Събития с лица свързани с компанията ИНСТ МОНТАЖ - М (ЕИК: 113572016)
Events with persons connected to the company INST MONTAZH - M (ID: 113572016)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 113572016)
Към 2020-01-24 23:44:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:44:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-11-18 16:35:54ИНСТ МОНТАЖ - М
INST MONTAZH - M
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-11-18 16:35:54ИНСТ МОНТАЖ - М ЕООД
INST MONTAZH - M EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул.ТОДОР КАБЛЕШКОВ 15 А
2009-11-18 16:35:54ИНСТ МОНТАЖ - М ЕООД
INST MONTAZH - M EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, В ТОВА ЧИСЛО СТРОИТЕЛСТВО НА ВСЯКАКВИ ОБЕКТИ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ - ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ.
2009-11-18 16:35:54ГЕОРГИ КРУМОВ СТОЯНЧОВ
GEORGI KRUMOV STOYANCHOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-18 16:35:54ГЕОРГИ КРУМОВ СТОЯНЧОВ
GEORGI KRUMOV STOYANCHOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНСТ МОНТАЖ - М INST MONTAZH - M (ЕИК: 113572016)
Check other registries about the company ИНСТ МОНТАЖ - М INST MONTAZH - M (ID: 113572016)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More