Събития с лица свързани с компанията ТРАКТОР (ЕИК: 114005250)
Events with persons connected to the company TRAKTOR (ID: 114005250)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 114005250)
Към 2020-01-23 22:42:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:42:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-19 16:31:17НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-19 16:31:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-19 16:31:17СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2018-04-19 16:31:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
2018-04-19 16:31:17СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
117 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2018-04-19 16:31:17НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
117 Buy from: СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
2018-04-19 16:31:17ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
114 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2018-04-19 16:31:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
114 Buy from: ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
2018-04-19 16:31:17ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
120 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2018-04-19 16:31:17НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
120 Buy from: ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
2017-12-15 10:21:34НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-12-15 10:21:34МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-12-15 10:21:34ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
180 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2017-12-15 10:21:34МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
180 Buy from: ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
2017-12-15 10:21:34ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
384 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2017-12-15 10:21:34НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
384 Buy from: ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
2017-12-15 10:21:34ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТАСКОВА
VALENTINA IVANOVA TASKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
82 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2017-12-15 10:21:34МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
82 Buy from: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТАСКОВА
2017-12-15 10:21:34ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2017-12-15 10:21:34МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
2017-12-15 10:21:34СТОИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
STOIL IVANOV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
82 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2017-12-15 10:21:34НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
82 Buy from: СТОИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
2016-12-01 11:11:54НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-01 11:11:54ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-01 11:11:54ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2016-12-01 11:11:54НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
2016-12-01 11:11:54ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
2016-12-01 11:11:54НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА ДИЛОВА
NIKOLINA VELICHKOVA DILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2016-12-01 11:11:54НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА ДИЛОВА
2016-12-01 11:11:54НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА ДИЛОВА
NIKOLINA VELICHKOVA DILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
87 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
87 Buy from: НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА ДИЛОВА
2016-12-01 11:11:54ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
2016-12-01 11:11:54ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
92 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
92 Buy from: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
2016-12-01 11:11:54ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
EMILIYA VASILEVA LELXOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2016-12-01 11:11:54МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
2016-12-01 11:11:54ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
225 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2016-12-01 11:11:54НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
225 Buy from: ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
2016-12-01 11:11:54ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2016-12-01 11:11:54НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
2016-06-09 15:52:22СВЕТЛА ДОБРЕВА ИВАНОВА
SVETLA DOBREVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ДЕТЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
DETELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
VESELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2016-06-09 15:52:22СТОИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
STOIL IVANOV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ЯНКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
YANKA HRISTOVA VALCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТАСКОВА
VALENTINA IVANOVA TASKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22АНАТОЛИ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ANATOLI PETKOV ANGELOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ БОГОМИЛОВ
EMIL RADOSLAVOV BOGOMILOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
VENTSISLAV SLAVCHEV MARINOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ПАВЛИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
PAVLINA PETROVA ANGELOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
MIGLENA ILIEVA ILIEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22НЕЛИ ИЛИЕВА ТАЧЕВА
NELI ILIEVA TACHEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ЛИЛЯНА МАКАВЕЕВА ИЛИЕВА
LILYANA MAKAVEEVA ILIEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ВЕНКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
VENKO ILIEV GEORGIEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЙОРДАН АСПАРУХОВ БЕЛОВ
YORDAN ASPARUHOV BELOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22МАЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА
MAYA HRISTOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ
GEORGI VALERIEV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ALEKSANDAR YORDANOV ZAHARIEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ТОДОР СИМЕОНОВ МИНДИЛИКОВ
TODOR SIMEONOV MINDILIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22МАРИАНА МИЛАНОВА КРУМОВА
MARIANA MILANOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22ПАВЕЛ СТОИЛОВ ДОЧЕВ
PAVEL STOILOV DOCHEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА-ЧИФЛИДЖАНОВА
DONKA ALEKSANDROVA NIKOLOVA-CHIFLIDZHANOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
BORISLAV VASILEV TSVETKOV
Partner
2016-06-09 15:52:22МАРИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА
MARIYA KOSTOVA STOYANOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ
RUMEN BONEV BONEV
Partner
2016-06-09 15:52:22НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
SVETOSLAV GEORGIEV IVANOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ПАВЛИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
PAVLIN VASILEV MARINOV
Partner
2016-06-09 15:52:22КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ТОТЕВ
KIRIL VLADIMIROV TOTEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
EMILIYA VASILEVA LELXOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ЛАКО ПАВЛОВ ЛАКОВ
LAKO PAVLOV LAKOV
Partner
2016-06-09 15:52:22АНГЕЛ ХРИСТОВ КАМАРАШКИ
ANGEL HRISTOV KAMARASHKI
Partner
2016-06-09 15:52:22РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАНЗАРОВ
RADOSLAV IVANOV BANZAROV
Partner
2016-06-09 15:52:22ИВЕТА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВА
IVETA TSANEVA ZAHARIEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ЖЕНИ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
ZHENI NIKOLAEVA POPOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22РАДКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
RADKA VASILEVA MLADENOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОПЧЕВ
ALEKSEY GEORGIEVICH KOPCHEV
Partner
2016-06-09 15:52:22СВИЛЕН МАРИНОВ ФЛОРОВ
SVILEN MARINOV FLOROV
Partner
2016-06-09 15:52:22БОЯН ИЛИЯНОВ БЕНОВ
BOYAN ILIYANOV BENOV
Partner
2016-06-09 15:52:22АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА КОНОВА
ANTOANETA VLADIMIROVA KONOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ДУНЧЕВ
SVETLIN TSVETANOV DUNCHEV
Partner
2016-06-09 15:52:22ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
EMILIYA ILIEVA ILIEVA
Partner
2016-06-09 15:52:22БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
BORISLAV IVANOV IVANOV
Partner
2016-06-09 15:52:22НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА ДИЛОВА
NIKOLINA VELICHKOVA DILOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-09 15:52:22НИКИФОР ПЕТРОВ ПОПОВ
NIKIFOR PETROV POPOV
Partner
2016-06-09 15:52:22СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
SVETOSLAV TSVETANOV POPOV
Partner
2016-06-09 15:52:22ТАТЯНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
TATYANA BORISOVA YORDANOVA
Partner
2016-06-09 15:52:22ПЕТЪР ХРИСТОВ ЖУКОВ
PETAR HRISTOV ZHUKOV
Partner
2014-05-22 14:59:13НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-05-22 14:59:13НЕДКА ВАСИЛЕВА БОЕВА
NEDKA VASILEVA BOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Buy from: НЕДКА ВАСИЛЕВА БОЕВА
2014-05-22 14:59:13ПЕТКО РУМЕНОВ МИТЕВ
PETKO RUMENOV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Buy from: ПЕТКО РУМЕНОВ МИТЕВ
2014-05-22 14:59:13КАТЯ ЦАНКОВА МИТЕВА
KATYA TSANKOVA MITEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Buy from: КАТЯ ЦАНКОВА МИТЕВА
2014-05-22 14:59:13СНЕЖАНА ИЛАРИОНОВА МИХАЙЛОВА
SNEZHANA ILARIONOVA MIHAYLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17 Buy from: СНЕЖАНА ИЛАРИОНОВА МИХАЙЛОВА
2014-05-22 14:59:13ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДИЛОВА
LILYANA TODOROVA DILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДИЛОВА
2014-05-22 14:59:13ДАРЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
DARYA ALEKSANDROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2014-05-22 14:59:13МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ДАРЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
2014-05-22 14:59:13ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2014-05-22 14:59:13НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
2013-12-20 12:13:44ТОДОР СИМЕОНОВ МИНДИЛИКОВ
TODOR SIMEONOV MINDILIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 12:13:44НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 12:13:44СНЕЖАНА ИЛАРИОНОВА МИХАЙЛОВА
SNEZHANA ILARIONOVA MIHAYLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 12:13:44НЕДКА ВАСИЛЕВА БОЕВА
NEDKA VASILEVA BOEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 12:13:44МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 12:13:44ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
133 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2013-12-20 12:13:44НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
133 Buy from: ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
2013-12-20 12:13:44ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
130 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2013-12-20 12:13:44МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
130 Buy from: ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
2013-05-16 10:34:28НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-05-16 10:34:28МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-05-16 10:34:28ПЕТЪР ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
PETAR VIKTOROV PETROVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2013-05-16 10:34:28МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Buy from: ПЕТЪР ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
2013-05-16 10:34:28ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТОВА
IVANKA LYUBENOVA KOSTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
181 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2013-05-16 10:34:28МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
181 Buy from: ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТОВА
2013-05-16 10:34:28ТОДОРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
TODORKA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2013-05-16 10:34:28НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ТОДОРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2013-05-16 10:34:28АННА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ANNA DIMITROVA TSONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2013-05-16 10:34:28МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: АННА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
2012-06-25 09:12:17АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ALEKSANDAR YORDANOV ZAHARIEV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЛАКО ПАВЛОВ ЛАКОВ
LAKO PAVLOV LAKOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТОВА
IVANKA LYUBENOVA KOSTOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ВЕНКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
VENKO ILIEV GEORGIEV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
EMILIYA VASILEVA LELXOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17АНГЕЛ ХРИСТОВ КАМАРАШКИ
ANGEL HRISTOV KAMARASHKI
Partner
2012-06-25 09:12:17РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ
RUMEN BONEV BONEV
Partner
2012-06-25 09:12:17КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ТОТЕВ
KIRIL VLADIMIROV TOTEV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR IVANOV TODOROV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЙОРДАН АСПАРУХОВ БЕЛОВ
YORDAN ASPARUHOV BELOV
Partner
2012-06-25 09:12:17СИМЕОН ТОДОРОВ МИНДИЛИКОВ
SIMEON TODOROV MINDILIKOV
Partner
2012-06-25 09:12:17СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
Partner
2012-06-25 09:12:17ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ
TODOR VELICHKOV PETKOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ПАВЛИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
PAVLINA PETROVA ANGELOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ЛИЛЯНА МАКАВЕЕВА ИЛИЕВА
LILYANA MAKAVEEVA ILIEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ БОГОМИЛОВ
EMIL RADOSLAVOV BOGOMILOV
Partner
2012-06-25 09:12:17АНАТОЛИ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ANATOLI PETKOV ANGELOV
Partner
2012-06-25 09:12:17НЕЛИ ИЛИЕВА ТАЧЕВА
NELI ILIEVA TACHEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ПЕТЪР ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
PETAR VIKTOROV PETROVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
MIGLENA ILIEVA ILIEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ
GEORGI VALERIEV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
BORISLAV IVANOV IVANOV
Partner
2012-06-25 09:12:17НИКИФОР ПЕТРОВ ПОПОВ
NIKIFOR PETROV POPOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ПАВЛИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
PAVLIN VASILEV MARINOV
Partner
2012-06-25 09:12:17СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
SVETOSLAV GEORGIEV IVANOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ПЕТЪР ХРИСТОВ ЖУКОВ
PETAR HRISTOV ZHUKOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ПАВЕЛ СТОИЛОВ ДОЧЕВ
PAVEL STOILOV DOCHEV
Partner
2012-06-25 09:12:17ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
VENTSISLAV SLAVCHEV MARINOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ТАТЯНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
TATYANA BORISOVA YORDANOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
SVETOSLAV TSVETANOV POPOV
Partner
2012-06-25 09:12:17АСЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
ASEN VASILEV MIHAYLOV
Partner
2012-06-25 09:12:17СВЕТЛА ДОБРЕВА ИВАНОВА
SVETLA DOBREVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17СТОИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
STOIL IVANOV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
VESELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ДЕТЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
DETELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТАСКОВА
VALENTINA IVANOVA TASKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17МАЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА
MAYA HRISTOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ЯНКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
YANKA HRISTOVA VALCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ПЕТКО РУМЕНОВ МИТЕВ
PETKO RUMENOV MITEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17МАРИАНА МИЛАНОВА КРУМОВА
MARIANA MILANOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17КАТЯ ЦАНКОВА МИТЕВА
KATYA TSANKOVA MITEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-25 09:12:17ТОДОРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
TODORKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ИВЕТА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВА
IVETA TSANEVA ZAHARIEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ЖЕНИ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
ZHENI NIKOLAEVA POPOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ДАРЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
DARYA ALEKSANDROVA NAYDENOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
BORISLAV VASILEV TSVETKOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА-ЧИФЛИДЖАНОВА
DONKA ALEKSANDROVA NIKOLOVA-CHIFLIDZHANOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАНЗАРОВ
RADOSLAV IVANOV BANZAROV
Partner
2012-06-25 09:12:17МАРИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА
MARIYA KOSTOVA STOYANOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17РАДКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
RADKA VASILEVA MLADENOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДИЛОВА
LILYANA TODOROVA DILOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17СВИЛЕН МАРИНОВ ФЛОРОВ
SVILEN MARINOV FLOROV
Partner
2012-06-25 09:12:17АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОПЧЕВ
ALEKSEY GEORGIEVICH KOPCHEV
Partner
2012-06-25 09:12:17АННА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ANNA DIMITROVA TSONEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ДУНЧЕВ
SVETLIN TSVETANOV DUNCHEV
Partner
2012-06-25 09:12:17АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА КОНОВА
ANTOANETA VLADIMIROVA KONOVA
Partner
2012-06-25 09:12:17БОЯН ИЛИЯНОВ БЕНОВ
BOYAN ILIYANOV BENOV
Partner
2012-06-25 09:12:17ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
EMILIYA ILIEVA ILIEVA
Partner
2012-06-25 09:12:17АНКА ХРИСТОВА КОМАРЕВСКА
ANKA HRISTOVA KOMAREVSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2012-06-25 09:12:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: АНКА ХРИСТОВА КОМАРЕВСКА
2012-06-25 09:12:17НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
NIKOLA STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
232 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2012-06-25 09:12:17НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
232 Buy from: НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
2012-06-25 09:12:17ВЕНЦИСЛАВ ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
VENTSISLAV VIKTOROV PETROVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2012-06-25 09:12:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Buy from: ВЕНЦИСЛАВ ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
2012-06-25 09:12:17МИЛКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВСКА
MILKA TSVETKOVA PETROVSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2012-06-25 09:12:17МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
77 Buy from: МИЛКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВСКА
2011-05-18 10:10:15ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ
GEORGI VALERIEV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15ПЕТКО РУМЕНОВ МИТЕВ
PETKO RUMENOV MITEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15ПЕТЪР ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
PETAR VIKTOROV PETROVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15КАТЯ ЦАНКОВА МИТЕВА
KATYA TSANKOVA MITEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15МИЛКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВСКА
MILKA TSVETKOVA PETROVSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15ВЕНЦИСЛАВ ВИКТОРОВ ПЕТРОВСКИ
VENTSISLAV VIKTOROV PETROVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА МИЛАНОВА КРУМОВА
MARIANA MILANOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 10:10:15ВЕЛИЧКО ЙОНЧЕВ ПЪРВАНОВ
VELICHKO YONCHEV PARVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2011-05-18 10:10:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ВЕЛИЧКО ЙОНЧЕВ ПЪРВАНОВ
2011-05-18 10:10:15ВЕСЕЛИН МИТКОВ ЦАНКОВ
VESELIN MITKOV TSANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
661 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2011-05-18 10:10:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
661 Buy from: ВЕСЕЛИН МИТКОВ ЦАНКОВ
2011-05-18 10:10:15БОЯН НИКОЛОВ МАРИНОВ
BOYAN NIKOLOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
255 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
255 Buy from: БОЯН НИКОЛОВ МАРИНОВ
2011-05-18 10:10:15ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПУШКОВ
PETAR YORDANOV PUSHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
216 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
216 Buy from: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПУШКОВ
2011-05-18 10:10:15ИВАН ПЕТРОВ ПЕТЪРЧОВСКИ
IVAN PETROV PETARCHOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ИВАН ПЕТРОВ ПЕТЪРЧОВСКИ
2011-05-18 10:10:15ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
LILYANA PETROVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2011-05-18 10:10:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
2011-05-18 10:10:15ТОДОРКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
TODORKA KOLEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ТОДОРКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ БОНЕВ
DETELIN HRISTOV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
11 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
11 Buy from: ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ БОНЕВ
2011-05-18 10:10:15ЛЕНКО ИВАНОВ ИВАНЧЕВ
LENKO IVANOV IVANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: ЛЕНКО ИВАНОВ ИВАНЧЕВ
2011-05-18 10:10:15МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА ЙОЗОВА
MARIYKA FERDINANDOVA YOZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
226 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
226 Buy from: МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА ЙОЗОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИЯ ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА
MARIYA LAZAROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: МАРИЯ ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА
2011-05-18 10:10:15СТЕФКА ЦВЕТАНОВА БОНЕВА
STEFKA TSVETANOVA BONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
12 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
12 Buy from: СТЕФКА ЦВЕТАНОВА БОНЕВА
2011-05-18 10:10:15МИТКО ХРИСТОВ БОНЕВ
MITKO HRISTOV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
11 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2011-05-18 10:10:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
11 Buy from: МИТКО ХРИСТОВ БОНЕВ
2010-07-09 15:50:53СТЕФКА ЦВЕТАНОВА БОНЕВА
STEFKA TSVETANOVA BONEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ БОНЕВ
DETELIN HRISTOV BONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53МИТКО ХРИСТОВ БОНЕВ
MITKO HRISTOV BONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТАСКОВА
VALENTINA IVANOVA TASKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53СТОИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
STOIL IVANOV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53МАЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА
MAYA HRISTOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ЯНКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
YANKA HRISTOVA VALCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-09 15:50:53ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЗЕХИРОВА
TSVETANKA DIMITROVA ZEHIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЗЕХИРОВА
2010-07-09 15:50:53ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
ELISAVETA IVANOVA IVANCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
2010-07-09 15:50:53ДЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЕДУАРДОВА
DETELINA NIKOLAEVA EDUARDOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
281 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
281 Buy from: ДЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЕДУАРДОВА
2010-07-09 15:50:53ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ
VLADIMIR VLADIMIROV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
246 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
246 Buy from: ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ
2010-07-09 15:50:53ХРИСТО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
HRISTO KIRILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
2010-07-09 15:50:53ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ХРИСТО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
2010-07-09 15:50:53ФЕРДО МИРЧЕВ ЕЛЕНКОВ
FERDO MIRCHEV ELENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
222 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
222 Buy from: ФЕРДО МИРЧЕВ ЕЛЕНКОВ
2010-07-09 15:50:53ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧИНОВА
EVDOKIYA PETKOVA VALCHINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
826 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
826 Buy from: ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧИНОВА
2010-07-09 15:50:53ВЕРКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
VERKA VELIKOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
2010-07-09 15:50:53ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ВЕРКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
2010-07-09 15:50:53ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
VLADIMIR IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
2010-07-09 15:50:53ЛЮБЕН АНТОНОВ КОМАРЕВСКИ
LYUBEN ANTONOV KOMAREVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ЛЮБЕН АНТОНОВ КОМАРЕВСКИ
2010-07-09 15:50:53ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
LIDIYA IVANOVA IVANCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
2010-07-09 15:50:53ВАСИЛ КИРИЛОВ КУЧЕВ
VASIL KIRILOV KUCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
241 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
241 Buy from: ВАСИЛ КИРИЛОВ КУЧЕВ
2010-07-09 15:50:53КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KRASIMIR TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
233 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
233 Buy from: КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
2010-07-09 15:50:53МИТКО ИВАНОВ НЕШЕВ
MITKO IVANOV NESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
71 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2010-07-09 15:50:53НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
71 Buy from: МИТКО ИВАНОВ НЕШЕВ
2010-07-09 15:50:53ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
GEORGI NIKOLOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
187 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
187 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
2010-07-09 15:50:53ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2010-07-09 15:50:53МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
2009-05-25 13:53:23НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-25 13:53:23СВЕТЛА ДОБРЕВА ИВАНОВА
SVETLA DOBREVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-25 13:53:23КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
KIRIL GEORGIEV KIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
246 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2009-05-25 13:53:23НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
246 Buy from: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
2009-05-25 13:53:23СТЕФАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
STEFAN VELIKOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
226 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2009-05-25 13:53:23НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
226 Buy from: СТЕФАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
2009-05-25 13:53:23ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
YURIY GEORGIEV CHEPELOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
880 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2009-05-25 13:53:23НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
880 Buy from: ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
2009-05-25 13:53:23ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЧЕМПИЛСКИ
LYUBEN HRISTOV CHEMPILSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
447 Sell to: НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
2009-05-25 13:53:23НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
447 Buy from: ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЧЕМПИЛСКИ
2009-05-25 13:53:23ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ БОНЕВ; СТЕФКА ЦВЕТАНОВА БОНЕВА, ; МИТКО ХРИСТОВ БОНЕВ, , като наследници на ХРИСТО ДЕНЧЕВ БОНЕВ
DETELIN HRISTOV BONEV; STEFKA TSVETANOVA BONEVA, ; MITKO HRISTOV BONEV, , kato naslednitsi na HRISTO DENCHEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2009-05-25 13:53:23МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
34 Buy from: ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ БОНЕВ; СТЕФКА ЦВЕТАНОВА БОНЕВА, ; МИТКО ХРИСТОВ БОНЕВ, , като наследници на ХРИСТО ДЕНЧЕВ БОНЕВ
2008-07-02 12:37:52ЛАКО ПАВЛОВ ЛАКОВ
LAKO PAVLOV LAKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
KIRIL GEORGIEV KIROV
Partner
2008-07-02 12:37:52БОЯН НИКОЛОВ МАРИНОВ
BOYAN NIKOLOV MARINOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ФЕРДО МИРЧЕВ ЕЛЕНКОВ
FERDO MIRCHEV ELENKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52СТЕФАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
STEFAN VELIKOV PETROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ХРИСТО МАРКОВ ВЪЛЧЕВ
HRISTO MARKOV VALCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВАСИЛ КИРИЛОВ КУЧЕВ
VASIL KIRILOV KUCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ALEKSANDAR YORDANOV ZAHARIEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕНКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
VENKO ILIEV GEORGIEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕРКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
VERKA VELIKOVA DIMITROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕСЕЛИН МИТКОВ ЦАНКОВ
VESELIN MITKOV TSANKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52МИТКО ИВАНОВ НЕШЕВ
MITKO IVANOV NESHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
NIKOLA STOYANOV STOYANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЖЕНИ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
ZHENI NIKOLAEVA POPOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52АНГЕЛ ХРИСТОВ КАМАРАШКИ
ANGEL HRISTOV KAMARASHKI
Partner
2008-07-02 12:37:52ДЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЕДУАРДОВА
DETELINA NIKOLAEVA EDUARDOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ
VLADIMIR VLADIMIROV SIMEONOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
EMILIYA VASILEVA LELXOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПУШКОВ
PETAR YORDANOV PUSHKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ТОТЕВ
KIRIL VLADIMIROV TOTEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕЛИЧКО ЙОНЧЕВ ПЪРВАНОВ
VELICHKO YONCHEV PARVANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ТОДОРКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
TODORKA KOLEVA PETROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЧЕМПИЛСКИ
LYUBEN HRISTOV CHEMPILSKI
Partner
2008-07-02 12:37:52ИВАН ПЕТРОВ ПЕТЪРЧОВСКИ
IVAN PETROV PETARCHOVSKI
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
LIDIYA IVANOVA IVANCHEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЙОРДАН АСПАРУХОВ БЕЛОВ
YORDAN ASPARUHOV BELOV
Partner
2008-07-02 12:37:52МАРИЯ ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА
MARIYA LAZAROVA NAYDENOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52АНКА ХРИСТОВА КОМАРЕВСКА
ANKA HRISTOVA KOMAREVSKA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛЮБЕН АНТОНОВ КОМАРЕВСКИ
LYUBEN ANTONOV KOMAREVSKI
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
VLADIMIR IVANOV TODOROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ТОТКА ТОТЕВА КАПАСЪЗОВА
TOTKA TOTEVA KAPASAZOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52АСЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
ASEN VASILEV MIHAYLOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧИНОВА
EVDOKIYA PETKOVA VALCHINOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ХРИСТО ДЕНЧЕВ БОНЕВ
HRISTO DENCHEV BONEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
Partner
2008-07-02 12:37:52СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR IVANOV TODOROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТОВА
IVANKA LYUBENOVA KOSTOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ
TODOR VELICHKOV PETKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ХРИСТО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
HRISTO KIRILOV DIMITROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЗЕХИРОВА
TSVETANKA DIMITROVA ZEHIROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52СИМЕОН ТОДОРОВ МИНДИЛИКОВ
SIMEON TODOROV MINDILIKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
GEORGI NIKOLOV LAZAROV
Partner
2008-07-02 12:37:52СЕМЕРДЖИЕВ ИВАН ВАСИЛЕВ
SEMERDZHIEV IVAN VASILEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВИКТОР МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ
VIKTOR MARINOV PETROVSKI
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛЕНКО ИВАНОВ ИВАНЧЕВ
LENKO IVANOV IVANCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
VENTSISLAV SLAVCHEV MARINOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ПАВЕЛ СТОИЛОВ ДОЧЕВ
PAVEL STOILOV DOCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52АНАТОЛИ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ANATOLI PETKOV ANGELOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
ELISAVETA IVANOVA IVANCHEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ БОГОМИЛОВ
EMIL RADOSLAVOV BOGOMILOV
Partner
2008-07-02 12:37:52БОЯН ИЛИЯНОВ БЕНОВ
BOYAN ILIYANOV BENOV
Partner
2008-07-02 12:37:52АННА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ANNA DIMITROVA TSONEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДИЛОВА
LILYANA TODOROVA DILOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА КОНОВА
ANTOANETA VLADIMIROVA KONOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ДУНЧЕВ
SVETLIN TSVETANOV DUNCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
EMILIYA ILIEVA ILIEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ПАВЛИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
PAVLINA PETROVA ANGELOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
YURIY GEORGIEV CHEPELOVSKI
Partner
2008-07-02 12:37:52НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
Partner
2008-07-02 12:37:52МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
MIGLENA ILIEVA ILIEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52НЕЛИ ИЛИЕВА ТАЧЕВА
NELI ILIEVA TACHEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛИЛЯНА МАКАВЕЕВА ИЛИЕВА
LILYANA MAKAVEEVA ILIEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ДЕТЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
DETELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
VESELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2008-07-02 12:37:52КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KRASIMIR TSVETANOV TSVETANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
BORISLAV VASILEV TSVETKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52МАРИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА
MARIYA KOSTOVA STOYANOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАНЗАРОВ
RADOSLAV IVANOV BANZAROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ПАВЛИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
PAVLIN VASILEV MARINOV
Partner
2008-07-02 12:37:52РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ
RUMEN BONEV BONEV
Partner
2008-07-02 12:37:52ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА-ЧИФЛИДЖАНОВА
DONKA ALEKSANDROVA NIKOLOVA-CHIFLIDZHANOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ИВЕТА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВА
IVETA TSANEVA ZAHARIEVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ТОДОРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
TODORKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ДАРЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
DARYA ALEKSANDROVA NAYDENOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
LILYANA PETROVA PARVANOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52РУМЕН ПЕТКОВ МИТЕВ
RUMEN PETKOV MITEV
Partner
2008-07-02 12:37:52СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
SVETOSLAV TSVETANOV POPOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ТАТЯНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
TATYANA BORISOVA YORDANOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52ПЕТЪР ХРИСТОВ ЖУКОВ
PETAR HRISTOV ZHUKOV
Partner
2008-07-02 12:37:52РАДКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
RADKA VASILEVA MLADENOVA
Partner
2008-07-02 12:37:52АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОПЧЕВ
ALEKSEY GEORGIEVICH KOPCHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52СВИЛЕН МАРИНОВ ФЛОРОВ
SVILEN MARINOV FLOROV
Partner
2008-07-02 12:37:52ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
VALERI GEORGIEV KRUMOV
Partner
2008-07-02 12:37:52БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
BORISLAV IVANOV IVANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
SVETOSLAV GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-07-02 12:37:52ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
Partner
2008-07-02 12:37:52НИКИФОР ПЕТРОВ ПОПОВ
NIKIFOR PETROV POPOV
Partner
2008-07-02 12:37:52МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА ЙОЗОВА
MARIYKA FERDINANDOVA YOZOVA
Partner
2008-07-02 09:51:41НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
Manager
2008-07-02 09:51:41МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
Partner
2008-07-02 09:51:41ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
HRISTINA TSVETANOVA SIMEONOVA
ShareTransfer
12 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2008-07-02 09:51:41МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
ShareTransfer
12 Buy from: ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
2008-05-19 10:17:39МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
Manager
2008-05-19 10:17:39ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
VESELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2008-05-19 10:17:39ДЕТЕЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
DETELIN SIMEONOV SIMEONOV
Partner
2008-05-19 10:17:39ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
HRISTINA TSVETANOVA SIMEONOVA
Partner
2008-05-19 10:17:39МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
Partner
2008-05-19 10:17:39ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
YURIY GEORGIEV CHEPELOVSKI
Partner
2008-05-19 10:17:39НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
Partner
2008-05-19 10:17:39КРАСИМИР БОРИСОВ ПЕТРОВСКИ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ, РУМЯНА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
KRASIMIR BORISOV PETROVSKI, ALEKSANDAR GEORGIEV CHEPELOVSKI, RUMYANA PETKOVA YONKOVA
ShareTransfer
1083 Sell to: МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА, ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ, НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ, МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
2008-05-19 10:17:39МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА, ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ, НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ, МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA, YURIY GEORGIEV CHEPELOVSKI, NIKOLAY VELIKOV GACHEV, MARIANA NAYCHEVA PETROVA
ShareTransfer
1083 Buy from: КРАСИМИР БОРИСОВ ПЕТРОВСКИ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ, РУМЯНА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
2008-03-24 15:59:15ТРАКТОР
TRAKTOR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 15:59:15ТРАКТОР ООД
TRAKTOR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. Гривишко шосе 1
2008-03-24 15:59:15ТРАКТОР ООД
TRAKTOR OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO, BЪЗCTAHOBЯBAHE, OCHOBEH И TEKУЩ PEMOHT HA TPAKTOPИ, ABTOMOБИЛИ, CEЛCKO CTOПAHCKA И MEЛИOPATИBHA TEXHИKA, PEЗEPBHИ ЧACTИ, ДETAЙЛИ, BЪЗЛИ, AГPEГATИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, CTOKИ И УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO, ПPOEKTOKOHCTPУKTOPCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, MAPKETИHГOBA И BHEДPИTEЛCKA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHO MOHTAЖHИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
2008-03-24 15:59:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
Manager
2008-03-24 15:59:15ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
GEORGI NIKOLOV LAZAROV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ELENA GEORGIEVA VALCHEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR IVANOV TODOROV
Partner
2008-03-24 15:59:15РУМЯНА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
RUMYANA PETKOVA YONKOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ХРИСТО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
HRISTO KIRILOV DIMITROV
Partner
2008-03-24 15:59:15СЕМЕРДЖИЕВ ИВАН ВАСИЛЕВ
SEMERDZHIEV IVAN VASILEV
Partner
2008-03-24 15:59:15КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
KIRIL GEORGIEV KIROV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛАКО ПАВЛОВ ЛАКОВ
LAKO PAVLOV LAKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15СТЕФАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
STEFAN VELIKOV PETROV
Partner
2008-03-24 15:59:15СИМЕОН ДРАГАНОВ ТОНЧЕВ
SIMEON DRAGANOV TONCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ALEKSANDAR YORDANOV ZAHARIEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
YURIY GEORGIEV CHEPELOVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ХРИСТО ДЕНЧЕВ БОНЕВ
HRISTO DENCHEV BONEV
Partner
2008-03-24 15:59:15СИМЕОН ТОДОРОВ МИНДИЛИКОВ
SIMEON TODOROV MINDILIKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
VLADIMIR IVANOV TODOROV
Partner
2008-03-24 15:59:15АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕПЕЛОВСКИ
ALEKSANDAR GEORGIEV CHEPELOVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ЙОРДАН АСПАРУХОВ БЕЛОВ
YORDAN ASPARUHOV BELOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
LIDIYA IVANOVA IVANCHEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15АСЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
ASEN VASILEV MIHAYLOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ТОТКА ТОТЕВА КАПАСЪЗОВА
TOTKA TOTEVA KAPASAZOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЗЕХИРОВА
TSVETANKA DIMITROVA ZEHIROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛЮБЕН АНТОНОВ КОМАРЕВСКИ
LYUBEN ANTONOV KOMAREVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15АНКА ХРИСТОВА КОМАРЕВСКА
ANKA HRISTOVA KOMAREVSKA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧИНОВА
EVDOKIYA PETKOVA VALCHINOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15НИКИФОР ПЕТРОВ ПОПОВ
NIKIFOR PETROV POPOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЦВЕТАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
TSVETALIN GEORGIEV GESHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ПЕТЪР ХРИСТОВ ЖУКОВ
PETAR HRISTOV ZHUKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
BORISLAV IVANOV IVANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
VALERI GEORGIEV KRUMOV
Partner
2008-03-24 15:59:15МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА ЙОЗОВА
MARIYKA FERDINANDOVA YOZOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ БОГОМИЛОВ
EMIL RADOSLAVOV BOGOMILOV
Partner
2008-03-24 15:59:15АНАТОЛИ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ANATOLI PETKOV ANGELOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛИЛЯНА МАКАВЕЕВА ИЛИЕВА
LILYANA MAKAVEEVA ILIEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ТАТЯНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
TATYANA BORISOVA YORDANOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ПАВЕЛ СТОИЛОВ ДОЧЕВ
PAVEL STOILOV DOCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛЕНКО ИВАНОВ ИВАНЧЕВ
LENKO IVANOV IVANCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ДЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЕДУАРДОВА
DETELINA NIKOLAEVA EDUARDOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15АНГЕЛ ХРИСТОВ КАМАРАШКИ
ANGEL HRISTOV KAMARASHKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ЖЕНИ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
ZHENI NIKOLAEVA POPOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ФЕРДО МИРЧЕВ ЕЛЕНКОВ
FERDO MIRCHEV ELENKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15БОЯН НИКОЛОВ МАРИНОВ
BOYAN NIKOLOV MARINOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕСЕЛИН МИТКОВ ЦАНКОВ
VESELIN MITKOV TSANKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ИВЕТА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВА
IVETA TSANEVA ZAHARIEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15РУМЕН ПЕТКОВ МИТЕВ
RUMEN PETKOV MITEV
Partner
2008-03-24 15:59:15СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
SVETOSLAV GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВИКТОР МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ
VIKTOR MARINOV PETROVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ТОДОРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
TODORKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15МАРИЯ ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА
MARIYA LAZAROVA NAYDENOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15БОЯН ИЛИЯНОВ БЕНОВ
BOYAN ILIYANOV BENOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
EMILIYA ILIEVA ILIEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ДУНЧЕВ
SVETLIN TSVETANOV DUNCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15РАДКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
RADKA VASILEVA MLADENOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДИЛОВА
LILYANA TODOROVA DILOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15АННА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ANNA DIMITROVA TSONEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15МАРИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА
MARIYA KOSTOVA STOYANOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
BORISLAV VASILEV TSVETKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА-ЧИФЛИДЖАНОВА
DONKA ALEKSANDROVA NIKOLOVA-CHIFLIDZHANOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
LILYANA PETROVA PARVANOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ДАРЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
DARYA ALEKSANDROVA NAYDENOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАНЗАРОВ
RADOSLAV IVANOV BANZAROV
Partner
2008-03-24 15:59:15НЕЛИ ИЛИЕВА ТАЧЕВА
NELI ILIEVA TACHEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ПАВЛИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
PAVLINA PETROVA ANGELOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА
ELISAVETA IVANOVA IVANCHEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ СИМЕОНОВ
SIMEON VESELINOV SIMEONOV
Partner
2008-03-24 15:59:15КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KRASIMIR TSVETANOV TSVETANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
MIGLENA ILIEVA ILIEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ
SVETOSLAV TSVETANOV POPOV
Partner
2008-03-24 15:59:15СВИЛЕН МАРИНОВ ФЛОРОВ
SVILEN MARINOV FLOROV
Partner
2008-03-24 15:59:15АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОПЧЕВ
ALEKSEY GEORGIEVICH KOPCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15КРАСИМИР БОРИСОВ ПЕТРОВСКИ
KRASIMIR BORISOV PETROVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
VENTSISLAV SLAVCHEV MARINOV
Partner
2008-03-24 15:59:15АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА КОНОВА
ANTOANETA VLADIMIROVA KONOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТОВА
IVANKA LYUBENOVA KOSTOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ГАЧЕВ
NIKOLAY VELIKOV GACHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВАСИЛ КИРИЛОВ КУЧЕВ
VASIL KIRILOV KUCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛЮБОМИР ДУШКОВ ПАВЛОВ
LYUBOMIR DUSHKOV PAVLOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕЛИЧКА КРУМОВА ЧУШКАРОВА
VELICHKA KRUMOVA CHUSHKAROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ
TODOR VELICHKOV PETKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ИВАН ПЕТРОВ ПЕТЪРЧОВСКИ
IVAN PETROV PETARCHOVSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЧЕМПИЛСКИ
LYUBEN HRISTOV CHEMPILSKI
Partner
2008-03-24 15:59:15ТОДОРКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
TODORKA KOLEVA PETROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ХРИСТО МАРКОВ ВЪЛЧЕВ
HRISTO MARKOV VALCHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕРКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
VERKA VELIKOVA DIMITROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕНКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
VENKO ILIEV GEORGIEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПУШКОВ
PETAR YORDANOV PUSHKOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЕЛЬОВА
EMILIYA VASILEVA LELXOVA
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ
VLADIMIR VLADIMIROV SIMEONOV
Partner
2008-03-24 15:59:15РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ
RUMEN BONEV BONEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ПАВЛИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
PAVLIN VASILEV MARINOV
Partner
2008-03-24 15:59:15МАРИАНА НАЙЧЕВА ПЕТРОВА
MARIANA NAYCHEVA PETROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
NIKOLA STOYANOV STOYANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
IVANKA PETROVA DIMITROVA
Partner
2008-03-24 15:59:15МИТКО ИВАНОВ НЕШЕВ
MITKO IVANOV NESHEV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВЕЛИЧКО ЙОНЧЕВ ПЪРВАНОВ
VELICHKO YONCHEV PARVANOV
Partner
2008-03-24 15:59:15ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
VIOLETA YORDANOVA SEMERDZHIEVA
Partner
2008-03-24 15:59:15КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ТОТЕВ
KIRIL VLADIMIROV TOTEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ТРАКТОР TRAKTOR (ЕИК: 114005250)
Check other registries about the company ТРАКТОР TRAKTOR (ID: 114005250)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More