Събития с лица свързани с компанията ПЪТИЩА ПЛОВДИВ (ЕИК: 115004094)
Events with persons connected to the company PATISHTA PLOVDIV (ID: 115004094)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115004094)
Към 2020-01-21 11:43:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 11:43:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 94 обществени поръчки за 190 130 557,82 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-28 14:56:01ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. Дунав 76
2015-06-18 11:21:03Пътища Пловдив АД
Patishta Plovdiv AD
DebtorOverSecureClaims
2015-06-18 11:21:03БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
AtPawnCreditors
2014-09-11 09:50:27ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
DebtorOverSecureClaims
2014-09-11 09:50:27Металком Инвест ЕООД
Metalkom Invest EOOD
AtPawnCreditors
2014-08-28 11:22:04Пътища Пловдив АД
Patishta Plovdiv AD
DebtorOverSecureClaims
2014-08-28 11:22:04Агромах ЕООД
Agromah EOOD
AtPawnCreditors
2014-03-19 17:19:20Маргарита Иванова Попиванова
Margarita Ivanova Popivanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-19 17:19:20АСЕН ХРИСТОВ САВЕВ
ASEN HRISTOV SAVEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-19 17:19:20КРИСТИНА РУМЕНОВА ИВАНЧЕВА-КОНДУРОВА
KRISTINA RUMENOVA IVANCHEVA-KONDUROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-19 17:19:20МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОПИВАНОВА
MARGARITA IVANOVA POPIVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-19 17:19:20АСЕН ХРИСТОВ САВЕВ
ASEN HRISTOV SAVEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-10 11:14:29ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TSVETOMIR GEORGIEV GERGOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-05-23 08:19:30ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
DebtorOverSecureClaims
2012-05-23 08:19:30УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
UNIKREDIT BULBANK AD
AtPawnCreditors
2008-08-08 13:03:36ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TSVETOMIR GEORGIEV GERGOV
Director
2008-08-08 13:03:36АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
ANGEL PETKOV KODZHAMANOV
Director
2008-08-08 13:03:36ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TODOR GEORGIEV GERGOV
Director
2008-08-08 12:23:13ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ 37
2008-08-08 12:23:13ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TODOR GEORGIEV GERGOV
Representative
2008-08-08 12:23:13АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
ANGEL PETKOV KODZHAMANOV
Representative
2008-08-08 12:23:13АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
ANGEL PETKOV KODZHAMANOV
Director
2008-08-08 12:23:13ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TODOR GEORGIEV GERGOV
Director
2008-08-08 12:23:13ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
TSVETOMIR GEORGIEV GERGOV
Director
2008-01-11 16:15:14ПЪТИЩА ПЛОВДИВ
PATISHTA PLOVDIV
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-11 16:15:14ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ДУНАВ 76
2008-01-11 16:15:14ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
2008-01-11 16:15:14АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
ANGEL PETKOV KODZHAMANOV
Representative
2008-01-11 16:15:14АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ
ANGEL PETKOV KODZHAMANOV
Director
2008-01-11 16:15:14ГИНКА МАРИНОВА МАРИНОВА
GINKA MARINOVA MARINOVA
Director
2008-01-11 16:15:14АННА ХРИСТЕВА МИТРЕНЦЕВА
ANNA HRISTEVA MITRENTSEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПЪТИЩА ПЛОВДИВ PATISHTA PLOVDIV (ЕИК: 115004094)
Check other registries about the company ПЪТИЩА ПЛОВДИВ PATISHTA PLOVDIV (ID: 115004094)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More