Събития с лица свързани с компанията ПЪТИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 115015062)
Events with persons connected to the company PATINZHENERING (ID: 115015062)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115015062)
Към 2020-01-18 01:09:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:09:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 172 обществени поръчки за 144 665 548,05 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-22 15:34:27МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ
MARIN ENCHEV MARINOV
Distraint
2018-05-22 15:34:27ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PATINZHENERING EOOD
Distraints
2018-05-22 15:34:27НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ
NEDYALKO IVANOV BEKIROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-03-18 12:01:26ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
EVN BALGARIYA TOPLOFIKATSIYA EAD
Distraints
2010-03-17 12:08:19НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ
NEDYALKO IVANOV BEKIROV
Description406
2008-04-03 15:14:51ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PATINZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.НАЙЧО ЦАНОВ 8
2008-04-03 15:00:08ПЪТИНЖЕНЕРИНГ
PATINZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-03 15:00:08ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PATINZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ 5
2008-04-03 15:00:08ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PATINZHENERING EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ПЪТИЩА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ, СКАЛНИ И СКАЛНООБЛИЦОВАЧНИ МАТЕРИАЛИ, НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ДРУГИ, КАКТО И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ - ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКИВА.
2008-04-03 15:00:08НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ
NEDYALKO IVANOV BEKIROV
Manager
2008-04-03 15:00:08НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ
NEDYALKO IVANOV BEKIROV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING (ЕИК: 115015062)
Check other registries about the company ПЪТИНЖЕНЕРИНГ PATINZHENERING (ID: 115015062)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More