Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РЗ МЕТАЛ (ЕИК: 112516043)
Events with persons connected to the company RZ METAL (ID: 112516043)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112516043)
Към 2019-12-07 02:00:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 02:00:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-18 13:43:43ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ
DIMITAR MILKOV LAMBOVSKI
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-08 17:46:03РЗ МЕТАЛ ЕООД
RZ METAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Димитър Манов 10
2014-01-08 17:46:03КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-21 17:25:25РЗ МЕТАЛ ЕООД
RZ METAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ХРИСТО БОТЕВ 79
2009-01-20 15:43:19РЗ МЕТАЛ
RZ METAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-01-20 15:43:19РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Manager
2009-01-20 15:43:19ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Manager
2009-01-20 15:43:19ИНДЪСТРИС КОНСУЛТИНГ ЕООД
INDASTRIS KONSULTING EOOD
SoleCapitalOwner
2009-01-20 15:43:19СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА-НАНОВА;ПОШ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛЛС,1023,Н.ДАБЪЛ Ю,ВАШИНГТОН,САЩ ; РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ ; СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
SVETLANA NIKOLAEVA VELICHKOVA-NANOVA;POSH ENTARPRAYZIS LLS,1023,N.DABAL YU,VASHINGTON,SASHT ; RUMEN YORDANOV NANOV ; STOYAN STAYKOV STAYKOV
ShareTransfer
770000 Sell to: ИНДЪСТРИС КОНСУЛТИНГ ЕООД
2009-01-20 15:43:19ИНДЪСТРИС КОНСУЛТИНГ ЕООД
INDASTRIS KONSULTING EOOD
ShareTransfer
770000 Buy from: СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА-НАНОВА;ПОШ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛЛС,1023,Н.ДАБЪЛ Ю,ВАШИНГТОН,САЩ ; РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ ; СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
2008-08-06 11:45:45РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Procurators
2008-06-29 10:43:07РЗ МЕТАЛ
RZ METAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-29 10:43:07РЗ МЕТАЛ ЕООД
RZ METAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР САМУИЛ 19
2008-06-29 10:43:07РЗ МЕТАЛ ЕООД
RZ METAL EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, СЕРВИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТАКАВА ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ОТ ДРУГИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-29 10:43:07СТАНИМИР ДЕНЧЕВ МАРИНОВ
STANIMIR DENCHEV MARINOV
Manager
2008-06-29 10:43:07СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА-НАНОВА
SVETLANA NIKOLAEVA VELICHKOVA-NANOVA
Partner
2008-06-29 10:43:07РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Partner
2008-06-29 10:43:07ПОШ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛЛС, САЩ, ВАШИНГТОН, ОКР. КОЛУМБИЯ
POSH ENTARPRAYZIS LLS, SASHT, VASHINGTON, OKR. KOLUMBIYA
Partner
2008-06-29 10:43:07СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата РЗ МЕТАЛ RZ METAL (ЕИК: 112516043)
Check other registries about the company РЗ МЕТАЛ RZ METAL (ID: 112516043)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate