Събития с лица свързани с компанията БОБИКО (ЕИК: 113579979)
Events with persons connected to the company BOBIKO (ID: 113579979)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 113579979)
Към 2020-01-24 00:23:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 00:23:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-22 12:56:02ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
Distraint
2018-03-22 12:56:02БОБИКО ЕООД
BOBIKO EOOD
Distraints
2018-03-22 12:56:02БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОРИТАРОВ
BORISLAV IVANOV KORITAROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2018-03-08 13:58:35ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
Distraint
2018-03-08 13:58:35БОБИКО ЕООД
BOBIKO EOOD
Distraints
2018-03-08 13:58:35БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОРИТАРОВ
BORISLAV IVANOV KORITAROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-12-29 09:42:39БОБИКО
BOBIKO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-29 09:42:39БОБИКО ЕООД
BOBIKO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. РАКОВСКА бл. 1 вх.А ет.4 ап.8
2011-12-29 09:42:39БОБИКО ЕООД
BOBIKO EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ. ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ. ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ. ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ. ИМПОРТ - ЕКСПОРТ. ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-12-29 09:42:39БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОРИТАРОВ
BORISLAV IVANOV KORITAROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-29 09:42:39БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОРИТАРОВ
BORISLAV IVANOV KORITAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БОБИКО BOBIKO (ЕИК: 113579979)
Check other registries about the company БОБИКО BOBIKO (ID: 113579979)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More