Събития с лица свързани с компанията П И Е СТРОЙ (ЕИК: 113587125)
Events with persons connected to the company P I E STROY (ID: 113587125)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 113587125)
Към 2020-01-23 03:07:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:07:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-23 13:36:05П И Е СТРОЙ ЕООД
P I E STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул“ Здравец“ 467
2015-11-23 13:36:05МИШО ДИМОВ СТОЯНОВ
MISHO DIMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-11-23 13:36:05МИШО ДИМОВ СТОЯНОВ
MISHO DIMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-23 13:36:05ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МИШО СИМОВ СТОЯНОВ
2015-11-23 13:36:05МИШО СИМОВ СТОЯНОВ
MISHO SIMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2015-05-29 23:02:14П И Е СТРОЙ
P I E STROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-05-29 23:02:14П И Е СТРОЙ ЕООД
P I E STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул“ Здравец“ 268
2015-05-29 23:02:14ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-29 23:02:14ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-05-29 23:02:14ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN NEDELKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2490 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2015-05-29 23:02:14ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2490 Buy from: ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
2015-05-29 23:02:14АХМЕТ ДЕМИР
AHMET DEMIR
ТУРЦИЯShareTransfer
20 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2015-05-29 23:02:14ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АХМЕТ ДЕМИР
2015-05-29 23:02:14ЕРКАН ЛЕВЕНТ ЕРХАН
ERKAN LEVENT ERHAN
ТУРЦИЯShareTransfer
2490 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2015-05-29 23:02:14ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2490 Buy from: ЕРКАН ЛЕВЕНТ ЕРХАН
2009-01-05 14:15:52ДЕМИР АХМЕТ
DEMIR AHMET
Partner
2009-01-05 14:15:52АКАН УГУР
AKAN UGUR
ShareTransfer
20 Sell to: ДЕМИР АХМЕТ
2009-01-05 14:15:52ДЕМИР АХМЕТ
DEMIR AHMET
ShareTransfer
20 Buy from: АКАН УГУР
2008-05-09 14:03:04П И Е СТРОЙ
P I E STROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-09 14:03:04П И Е СТРОЙ ООД
P I E STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ГОЛОБРЪДСКА 6
2008-05-09 14:03:04П И Е СТРОЙ ООД
P I E STROY OOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛCTBO HA ПPOMИШЛEHИ И ГPAЖДAHCKИ OБEKTИ, ПЬTHO CTPOИTEЛCTBO, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. BЬTPEШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ИЗPAЗЯBAЩA CE B ПOKУПKA HA PAЗPEШEHИTE OT ЗAKOHA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ИЗPAЗЯBAЩA CE B ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ И KOHCИГHAЦИOHHИ CДEЛKИ CЬC BCЯKAKЬB BИД CTOKИ, MAШИHИ И CЬOPЬЖEHИЯ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA. BЬHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT. MAPKETИHГOBA, MEHИДЖMЬHTCKA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT. TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA. ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT. BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ. BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. ИЗBЬPШBAHE И OPГAHИЗИPAHE HA PAЗPEШEHИTE OT ЗAKOHA УCЛУГИ HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA. ПPOИЗBOДCTBO HA PAЗPEШEHИTE OT ЗAKOHA CTOKИ C ЦEЛ - ПPOДAЖБA HA BЬTPEШHИЯ И MEЖДУHAPOДHИЯ ПAЗAP. KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT. PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT. XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT. ПOKУПKA, CTPOИTEЛCTBO, OБЗABEЖДAHE И ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ. BCИЧKИ OCTAHAЛИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-05-09 14:03:04ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN NEDELKOV GEORGIEV
Manager
2008-05-09 14:03:04ЛЕВЕНТ ЕРХАН ЕРКАН
LEVENT ERHAN ERKAN
Manager
2008-05-09 14:03:04ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN NEDELKOV GEORGIEV
Partner
2008-05-09 14:03:04ЛЕВЕНТ ЕРХАН ЕРКАН
LEVENT ERHAN ERKAN
Partner
2008-05-09 14:03:04АКАН УГУР
AKAN UGUR
Partner

Проверки в други регистри за фирмата П И Е СТРОЙ P I E STROY (ЕИК: 113587125)
Check other registries about the company П И Е СТРОЙ P I E STROY (ID: 113587125)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More