Събития с лица свързани с компанията ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО (ЕИК: 112629742)
Events with persons connected to the company ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO (ID: 112629742)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112629742)
Към 2020-01-23 02:58:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:58:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-04-16 15:28:03ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО
ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO
LegalForm
Кооперация
2008-04-16 15:28:03ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО К
ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Величково 4413
2008-04-16 15:28:03ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО К
ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO K
SubjectOfActivity
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРЕД ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ;СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНАТА И РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ОТ ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ ОТНОСНО ПЛОЩИ, СОРТОВ СЪСТАВ, КЛАСОВЕ НА КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВА ДОБИВИ И ПРОДАЖБИ; КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩИТЕ ПРАВИЛА; СЪБИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА, ВКЛЮЧТИЛЕНО ПОДГОТОВКА ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА КУПУВАЧИ НА ЕДРО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 75% ОТ ПРОДУКЦИЯТА НА ВСЕКИ ОТ ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ; ОСИГУРЯВАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ОПАКОВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ПРОДУКЦИЯ; КОНСУЛТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНТСТИТУЦИИ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-04-16 15:28:03ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
ZLATKO IVANOV ZLATEV
ChairMan
2008-04-16 15:28:03ДИМИТЪР ИВАНОВ КЬОСЕВ
DIMITAR IVANOV KXOSEV
BoardManager
2008-04-16 15:28:03НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛДЪРОВ
NIKOLAY DIMITROV SHALDAROV
BoardManager
2008-04-16 15:28:03ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
ZLATKO IVANOV ZLATEV
BoardManager
2008-04-16 15:28:03ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОНСУЛОВ
LYUBOMIR GEORGIEV KONSULOV
ControllingBoardPerson
2008-04-16 15:28:03ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ
DIMITAR STOYANOV PLACHKOV
ControllingBoardPerson
2008-04-16 15:28:03ВЕЛИЧКО ЕМИЛОВ ПРЕЖДАРОВ
VELICHKO EMILOV PREZHDAROV
ControllingBoardPerson

Проверки в други регистри за фирмата ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO (ЕИК: 112629742)
Check other registries about the company ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОПОЛНИЦА - С. ВЕЛИЧКОВО ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA TOPOLNITSA - S. VELICHKOVO (ID: 112629742)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More