Събития с лица свързани с компанията СИ КОМЕРС (ЕИК: 115600137)
Events with persons connected to the company SI KOMERS (ID: 115600137)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115600137)
Към 2020-02-17 04:23:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:23:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-05 14:03:28Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2018-05-29 11:30:08Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2018-05-08 18:10:37Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2018-04-02 13:26:00Ивайла Миткова Гаджерукова
Ivayla Mitkova Gadzherukova
Liquidator
2018-03-19 19:53:12Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-03-06 16:58:27Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2015-02-08 17:54:02СИ КОМЕРС ЕООД
SI KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 42 1
2015-02-08 17:54:02ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-08 17:54:02ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-02-08 17:54:02СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
2015-02-08 17:54:02ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
2009-10-08 12:04:22СИ КОМЕРС
SI KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-10-08 12:04:22СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-08 12:04:22ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
DIMITAR IVANOV KADRINSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
2009-10-08 12:04:22СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
2008-07-24 11:53:40СИ КОМЕРС
SI KOMERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-24 11:53:40ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
DIMITAR IVANOV KADRINSKI
Manager
2008-07-24 11:53:40СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
Partner
2008-07-24 11:53:40ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
DIMITAR IVANOV KADRINSKI
Partner
2008-07-24 11:53:40СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
SoleCapitalOwner
2008-07-24 11:53:40СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
ShareTransfer
2500 Sell to: ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
2008-07-24 11:53:40ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪДРИНСКИ
DIMITAR IVANOV KADRINSKI
ShareTransfer
2500 Buy from: СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
2008-07-24 11:39:03СИ КОМЕРС
SI KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-24 11:39:03СИ КОМЕРС ЕООД
SI KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. СОФИЯ 32
2008-07-24 11:39:03СИ КОМЕРС ЕООД
SI KOMERS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ЛИЗИHГ, ФPAHЧAЙЗИHГ И ФAKTOPИHГ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И CEPBИЗ, KAKTO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO И TEXHOЛOГИИ ЗA TЯX, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA BCИЧKИ CTOПAHCKИ OTPACЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И EKИПИPOBKA, ИЗBЪPШBAHE HA KOMИCИOHHИ, CПEДИTOPCKИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, KAKTO И BCЯKAKBИ ПPOИЗBOДCTBEHИ УCЛУГИ, OБMЯHA HA ЧУЖДECTPAHHИ ПAPИЧHИ CPEДCTBA B БPOЙ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB BИД ДEЙHOCT И УCЛУГИ, PAЗPEШEHИ OT ДEЙCTBAЩOTO B PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-07-24 11:39:03СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
Manager
2008-07-24 11:39:03СТРАШИМИР КАМЕНОВ ИНДЖЕВ
STRASHIMIR KAMENOV INDZHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СИ КОМЕРС SI KOMERS (ЕИК: 115600137)
Check other registries about the company СИ КОМЕРС SI KOMERS (ID: 115600137)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More