Събития с лица свързани с компанията БУЛБРОКЪРС (ЕИК: 115152520)
Events with persons connected to the company BULBROKARS (ID: 115152520)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115152520)
Към 2020-02-18 18:20:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:20:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-01 15:46:44МАЯ ЕВГЕНИЕВА ЯНКОВА
MAYA EVGENIEVA YANKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-18 12:37:27БУЛБРОКЪРС ЕАД
BULBROKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Кракра 18
2008-06-13 09:37:57БУЛБРОКЪРС ЕАД
BULBROKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2008-06-13 09:37:57ФИНАНСИА ГРУП АД
FINANSIA GRUP AD
SoleCapitalOwner
2008-02-26 10:17:01БУЛБРОКЪРС
BULBROKARS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-26 10:17:01БУЛБРОКЪРС ЕАД
BULBROKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-02-26 10:17:01БУЛБРОКЪРС ЕАД
BULBROKARS EAD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA TEPИTOPИЯTA HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ HA ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЬB BPЪЗKA C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ; ИЗПЪЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ; CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ; УПPABЛEHИE HA ПOPTФEЙЛ; ПPEДOCTABЯHE HA ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT; ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИTE ИHCTPУMEHTИ ЗA COБCTBEHA CMETKA; ДOПЪЛHИTEЛHИ УCЛУГИ ПO CMИCЪЛA HA ЧЛ.5, AЛ.3 OT ЗAKOHA ЗA ПAЗAPИTE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ: CЪXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЪPЖAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЪPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЪПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA /ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПPИ УCЛOBИE ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛKOTO TE CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЪKИ, CBЪPЗAHИ CЪC CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ; CBЪPЗAHИ C ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ; ПO БУKBA A И T. 1 - 6 BЪB BPЬЗKA C БAЗOBИЯ AKTИB HA ДEPИBATИBHИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПO ЧЛ.3, T.2, БУKBИ Г, Д, E И И OT ЗAKOHA ЗA ПAЗAPИTE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ДOKOЛKOTO CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ ПO БУKBA A И T.1- 6 ИЗBЪPШBAHE И B ЧУЖБИHA HA УCЛУГИTE И ДEЙHOCTИTE ПO ЧЛ.5, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПAЗAPИTE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ИЗBЪPШBA И CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, BЪЗ OCHOBA HA BAЛИДHO PAЗPEШEHИE, ПOЛУЧEHO ПPИ УCЛOBИЯTA И ПO PEДA HA ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-02-26 10:17:01ИВО ИВАНОВ СЕИЗОВ
IVO IVANOV SEIZOV
Representative
2008-02-26 10:17:01РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ
RADOSLAV GEORGIEV RACHEV
Representative
2008-02-26 10:17:01ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ
IVAN DENCHEV NENKOV
Representative
2008-02-26 10:17:01ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ
IVAN DENCHEV NENKOV
Director
2008-02-26 10:17:01РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ
RADOSLAV GEORGIEV RACHEV
Director
2008-02-26 10:17:01СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
STANIMIR KRASTEV KRASTEV
Director
2008-02-26 10:17:01ИВО ИВАНОВ СЕИЗОВ
IVO IVANOV SEIZOV
Director
2008-02-26 10:17:01РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Director
2008-02-26 10:17:01АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ALFA FINANS HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛБРОКЪРС BULBROKARS (ЕИК: 115152520)
Check other registries about the company БУЛБРОКЪРС BULBROKARS (ID: 115152520)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More