Събития с лица свързани с компанията ЕМИЛ 5 (ЕИК: 114690950)
Events with persons connected to the company EMIL 5 (ID: 114690950)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 114690950)
Към 2020-02-17 04:05:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:05:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-01 13:28:13БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
Distraint
2018-02-01 13:28:13ЕМИЛ 5 ЕООД
EMIL 5 EOOD
Distraints
2018-02-01 13:28:13ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
EMIL NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-01-28 14:37:25ЕТ ЕМИЛ НАЙДЕНОВ
ET EMIL NAYDENOV
TransferringEnterprise
2008-01-28 14:37:25ЕМИЛ 5 ЕООД
EMIL 5 EOOD
AcquisitionEnterprise
2008-01-18 13:10:11ЕМИЛ 5
EMIL 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-18 13:10:11ЕМИЛ 5 ЕООД
EMIL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 КОПРИВЩИЦА 4 А
2008-01-18 13:10:11ЕМИЛ 5 ЕООД
EMIL 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО,ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСТАВЯНЕ, ПОДДРЪЖКА-РЕМОНТ И СЕРВИЗ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИ ЗА ТОПЛИ, СТУДЕНИ, ГАЗИРАНИ НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕРАБОТКА НА РАСТИТЕЛНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ТРАНСПОРТ.
2008-01-18 13:10:11ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
EMIL NAYDENOV NAYDENOV
Manager
2008-01-18 13:10:11ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
EMIL NAYDENOV NAYDENOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМИЛ 5 EMIL 5 (ЕИК: 114690950)
Check other registries about the company ЕМИЛ 5 EMIL 5 (ID: 114690950)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More