Събития с лица свързани с компанията ФИЛКАБ (ЕИК: 115328801)
Events with persons connected to the company FILKAB (ID: 115328801)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115328801)
Към 2020-02-18 15:11:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:11:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 421 обществени поръчки за 241 000 932,26 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-06-17 16:29:36АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ
ATANAS IVANOV TANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-06-17 16:29:36АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧЕВ
ATANAS IVANOV TANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-04 12:53:02ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ
VASIL NIKOLOV MADANSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-12 12:18:59ФИЛКАБ - СЛИВЕН
FILKAB - SLIVEN
TransformingCompany
2013-11-12 12:18:59ФИЛКАБ
FILKAB
Successor703
2013-11-12 12:08:10ФИЛКАБ - СЛИВЕН
FILKAB - SLIVEN
TransformingCompany
2013-11-12 12:08:10ФИЛКАБ
FILKAB
Successor703
2013-04-11 09:57:33ФИЛКАБ АД
FILKAB AD
SubjectOfActivity
Производство, организация и реализация на кабели, проводници, електрически табла и цялостни електрообзавеждания, метални и бетонни комплексни трансформаторни постове, осветителна техника и слектроинсталационни материали, проектиране, доставка и изпълнение на обекти с възообновяеми енергийни източници, кабелна арматура и други електротехнически материали и продукти, промишлени стоки, селскостопанска продукция, стоки за бита, на всякакъв вид търговска дейност -вътрешна и външна - включително с разкривано на заводи, магазини, фабрики, предприятия и други подобни разрешени от закона, вносна и износна дейност, включително комисионни, бартерни, реекспортни и други специфични операции, маркетингова, информационна,лицензиоина, експериментално-производствена, стопанска, туристическа, хотелиерска, обществено хранене, организация на увеселителни, развлекателни и атракционни дейности и заведения, строително-монтажна, проучване и проектиране, пласментно-снабдителна, рекламна и издателска, импресарска, транспортна с извършване на превоз на товари и пътници в страната и чужбина със собствен или нает транспорт, таксиметрови услуги, менажерска, посредническа, комисионерска, представителство на наши и чужди търговци и търговски дружества у нас и в чужбина, производство, дървопреработка. производство на изделия от дърво, както и всякакви други дейности незабранени от закона.
2012-11-12 17:02:16НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА
NONKA DIMITROVA CHERPOKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-12 17:02:16ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ
OGNYAN TOMOV ZAREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-12 17:02:16НОНКА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА
NONKA DIMITROVA CHERPOKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-12 17:02:16ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ
OGNYAN TOMOV ZAREV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-21 17:02:53АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ
ALEKSANDAR VIKTOROV PRIHODKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-21 17:02:53АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ
ALEKSANDAR VIKTOROV PRIHODKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-12 09:30:01ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ
IVAN STOYKOV KUKOV
Representative
2008-03-18 09:13:23ФИЛКАБ
FILKAB
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-18 09:13:23ФИЛКАБ АД
FILKAB AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92
2008-03-18 09:13:23ФИЛКАБ АД
FILKAB AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛНА АРМАТУРА, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ ЗА БИТА, НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВОДИ, МАГАЗИНИ, ФАБРИКИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВНОСНА И ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМИСИОННИ, БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, МАРКЕТИНГОВА, ИНФОРМАЦИОННА, ЛИЦЕНЗИОННА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА, СТОПАНСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И АТРАКЦИОННИ ЗАВЕДЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА, ИМПРЕСАРСКА, ТРАНСПОРТНА, С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, МЕНИДЖЪРСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОНЕРСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, У НАС И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-03-18 09:13:23ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ
IVAN STOYKOV KUKOV
Representative
2008-03-18 09:13:23ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ
VASIL NIKOLOV MADANSKI
Representative
2008-03-18 09:13:23ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ МАНОЛОВ
LACHEZAR MANOLOV MANOLOV
Director
2008-03-18 09:13:23ВАСИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ
VASIL NIKOLOV MADANSKI
Director
2008-03-18 09:13:23ИВАН СТОЙКОВ КУКОВ
IVAN STOYKOV KUKOV
Director
2008-03-18 09:13:23НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ
NIKOLA TODOROV AVRAMOV
Director
2008-03-18 09:13:23РУМЕН ХРИСТОВ ЦАНКОВ
RUMEN HRISTOV TSANKOV
Director
2008-03-18 09:13:23МАРГАРИТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
MARGARIT STEFANOV GEORGIEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФИЛКАБ FILKAB (ЕИК: 115328801)
Check other registries about the company ФИЛКАБ FILKAB (ID: 115328801)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More