Събития с лица свързани с компанията ДРИЙМВИЛ (ЕИК: 115618690)
Events with persons connected to the company DRIYMVIL (ID: 115618690)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115618690)
Към 2020-02-29 04:27:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:27:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-26 18:28:45ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Pledgor
2017-06-26 18:28:45ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
Pledgors
2017-06-26 18:28:45АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ
AGRO TREYD KAMPANI
SecuredClaimDebtor
2017-06-26 18:28:45ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
SecuredClaimDebtors
2017-06-26 18:28:45АГРИОН ФИНАНС
AGRION FINANS
PledgeCreditor
2017-06-26 18:28:45ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
PledgeCreditors
2016-01-28 11:07:03ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Pledgors
2016-01-28 11:07:03ИНТЕР ТАБ
INTER TAB
SecuredClaimDebtors
2016-01-28 11:07:03АГРИОН ИНВЕСТ
AGRION INVEST
PledgeCreditors
2016-01-28 10:51:45ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Pledgors
2016-01-28 10:51:45АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ
AGRO TREYD KAMPANI
SecuredClaimDebtors
2016-01-28 10:51:45АГРИОН ИНВЕСТ
AGRION INVEST
PledgeCreditors
2016-01-13 17:41:39КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОЯДЖИЕВ
KONSTANTIN KONSTANTINOV BOYADZHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-27 14:52:24ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-27 14:52:24ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
GALAKSI INVESTMANT GRUP OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-27 14:52:24ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
2014-10-27 14:52:24ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
GALAKSI INVESTMANT GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
2014-09-25 14:17:40ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
GALAKSI INVESTMANT GRUP
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-10 17:48:33ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
GALAKSI PROPARTI GRUP OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-10 17:48:33ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-10 17:48:33ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
2011-01-10 17:48:33ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
GALAKSI PROPARTI GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
2010-12-09 15:03:23ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA EOOD
Distraints
2010-12-09 12:34:29ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Description406
2010-09-21 10:57:51ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. Дунав 5
2009-12-03 14:10:23ДОРА НИКОЛАЕВА АЛДИМИРОВА
DORA NIKOLAEVA ALDIMIROVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-01-27 14:32:59ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул. ДУНАВ 5
2008-04-02 11:32:04ДРИЙМВИЛ
DRIYMVIL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-02 11:32:04ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Ген.Данаил Николаев 75
2008-04-02 11:32:04ДРИЙМВИЛ ООД
DRIYMVIL OOD
SubjectOfActivity
PEKЛAMHA, OKAЗИOHHA, TУPИCTИЧECKA, CTPOИTEЛHA, TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, PECTOPAHTЬOPCKA, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA И ATEЛИETA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ И УCЛУГИ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-04-02 11:32:04ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Manager
2008-04-02 11:32:04ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА
GALENA BONCHEVA MALINOVA
Manager
2008-04-02 11:32:04ТОДОР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
TODOR HRISTOV YORDANOV
Partner
2008-04-02 11:32:04ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
GALAKSI PROPARTI GRUP OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДРИЙМВИЛ DRIYMVIL (ЕИК: 115618690)
Check other registries about the company ДРИЙМВИЛ DRIYMVIL (ID: 115618690)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More