009-03-27 09:34:36АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
AYSHE MEHMED MADZHIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
YORDAN IVANOV SREDKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
2009-03-27 09:34:36МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
MILUSHKA IVANOVA HAMARILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
2009-03-27 09:34:36РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
RAYNA NIKOLOVA MAVROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
2009-03-27 09:34:36АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
AHMED YASHAROV VORUKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
2009-03-27 09:34:36КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
KADRA MANDOVA LESHTAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
2009-03-27 09:34:36АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
ANGEL SIMEONOV TOPORCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
2009-03-27 09:34:36РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
RAYNA MOMCHEVA PUHALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
GEORGI PEEV FILIPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
GEORGI NIKOLOV KEHAYOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
2009-03-27 09:34:36ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
IVAN ANGELOV TACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
LIDIYA ASENOVA HADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
ANKA VASILEVA USHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
2009-03-27 09:34:36БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
BONKA HRISTOVA TOPCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
NIKOLINKA DIMITROVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
DIMITRIYA PETROVA GECHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА, чрез законния си представител ВЕЛИЧКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА,
YORDANKA GEORGIEVA SAVOVA, chrez zakonniya si predstavitel VELICHKA ZLATANOVA KOLEVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА, чрез законния си представител ВЕЛИЧКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА,
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ATANASOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
2009-03-27 09:34:36НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
NADEZHDA GEORGIEVA KITOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
2009-03-27 09:34:36РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
RADUNA TSANKOVA TABAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
2009-03-27 09:34:36АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
AYSHE ASANOVA TYUFEKCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
ALBENA ANTIMOVA MANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
2009-03-27 09:34:36МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
MALIN IVOV CHAUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
2009-03-27 09:34:36ФАТИМЕ ИБРИЯМОВА ЧАУШОВА
FATIME IBRIYAMOVA CHAUSHOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАТИМЕ ИБРИЯМОВА ЧАУШОВА
2009-03-27 09:34:36ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
IBRIYAM ASANOV ALENDAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
VELICHKA STOYANOVA BEKYAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
2009-03-27 09:34:36ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
DIMITRIYA ALBENKOVA TAYANDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
ASAN MEHMEDOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
2009-03-27 09:34:36ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
DZHEMAL AHMEDOV MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
ZLATKA DIMITROVA GANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
2009-03-27 09:34:36ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
GERGANA BORISOVA KURTIYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
2009-03-27 09:34:36СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
SYULEMAN MEHMEDOV SYULEMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
2009-03-27 09:34:36ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
DIANA GEORGIEVA KALVACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
PETAR KOSTADINOV VUCHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
2009-03-27 09:34:36МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
MARIYKA ANGELOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
2009-03-27 09:34:36ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
TEMENUZHKA BLAGOEVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
ELENA PETROVA ILINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
2009-03-27 09:34:36ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
GINKA PETROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
NIKOLINKA SPASOVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
2009-03-27 09:34:36СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ФЪРТУНОВА
STOYANKA GEORGIEVA FARTUNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ФЪРТУНОВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
ALBENA DETELINOVA BARAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
MEHMED AHMEDOV PEHLIVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
2009-03-27 09:34:36ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
ZORKA GEORGIEVA STAVREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
2009-03-27 09:34:36СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
SLAVKA TODOROVA BURDINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
MARIYA ATANASOVA ARSENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
ELENA DIMITROVA KERINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
2009-03-27 09:34:36МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
MAHMUD MEHMEDOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
2009-03-27 09:34:36ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ZLATKA IVANOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
2009-03-27 09:34:36ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
TINKA GEORGIEVA KERINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
2009-03-27 09:34:36СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
SNEZHANA TENCHEVA TENEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
2009-03-27 09:34:36МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
KATERINA GEORGIEVA GINCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
TSANKO YAKOV TAYANDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
YORDANKA PETROVA HALACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
SNEZHANA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97
VELI - 97
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA ДЪPBEHИ ДETCKИ ИГPAЧKИ, CПOPTHИ УPEДИ И ПOCOБИЯ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA BCЯKAKЪB BИД CTOKИ И ИЗДEЛИЯ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, ПOCPEДHИЧECKA И KOMИCИOHEPCKA ДEЙHOCT, ПPEBOЗHA ДEЙHOCT, BЪHШHA TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ, БAPTEPHИ И KOMПEHCAЦИOHHИ CДEЛKИ, ПPEДПPИEMAЧECTBO, KУPCOBE ЗA OБУЧEHИE, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ И PEKЛAMA /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CEPBИЗHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, BCЯKAKBA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
Manager
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
ALEKSANDAR VLADOV NEYCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
DZHEMAL AHMEDOV MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
VENETKA GRIGOROVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
FANKA SEVDALINOVA VELKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
IVAN KRASTEV IVANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
ATANASKA YANKOVA SHULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
GEORGI MANUSHOV KATSAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
MARIYA ILIEVA SHULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА
KATERINA LAZAROVA KAFEDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
ZDRAVKA HRISTOVA RADICHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
GINKA PETROVA HRISTOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
SNEZHANA TENCHEVA TENEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
ZORKA GEORGIEVA STAVREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
BOYANKA IVANOVA BURDINA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
MILUSHKA IVANOVA HAMARILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
IVAN GEORGIEV TSOPANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
MAGDALINA ASENOVA NEYCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
TEMENUZHKA BLAGOEVA SEMERDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОЯ СТОЯНОВА ПОЛЕЖАНСКА
ZOYA STOYANOVA POLEZHANSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
ALBENA OBRETENOVA HADZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКАРДЖИЕВА
KAPKA VESELINOVA BAKARDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
NIKOLINKA DIMITROVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ АТАНАСОВ САВОВ
GEORGI ATANASOV SAVOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГОНЧЕВА
TSVETANKA PETROVA GONCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
ZDRAVKA PETROVA KOVACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
KATERINA DIMITROVA MAKSIMOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
ATANAS STEFANOV POPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
KRASTINA MILUSHEVA GRANCHAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
REDZHEP ALI KELCHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
DONKA KOSTADINOVA KOLCHAGOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН АСАН МИЧОВ
ASAN ASAN MICHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
IVAN ANGELOV TACHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
MEHMED MUSTAFOV GUDZHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19СПАСКА СТРАХИЛОВА ЦОПАНОВА
SPASKA STRAHILOVA TSOPANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
ALBENA ANTIMOVA MANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАЛИН ЦАНКОВ ЧАУШОВ
MALIN TSANKOV CHAUSHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
ALBENA DETELINOVA BARAMOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
YANKA STOYNOVA STANKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА СЪБИНОВА ЧАУШОВА
KAPKA SABINOVA CHAUSHOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
PENKA ILIEVA YUNCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
BONKA HRISTOVA TOPCHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
MARIYA HRISTOVA OSKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
ADELINA SAVOVA SHIPEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
VASILKA ANGELOVA SREDKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
YORDAN IVANOV SREDKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
ALEKO ASENOV ATIPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
AYSHE ASANOVA TYUFEKCHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
IVANKA PETROVA VESELINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
TSVETANKA SPASOVA KITOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
VELICHKA KARAMFILOVA KARAMFILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
TODORKA NIKOLOVA DRYANKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
DONKA NAYDENOVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
PETAR ILINOV ILINOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЖАНА ЦАНКОВА МАНОВА
ZHANA TSANKOVA MANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
ELENA ILIEVA TRIONDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
ALBENA ANTIMOVA KADXOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
SYULEMAN MEHMEDOV SYULEMANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
NIKOLAY DIMITROV YOSIFOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
GEORGI PAVLOV PETRICHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
ZOITSA NIKOLOVA KARAILIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
IBRIYAM ASANOV ALENDAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
NADKA PAVLOVA STANCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВО МИЛЧОВ ЧАУШЕВ
IVO MILCHOV CHAUSHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АНТОН ГЕОРГИЕВ БИЧКОВ
ANTON GEORGIEV BICHKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
KADRA MANDOVA LESHTAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
DAFINKA KRASTEVA KOZAREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
MALIN IVOV CHAUSHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
TSANKO YAKOV TAYANDZHIEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
TSVETKA GEORGIEVA FILIPOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
AHMED YASHAROV VORUKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
KATERINA VASILEVA DUZOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
SLAVKA VASILEVA TOTINA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
RAYNA NIKOLOVA MAVROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
ELENA DIMITROVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
SNEZHANA IVANOVA TODOROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
DENKA GEORGIEVA DENIZOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
AHMED DZHAMALOV MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
NEVENA STOEVA MANDILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
NIKOLINA ALEKSANDROVA KOZLODEROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
GERGANA BORISOVA KURTIYANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ILIEVA KRASTEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
KATERINA NIKOLOVA LAZAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
STEFKA HRISTOVA KELCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
FATMA MUSTAFOVA SYULEMANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
NIKOLAY ALEKSANDROV PUHALEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
MARIYA ATANASOVA ARSENOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЬО МАНЧОВ ДУЕВ
MILXO MANCHOV DUEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
ZHIVKA SPASOVA GALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
RUMYANA DIMITROVA SLAVKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
ANKA VASILEVA USHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
TSENKA ANTIMOVA GUGALOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ZLATKA IVANOVA MARINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
MEHMED MUSTAFOV ESEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
NATASHA STOYANOVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
PAVLINA DINKOVA VASILEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
YORDANKA PETROVA HALACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
SLAVKA TODOROVA BURDINA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
KATERINKA ILINOVA SHABANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
PETAR KOSTADINOV VUCHKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
VELICHKA STOYANOVA BEKYAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
ANGEL SIMEONOV TOPORCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ATANASOVA KRASTEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
LIDIYA ASENOVA HADZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
RADUNA TSANKOVA TABAKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА
ZDRAVKA ALEKSANDROVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
STEFCHO ATANASOV NIKOLOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
GEORGI NIKOLOV KEHAYOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
VASIL NIKOLOV RUSEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
GENKA MIHAYLOVA DONEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
HAVIE AHMEDOVA RADKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
AYSHE MEHMED MADZHIROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
GEORGI PEEV FILIPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
MUSTAFA AHMED MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
GEORGI PEHLIVANOV KOCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
ATANASKA IVANOVA PESHTERSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
ELENA KOSTOVA PACHALOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛЮБА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
LYUBA NIKOLOVA STOYANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
KRASIMIR IVANOV STANCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
LOZANA ZLATANOVA KOCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
KATERINA GEORGIEVA GINCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
SEVDELINA STOEVA PESHTERSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
HRISTINA DIMITROVA KOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
TINKA GEORGIEVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
ELENA MATEEVA KOTSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
DIANA BORISOVA HRISTOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
RAYNA ZAVARINOVA PUHALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
MAHMUD MEHMEDOV KATSAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
NIKOLAY ILIEV KAFEDZHIEV
Partner
2008-12-01 15:02:19НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
NADEZHDA GEORGIEVA KITOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ANKA GEORGIEVA KOTSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
ILIYA TODOROV SHULEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
ASAN MEHMEDOV CHAUSHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
DIMITRIYA ALBENKOVA TAYANDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
VENETA NIKOLOVA TOPORCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
RAYNA MOMCHEVA PUHALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
DIMITRIYA PETROVA GECHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
IVANKA TODOROVA DIMOLAREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
DIANA GEORGIEVA KALVACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН МЕХМЕД КИЧИК
ASAN MEHMED KICHIK
Partner
2008-12-01 15:02:19ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
GALINA MOYSEEVA BOSHNAKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
NIKOLINKA SPASOVA ANDREEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
ELENA PETROVA ILINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
ZLATKA DIMITROVA GANEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
MARIYKA ANGELOVA YORDANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА КИТИНА
VIOLETA BORISLAVOVA KITINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПАШКУЛЕВА
STOYANKA GEORGIEVA PASHKULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
MEHMED AHMEDOV PEHLIVANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
ZDRAVKA ASENOVA RUSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
ATANAS YANAKIEV MALCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
MARIYA GEORGIEVA KARADZHOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
KATERINA ATANASOVA IVANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕЛИ - 97 VELI - 97 (ЕИК: 112067239)
Check other registries about the company ВЕЛИ - 97 VELI - 97 (ID: 112067239)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate