Събития с лица свързани с компанията ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ (ЕИК: 115248508)
Events with persons connected to the company HOLDING ASENOVA KREPOST (ID: 115248508)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115248508)
Към 2020-01-23 22:30:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:30:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-10-23 15:33:48ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ
HOLDING ASENOVA KREPOST
TransformingCompany
2012-10-23 15:33:48АСЕНОВА КРЕПОСТ
ASENOVA KREPOST
Successor703
2012-07-02 14:39:59РАДКА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА-ТОДОРОВА
RADKA YORDANOVA PANAYOTOVA-TODOROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-24 15:40:09СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
SEVERINA STEFANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-24 15:40:09ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
GEORGI NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-07-17 11:16:57ТАНЯ ЦВЕТКОВА РАШКОВА
TANYA TSVETKOVA RASHKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-01-06 18:54:53ХРИСТО НЕДКОВ ХРИСТОВ
HRISTO NEDKOV HRISTOV
Supervisor
2009-01-06 18:54:53КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ
KEPITAL MENIDZHMANT ADSITS
Supervisor
2009-01-06 18:54:53ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД
FINANS KONSULTING EAD
Supervisor
2008-05-22 10:17:20ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ
HOLDING ASENOVA KREPOST
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-22 10:17:20ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
HOLDING ASENOVA KREPOST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ИВАН ВАЗОВ 2
2008-05-22 10:17:20ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
HOLDING ASENOVA KREPOST AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ,ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ОТ ЗППДОБП СРЕЩУ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ; УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ТЕЗИ АКЦИИ; ИНВЕСТИРАНЕ В ЦЕННИ КНИЖА НА ДРУГИ ЕМИТЕНТИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ,ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ПРЕДХОДНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
2008-05-22 10:17:20ХРИСТО СЛАВЧЕВ КЛИНТЕВ
HRISTO SLAVCHEV KLINTEV
Representative
2008-05-22 10:17:20ХРИСТО СЛАВЧЕВ КЛИНТЕВ
HRISTO SLAVCHEV KLINTEV
BoardManager2
2008-05-22 10:17:20ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АРГИРОВ
LYUBOMIR DIMITROV ARGIROV
BoardManager2
2008-05-22 10:17:20КАЛОЯН НЕНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
KALOYAN NENKOV ZHELYAZKOV
BoardManager2
2008-05-22 10:17:20АНГЕЛ БОРИСОВ СТОИЛОВ
ANGEL BORISOV STOILOV
Supervisor
2008-05-22 10:17:20ЕМИЛ ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ
EMIL PENCHEV NIKOLOV
Supervisor
2008-05-22 10:17:20ТАНЮ ГЕОРГИЕВ БАНЧЕВ
TANYU GEORGIEV BANCHEV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ HOLDING ASENOVA KREPOST (ЕИК: 115248508)
Check other registries about the company ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ HOLDING ASENOVA KREPOST (ID: 115248508)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More