Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛУМИ (ЕИК: 112654635)
Events with persons connected to the company LUMI (ID: 112654635)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112654635)
Към 2019-12-05 15:11:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-05 15:11:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-09-14 17:37:39ЛУМИ
LUMI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-09-14 17:37:39А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, РУТ ДАРИОН № 45-47, ЛЮКСЕМБУРГ - 1140
A I A DIVELAPMANTS HOLDING AD, RUT DARION № 45-47, LYUKSEMBURG - 1140
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2015-09-14 17:37:39ЛУИДЖИ АНСЕЛМЕТТО
LUIDZHI ANSELMETTO
ИТАЛИЯShareTransfer
500 Sell to: А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, РУТ ДАРИОН № 45-47, ЛЮКСЕМБУРГ - 1140
2015-09-14 17:37:39АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
ИТАЛИЯShareTransfer
500 Sell to: А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, РУТ ДАРИОН № 45-47, ЛЮКСЕМБУРГ - 1140
2015-09-14 17:37:39МАРИЯ БАЛАРИ
MARIYA BALARI
ИТАЛИЯShareTransfer
500 Sell to: А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, РУТ ДАРИОН № 45-47, ЛЮКСЕМБУРГ - 1140
2015-09-14 17:37:39ДУИЛИО АНСЕЛМЕТТО
DUILIO ANSELMETTO
ИТАЛИЯShareTransfer
500 Sell to: А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, РУТ ДАРИОН № 45-47, ЛЮКСЕМБУРГ - 1140
2013-04-11 18:20:33ЛУМИ ООД
LUMI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Кръстьо Пастухов 28-30
2013-04-11 18:20:33АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
ИТАЛИЯManager
2008-09-05 10:40:55ЛУМИ
LUMI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-05 10:40:55ЛУМИ ООД
LUMI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЗАВОЯ НА ЧЕРНА 15
2008-09-05 10:40:55СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ДЖОКЛЕВА
SVETLANA KIRILOVA DZHOKLEVA
Manager
2008-09-05 10:40:55ЛУИДЖИ АНСЕЛМЕТТО
LUIDZHI ANSELMETTO
Partner
2008-09-05 10:40:55АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
Partner
2008-09-05 10:40:55ДУИЛИО АНСЕЛМЕТО
DUILIO ANSELMETO
Partner
2008-09-05 10:40:55А И А ДИВЕЛЪПМЪНТС ХОЛДИНГ АД, АВЕНЮ ДЬО ЛА ФАНСЕРИ №38/40, ЛЮКСЕМБУРГ-1510
A I A DIVELAPMANTS HOLDING AD, AVENYU DXO LA FANSERI №38/40, LYUKSEMBURG-1510
Partner
2008-09-05 10:40:55МАРИЯ БАЛАРИ
MARIYA BALARI
Partner
2008-09-05 10:40:55АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
SoleCapitalOwner
2008-09-05 10:40:55АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
ShareTransfer
4500 Sell to: ЛУИДЖИ АНСЕЛМЕТТО - 500; ДУИЛИО АНСЕЛМЕТО - 500; МАРИЯ БАЛАРИ - 500; А И А ДИВЕЛЪМЪНТС ХОЛДИНГ АД - 3000
2008-09-05 10:40:55ЛУИДЖИ АНСЕЛМЕТТО - 500; ДУИЛИО АНСЕЛМЕТО - 500; МАРИЯ БАЛАРИ - 500; А И А ДИВЕЛЪМЪНТС ХОЛДИНГ АД - 3000
LUIDZHI ANSELMETTO - 500; DUILIO ANSELMETO - 500; MARIYA BALARI - 500; A I A DIVELAMANTS HOLDING AD - 3000
ShareTransfer
4500 Buy from: АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
2008-04-09 09:46:58ЛУМИ
LUMI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-09 09:46:58ЛУМИ ООД
LUMI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Семчиново 4474 ул. ДВАНАДЕСЕТА 1
2008-04-09 09:46:58ЛУМИ ООД
LUMI OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-04-09 09:46:58АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
Manager
2008-04-09 09:46:58АЛБЕРТО АНСЕЛМЕТТО
ALBERTO ANSELMETTO
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛУМИ LUMI (ЕИК: 112654635)
Check other registries about the company ЛУМИ LUMI (ID: 112654635)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate