Събития с лица свързани с компанията ЕКОТЕРА (ЕИК: 112624396)
Events with persons connected to the company EKOTERA (ID: 112624396)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112624396)
Към 2020-01-29 18:06:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:06:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-14 10:21:45ЕКОТЕРА
EKOTERA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-12-14 10:21:45Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-12-14 10:21:45Стефка Димитрова Итева
Stefka Dimitrova Iteva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: Даниел Петров Петров
2017-12-14 10:21:45Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: Стефка Димитрова Итева
2015-01-30 12:31:01ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-30 12:31:01СТЕФКА ДИМИТРОВА ИТЕВА
STEFKA DIMITROVA ITEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-30 12:31:01СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ ИТЕВ
SERGEY DIMITROV ITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: СТЕФКА ДИМИТРОВА ИТЕВА
2015-01-30 12:31:01СТЕФКА ДИМИТРОВА ИТЕВА
STEFKA DIMITROVA ITEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ ИТЕВ
2015-01-30 12:31:01ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
ZLATKO IVANOV ZLATEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2015-01-30 12:31:01ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
2015-01-30 12:31:01ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
PETAR DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2015-01-30 12:31:01ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
2012-02-14 10:59:20СТЕФКА ДИМИТРОВА ИТЕВА
STEFKA DIMITROVA ITEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-14 10:59:20ЕКОТЕРА ООД
EKOTERA OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СОБСТВЕНИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБЯ;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА ВСЯКАКВА РАЗРЕШЕНА СЪС ЗАКОН ПРОМИШЛЕНА , РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ПРЕВОЗ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДР. УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВИЯ С ТОРОВЕ, ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И СЕМЕНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТОРФЕНИ СМЕСИ И СУБСТРАТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ. ИЗГОТВЯ ОЦЕНКИ НА ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ, КАТО ПРИЛАГА НЕОБХОДИМИТЕ СТАНДАРТИ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, в сила от 15.12.2008 г.,Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г И СЛЕД ВПИСВАНЕ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ НА ВОДЕНИЯ ОТ СЪЩАТА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ.
2011-03-21 16:57:54ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
PETAR DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-21 16:57:54ХРИСТО АТАНАСОВ СИМИДЧИЕВ
HRISTO ATANASOV SIMIDCHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
2011-03-21 16:57:54ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
PETAR DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ХРИСТО АТАНАСОВ СИМИДЧИЕВ
2010-04-06 16:23:03ЕКОТЕРА ООД
EKOTERA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Боруйград 10 А
2010-02-13 10:34:28ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
PETAR DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-04-16 14:08:07ЕКОТЕРА
EKOTERA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-16 14:08:07ЕКОТЕРА ООД
EKOTERA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. БАТАК 6
2008-04-16 14:08:07ЕКОТЕРА ООД
EKOTERA OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОИЗВОДСТВО НА СОБСТВЕНИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБЯ;ПРОИЗВОДСТВО,ИЗКУПУВАНЕ,ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА ВСЯКАКВА РАЗРЕШЕНА СЪС ЗАКОН ПРОМИШЛЕНА ,РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ,АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ,ПРЕВОЗНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ПРЕВОЗ; ;ХОТЕЛИЕРСКИ,ТУРИСТИЧЕСКИ,РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ,ПРОГРАМНИ,ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДР. УСЛУГИ;СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ЛИЗИНГ;ТЪРГОВИЯ С ТОРОВЕ,ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И СЕМЕНА;ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТОРФЕНИ СМЕСИ И СУБСТРАТИ,КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.
2008-04-16 14:08:07СТОЯН НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
STOYAN NIKOLOV GROZDANOV
Manager
2008-04-16 14:08:07СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ ИТЕВ
SERGEY DIMITROV ITEV
Partner
2008-04-16 14:08:07ХРИСТО АТАНАСОВ СИМИДЧИЕВ
HRISTO ATANASOV SIMIDCHIEV
Partner
2008-04-16 14:08:07ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
ZLATKO IVANOV ZLATEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОТЕРА EKOTERA (ЕИК: 112624396)
Check other registries about the company ЕКОТЕРА EKOTERA (ID: 112624396)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More