Събития с лица свързани с компанията ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ (ЕИК: 115013944)
Events with persons connected to the company VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ID: 115013944)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115013944)
Към 2020-01-24 00:09:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 00:09:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-27 13:07:38Методи Видолов Попов
Metodi Vidolov Popov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Рангел Пенчев Ботев
Rangel Penchev Botev
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Николай Руменов Читалов
Nikolay Rumenov CHitalov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Илко Костадинов Караиванов
Ilko Kostadinov Karaivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Иван Тодоров Христов
Ivan Todorov Hristov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Гитка Илиева Енчева
Gitka Ilieva Encheva
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2018-04-27 13:07:38Запрянка Василева Ходжева
Zapryanka Vasileva Hodzheva
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2018-04-27 13:07:38Запрянка Георгиева Дараджанска
Zapryanka Georgieva Daradzhanska
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2014-04-16 16:31:54РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ИЛКО КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ
ILKO KOSTADINOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54МИХАИЛ КРЪСТЮВ ХАЛВАДЖИЕВ
MIHAIL KRASTYUV HALVADZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТЕВ
IVAN TODOROV HRISTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МАРИНЧЕШКА
DANIELA TODOROVA MARINCHESHKA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2010-04-27 10:19:24ТОДОР МАРИНОВ ИЛИЕВ
TODOR MARINOV ILIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ИЛКО КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ
ILKO KOSTADINOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТОШЕВ
DIMITAR STEFANOV TOSHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24ВЕРКА СТОЙЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
VERKA STOYCHEVA GERDZHIKOVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-09-23 15:12:39ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ; МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА СФЕРА, СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В УСТАВА; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, САМО ДОКОЛКОТО ТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОБСЛУЖВАТ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КРЕДИТНАТА КООПЕРАЦИЯ; КАТО ТЕЗИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
2008-11-27 09:43:03ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST
LegalForm
Кооперация
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.БРЕЗОВСКА 8
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
SubjectOfActivity
ВСИЧКИ УСЛУГИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЛОГОВО - КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО, В ЧАСТНОСТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВЕ И МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР С ЦЕЛ СТИМУЛИРЕНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР,ПОВИШАВЕН ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ДОХОДИТЕ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ,КАКТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ВЗАИМООСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИТЕ И РАЗНОВИДНОСТИ,КАТО ПО ТАКЪВ НАЧИН НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА СФЕРА, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.
2008-04-29 12:22:36РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
ChairMan
2008-04-29 12:22:36ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТОШЕВ
DIMITAR STEFANOV TOSHEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ТОДОР МАРИНОВ ИЛИЕВ
TODOR MARINOV ILIEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ТОДОР ДАНАИЛОВ ПРАЗОВ
TODOR DANAILOV PRAZOV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ВЛАДИМИР АСЕНОВ КУРТЕВ
VLADIMIR ASENOV KURTEV
BoardOfManagersSupportersPerson
2008-04-29 12:22:36ВЕРКА СТОЙЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
VERKA STOYCHEVA GERDZHIKOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ЛИНКА СТОЙКОВА ЧУТКИНА
LINKA STOYKOVA CHUTKINA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА РУПКОВА
STOYANKA GEORGIEVA RUPKOVA
ControllingBoardSupportersPerson

Проверки в други регистри за фирмата ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ЕИК: 115013944)
Check other registries about the company ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ID: 115013944)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More