Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОАЛИАНС (ЕИК: 115633201)
Events with persons connected to the company PETROALIANS (ID: 115633201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115633201)
Към 2019-12-10 01:44:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 01:44:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-01 12:59:11ПОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
POLINA IVANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2014-06-24 13:49:27Хенри Хенрион
Henri Henrion
ГЕРМАНИЯManager
2014-06-24 13:49:27ПЕТРО АЛИАНС АГ
PETRO ALIANS AG
ШВЕЙЦАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-08 15:58:28ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Уилям Гладстон 9
2010-10-08 15:58:28ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Уилям Гладстон 9
2010-10-08 15:58:28Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 15:58:28Димитрийка Лазарова Андреева
Dimitriyka Lazarova Andreeva
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 15:58:28ХАИСПИЙД- БАЙОМЕТРИК ДЕЙТА СЪЛЮШЪНС АД
HAISPIYD- BAYOMETRIK DEYTA SALYUSHANS AD
ШВЕЙЦАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-08 15:58:28ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI ATANASOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: ХАИСПИЙД- БАЙОМЕТРИК ДЕЙТА СЪЛЮШЪНС АД
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-08 17:15:32Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-08 17:15:32Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: Георги Атанасов Георгиев
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: Андрей Георгиевич Георгиев
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-13 16:07:09ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2010-05-13 16:07:09ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС
PETROALIANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Суха река 135 Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Суха река 135 Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
SubjectOfActivity
Преработка на суров нефт и газов кондензат, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери и синтетични влакна съответна търговска дейност, проектиране и строителство на бензиностанции и хранилища за нефтопродукти, добив на суров нефт, газ и газов кондензат, предоставяне на услуги, свързани с посочените дейности, участия в дружества с предмет на дейност някоя от горепосочените дейности, придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; всяка друга дейност, свързана с горепосочените, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-21 12:47:06Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Sell to: Андрей Георгиевич Георгиев
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Buy from: Георги Атанасов Георгиев
2009-05-21 12:47:06Олга Алексеевна Георгиева
Olga Alekseevna Georgieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Андрей Георгиевич Георгиев
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Олга Алексеевна Георгиева
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС
PETROALIANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия 185 А
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ Тракия 185 А
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
SubjectOfActivity
Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ и реекспорт с всички незабранени стоки, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия със селскостопански препарати и медикаменти, торове и други (след съответно разрешително), зала за компютърни игри и компютърни услуги, интернет зала, преводи, езикови и професионални курсове за обучение, машинописни и ксероксни услуги, шивашки услуги, фризьорски услуги и козметика, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция и промишлени стоки незабранени от закона, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическоагентска дейности (след съответно разрешително), рекламна дейност, валутнообменно бюро, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой (след съответно разрешително), транспортни услуги в страната и чужбина, строителство и строителни услуги, други услуги и дейности, незабранени от закона.
2009-05-19 17:00:01Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-19 17:00:01Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-19 17:00:01Олга Георгиева
Olga Georgieva
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОАЛИАНС PETROALIANS (ЕИК: 115633201)
Check other registries about the company ПЕТРОАЛИАНС PETROALIANS (ID: 115633201)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate