Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РОЯЛ - ГК (ЕИК: 114056818)
Events with persons connected to the company ROYAL - GK (ID: 114056818)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 114056818)
Към 2019-12-12 22:14:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 22:14:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-09-10 16:07:56РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
SuspendProceedings
2014-08-14 10:13:47РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
OpenProccedings
2014-08-14 10:13:47РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
HoldProceedings
2014-08-14 10:13:47РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
GeneralSeizure
2014-08-14 10:13:47РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
DeclareBankrupt
2010-01-27 15:44:17РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ 17
2010-01-27 15:44:17ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
TODOR MARINOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-27 15:44:17ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
TODOR MARINOV TODOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-01-27 15:44:17БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ
BOTYU BORISOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
2010-01-27 15:44:17ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
TODOR MARINOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ
2009-08-19 13:36:36РОЯЛ - ГК
ROYAL - GK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-19 13:36:36РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.НИШ 10 А
2009-08-19 13:36:36РОЯЛ - ГК ЕООД
ROYAL - GK EOOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; EKCПOPT; ИMПOPT; PEEKCПOPT; ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ И УCЛУГИ, B T.Ч. OБЛEKЛA, OБУBKИ, XPAHИTEЛHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; TЪPГOBИЯ C ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ; OБЗABEЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA OБEKTИ ЗA OTДИX, CПOPT, TУPИЗЪM, УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM; CTPOИTEЛCTBO; ИHЖEHEPИHГOBA, ЛИЗИHГOBA, PEKЛAMHA, MAPKETИHГOBA, TPAHCПOPTHA, CПEДИTOPCKA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT; CПEЦИФИЧHИ И ДPУГИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ; TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ; ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/ И AГEHTCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA; XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO; BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH.
2009-08-19 13:36:36БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ
BOTYU BORISOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-19 13:36:36БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ
BOTYU BORISOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РОЯЛ - ГК ROYAL - GK (ЕИК: 114056818)
Check other registries about the company РОЯЛ - ГК ROYAL - GK (ID: 114056818)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate