Събития с лица свързани с компанията ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ (ЕИК: 114625365)
Events with persons connected to the company GULYANSKA ZEMYA (ID: 114625365)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 114625365)
Към 2020-02-19 09:38:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:38:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-15 11:11:05ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ ЕООД
GULYANSKA ZEMYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Янко Сакъзов 2, магазин №2
2015-09-03 11:39:02ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ
GULYANSKA ZEMYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-09-03 11:39:02ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ ЕООД
GULYANSKA ZEMYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Иван Арабаджията 12
2015-09-03 11:39:02ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
DIMITAR LYUBOMIROV PAVLOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-09-03 11:39:02ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
DIMITAR LYUBOMIROV PAVLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-09-03 11:39:02ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
YANKO IVANOV KOPCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
2015-09-03 11:39:02ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
DIMITAR LYUBOMIROV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
2015-09-03 11:39:02БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
BORIS KOSTADINOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
2015-09-03 11:39:02ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
DIMITAR LYUBOMIROV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
2015-09-03 11:39:02МИТКО ИВАНОВ МОСКОВ
MITKO IVANOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
2015-09-03 11:39:02ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
DIMITAR LYUBOMIROV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: МИТКО ИВАНОВ МОСКОВ
2013-01-22 15:22:14ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ ООД
GULYANSKA ZEMYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гулянци 5960 ул. ИНДУСТРИАЛНА 17
2012-05-22 16:17:58МИТКО ИВАНОВ МОСКОВ
MITKO IVANOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-22 16:17:58БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
BORIS KOSTADINOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-22 16:17:58ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
YANKO IVANOV KOPCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-22 16:17:58ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IVAN GEORGIEV MARKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
2012-05-22 16:17:58БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
BORIS KOSTADINOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
2012-05-22 16:17:58ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IVAN GEORGIEV MARKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
2012-05-22 16:17:58ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
YANKO IVANOV KOPCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
2012-05-22 16:17:58СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАТРОНСКИ
STEFAN YORDANOV KATRONSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
2012-05-22 16:17:58ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
YANKO IVANOV KOPCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАТРОНСКИ
2012-05-22 16:17:58ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
GANKA KOSEVA NEYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: МИТКО ИВАНОВ МОСКОВ
2012-05-22 16:17:58МИТКО ИВАНОВ МОСКОВ
MITKO IVANOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
2012-05-22 16:17:58ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
GANKA KOSEVA NEYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
2012-05-22 16:17:58БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
BORIS KOSTADINOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
2012-05-22 16:17:58ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА
TEODORA PANAYOTOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
2012-05-22 16:17:58БОРИС КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
BORIS KOSTADINOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА
2009-06-10 10:55:30СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАТРОНСКИ
STEFAN YORDANOV KATRONSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-10 10:55:30ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
EMIL ANGELOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАТРОНСКИ
2009-06-10 10:55:30СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАТРОНСКИ
STEFAN YORDANOV KATRONSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
2008-11-17 16:23:31ЯНКО ИВАНОВ КОПЧЕВ
YANKO IVANOV KOPCHEV
Manager
2008-11-17 16:23:31ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IVAN GEORGIEV MARKOV
Partner
2008-11-17 16:23:31ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
GANKA KOSEVA NEYKOVA
Partner
2008-11-17 16:23:31ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА
TEODORA PANAYOTOVA MARINOVA
Partner
2008-11-17 16:23:31ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IVAN GEORGIEV MARKOV
ShareTransfer
2500 Sell to: ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА, ; ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
2008-11-17 16:23:31ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА, ; ГАНКА КОСЕВА НЕЙКОВА
TEODORA PANAYOTOVA MARINOVA, ; GANKA KOSEVA NEYKOVA
ShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
2008-05-14 12:28:56ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ
GULYANSKA ZEMYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-14 12:28:56ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ ООД
GULYANSKA ZEMYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Левски 5900 ул.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1
2008-05-14 12:28:56ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ ООД
GULYANSKA ZEMYA OOD
SubjectOfActivity
ЗEMEOБPAБOTKA, ПPOИЗBOДCTBO HA ЗEMEДEЛCKA ПPOДУKЦИЯ, ЗЬPHEHИ XPAHИ, CEMEHA, PAЗCAД И ДPУГИ, APEHДOBAHE HA ЗEMЯ, ПPOИЗBOДCTBO, ЗAГOTOBKA И TЬPГOBИЯ HA ПOCEBEH И ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, ИЗBЬPШBAHE HA УCЛУГИ B OБЛACTTA HA CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2008-05-14 12:28:56ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
EMIL ANGELOV IVANOV
Manager
2008-05-14 12:28:56ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
EMIL ANGELOV IVANOV
Partner
2008-05-14 12:28:56ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IVAN GEORGIEV MARKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ GULYANSKA ZEMYA (ЕИК: 114625365)
Check other registries about the company ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ GULYANSKA ZEMYA (ID: 114625365)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More