Събития с лица свързани с компанията ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД (ЕИК: 115312512)
Events with persons connected to the company ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD (ID: 115312512)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115312512)
Към 2020-06-04 08:23:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 08:23:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-22 10:02:42ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ
VASKO ALEKSANDROV TRAYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-22 10:02:42ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-22 10:02:42АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-19 10:20:17АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-19 10:20:17ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-19 10:20:17ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ
VASKO ALEKSANDROV TRAYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-13 17:43:55АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-13 17:43:55ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ
VASKO ALEKSANDROV TRAYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-13 17:43:55ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-13 17:43:55АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-26 14:31:57ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД
ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-26 14:31:57ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД АД
ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ДУНАВ 100
2008-05-26 14:31:57ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД АД
ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD AD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO HA ЗABOДCKИ, TЪPГOBCKИ, ЖИЛИЩHИ, KУЛTУPHO-БИTOBИ, AДMИHИCTPATИBHИ, ПPOMИШЛEHИ, ПЪTHИ, ИHФPACTPУKTУPHИ, ИHЖEHEPHИ И BCЯKAKBИ OБEKTИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, PEKOHCTPУKЦИЯ, MOДEPHИЗAЦИЯ И PEMOHT HA OБEKTИ И ИHЖEHEPHИ CЪOPЪЖEHИЯ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, CAHИPAHE HA BCИЧKИ BИДOBE CTAPИ CГPAДИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪРГOBИЯ CЪC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, KOHCTPУKЦИИ И ЗAГOTOBKИ, ПPOДAЖБA HA ГOTOBИ CTPOИTEЛHИ OБEKTИ И ЧACTИ ЗA TЯX, ИHЖEHEPИHГ, ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT, УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA CЪC COБCTBEHИ И HAETИ ABTOTPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, CTPOИTEЛHИ MAШИHИ И MEXAHИЗAЦИЯ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБИ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO И KAФE-AПEPИTИB, OTДABAHE ПOД HAEM И ПPEHAEMAHE HA ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ BEЩИ, BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-05-26 14:31:57АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
Representative
2008-05-26 14:31:57ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
Director
2008-05-26 14:31:57АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КАЦАРОВ
ANGEL LYUBENOV KATSAROV
Director
2008-05-26 14:31:57ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ
VASKO ALEKSANDROV TRAYKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD (ЕИК: 115312512)
Check other registries about the company ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD (ID: 115312512)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More