Събития с лица свързани с компанията ФЛАМА ТРЕЙД (ЕИК: 115552498)
Events with persons connected to the company FLAMA TREYD (ID: 115552498)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115552498)
Към 2020-02-18 20:11:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:11:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-19 11:15:28НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2016-12-19 11:15:28ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
Distraints
2016-12-19 11:15:28КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
Description406
2016-10-07 09:56:05ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA
Distraint
2016-10-07 09:56:05ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
Distraints
2016-10-07 09:56:05КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
Description406
2015-03-26 16:23:47КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-03-26 16:23:47КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-03-26 16:23:47ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ВАТРАЛЕВА
YORDANKA KIRILOVA VATRALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
2015-03-26 16:23:47КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ВАТРАЛЕВА
2015-03-26 16:23:47АСЕН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
ASEN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
2015-03-26 16:23:47КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АСЕН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
2015-03-26 16:23:47ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
TODOR KOSTOV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
2015-03-26 16:23:47КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАТРАЛЕВ
KOSTADIN TODOROV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
2012-01-26 11:56:45ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
TODOR KOSTOV VATRALEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-26 11:56:45ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
TODOR KOSTOV VATRALEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-01-26 11:56:45РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
RADA VALKOVA DYAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
2012-01-26 11:56:45ТОДОР КОСТОВ ВАТРАЛЕВ
TODOR KOSTOV VATRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
2009-10-06 12:17:05ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 НЕОФИТ РИЛСКИ 17
2009-10-06 12:17:05ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
SubjectOfActivity
СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И ДРУГИ ВЕЩИ; ТЪРГОВИЯ С МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ, АКСЕСОАРИ И ДР.; ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙАСКИ УСЛУГИ, АВТОСЕРВИЗ И ПАРКИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ, КОНСИГНАЦИОННИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, НА ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ПРОЕКТАНТСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-10-06 12:17:05РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
RADA VALKOVA DYAKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-06 12:17:05РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
RADA VALKOVA DYAKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-06 12:17:05ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
EMIL VASILEV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
2009-10-06 12:17:05РАДА ВЪЛКОВА ДЯКОВА
RADA VALKOVA DYAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
2009-10-06 12:00:59ФЛАМА ТРЕЙД
FLAMA TREYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-10-06 12:00:59ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ПЕТКО Д. ПЕТКОВ 33
2009-10-06 12:00:59ФЛАМА ТРЕЙД ЕООД
FLAMA TREYD EOOD
SubjectOfActivity
BЬTPEШHOTЬPГOBCKИ, BЬHШHOTЬPГOBCKИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ, CKЛAДOBИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ УCЛУГИ И BCЯKAKBИ ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE И ПOДЗAKOHOBИTE HOPMATИBHИ AKTOBE, ЛИЗИHГ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO.
2009-10-06 12:00:59ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
EMIL VASILEV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-06 12:00:59ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
EMIL VASILEV PETROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФЛАМА ТРЕЙД FLAMA TREYD (ЕИК: 115552498)
Check other registries about the company ФЛАМА ТРЕЙД FLAMA TREYD (ID: 115552498)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More