Събития с лица свързани с компанията КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ (ЕИК: 115339203)
Events with persons connected to the company KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE (ID: 115339203)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115339203)
Към 2020-01-23 05:44:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:44:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-12 10:37:31ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ
HRISTO VALEV GOVEDAROV
UnlimitedLiabilityPartners
2010-09-27 14:02:20КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ
KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE
LegalForm
Събирателно дружество
2010-09-27 14:02:20КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ СД
KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE SD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул.Струмица 4
2010-09-27 14:02:20КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ СД
KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE SD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ЗА БИТА ОТ ТЕКСТИЛ, ПЛАСТМАСА, ДЪРВО И МЕТАЛ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ, МОНТАЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, НА БИТОВИ УРЕДИ И АПАРАТИ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОМИШЛЕНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ПО СПОРТА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, ТРАНСПОРТНИ И ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ, ТЪРГОВСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДРЪЖАВНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ
2010-09-27 14:02:20ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ
HRISTO VALEV GOVEDAROV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-09-27 14:02:20ОРЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ORLIN HRISTOV PETKOV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-09-27 14:02:20ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ
HRISTO VALEV GOVEDAROV
БЪЛГАРИЯRepresentative101
2010-09-27 14:02:20ОРЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ORLIN HRISTOV PETKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative101

Проверки в други регистри за фирмата КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE (ЕИК: 115339203)
Check other registries about the company КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE (ID: 115339203)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More