11 Компании свързани с лицето ГРИША НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GRISHA NIKOLAEV ANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103090331ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104701957РИВЪРСАЙД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
RIVARSAYD INVESTMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104701964РИВЪРСАЙД ПРОПЪРТИ ЕООД
RIVARSAYD PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716710ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130488492ВИ ЕНД ПИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
VI END PI ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175436404ТИ ЕНД ЕМ ЕНЕРДЖИ ООД
TI END EM ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200052771КЮ БИ ОИЛС ЕООД
KYU BI OILS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200518991ВЕЦ ПОПСКО ЕООД
VETS POPSKO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200519310ВЕЦ ЧАЛ ЕООД
VETS CHAL EOOD

Публични фондове Public money
  • 383 441,60 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201542017СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ ЕАД
SI AY BI HOLDING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202324921БОЛКАН КУОЛИТИ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
BOLKAN KUOLITI STANDART INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГРИША НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
Check other registries about the person GRISHA NIKOLAEV ANGELOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More