Събития с лица свързани с компанията ГЕОРГИ КРУМОВ (ЕИК: 113014660)
Events with persons connected to the company GEORGI KRUMOV (ID: 113014660)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 113014660)
Към 2020-06-04 21:40:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:40:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-10 16:31:00ГЕОРГИ КРУМОВ
GEORGI KRUMOV
LegalForm
Едноличен търговец
2011-03-10 16:31:00ГЕОРГИ КРУМОВ ЕТ
GEORGI KRUMOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-03-10 16:31:00ГЕОРГИ КРУМОВ ЕТ
GEORGI KRUMOV ET
SubjectOfActivity
Вътрешнстърговска дейност, изразяваща се в покупка на стоки, разрешени от закона с цел, продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Външнотърговска дейност. Външноикономическа дейност. Извършване на разрешените от закона услуги. Производство на разрешените от закона стоки с цел, продажба в страната и чужбина. Вътрешен и международен превоз на пътници и товари с автотранспорт, при спазване на установения разрешителен режим. Търговско представителство на физически и юридически лица в страната и чужбина. Посредническа търговска дейност. Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност. Рекламна, информационна и импресарска дейност. Вътрешен и международен туризъм при спазване на установения разрешителен режим. Строителство на промишлени и граждански обекти в страната и чужбина. Всички останали дейности и услуги, незабранени от закона.
2011-03-10 16:31:00ГЕОРГИ КРУМОВ СТОЯНЧОВ
GEORGI KRUMOV STOYANCHOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ГЕОРГИ КРУМОВ GEORGI KRUMOV (ЕИК: 113014660)
Check other registries about the company ГЕОРГИ КРУМОВ GEORGI KRUMOV (ID: 113014660)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More