Събития с лица свързани с компанията БУЛАВТОГАЗ (ЕИК: 115059201)
Events with persons connected to the company BULAVTOGAZ (ID: 115059201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115059201)
Към 2020-02-17 03:45:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:45:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-19 11:40:24СТОЙЧО СТОЕВ ХУБЧЕВ
STOYCHO STOEV HUBCHEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-09-08 11:06:24БУЛАВТОГАЗ
BULAVTOGAZ
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-09-08 11:06:24БУЛАВТОГАЗ ООД
BULAVTOGAZ OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 41
2010-09-08 11:06:24БУЛАВТОГАЗ ООД
BULAVTOGAZ OOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА, ТЕЖКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО, МАШИНОСТРОЕНЕТО, УРЕДОСТРОЕНЕТО, ЕЛЕКТРОНИКАТА И УСЛУГИ В ИЗБРОЕНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, КОМИСИОНЕРСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-09-08 11:06:24СТОЙЧО СТОЕВ ХУБЧЕВ
STOYCHO STOEV HUBCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-08 11:06:24ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-08 11:06:24СТОЙЧО СТОЕВ ХУБЧЕВ
STOYCHO STOEV HUBCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-08 11:06:24ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛАВТОГАЗ BULAVTOGAZ (ЕИК: 115059201)
Check other registries about the company БУЛАВТОГАЗ BULAVTOGAZ (ID: 115059201)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More