Събития с лица свързани с компанията РЕНТА БИЛД (ЕИК: 115763433)
Events with persons connected to the company RENTA BILD (ID: 115763433)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115763433)
Към 2020-01-29 18:24:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:24:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-17 11:46:20СВЕТЛИН МИТКОВ НИСТОРОВ
SVETLIN MITKOV NISTOROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-17 11:46:20СВЕТЛИН МИТКОВ НИСТОРОВ
SVETLIN MITKOV NISTOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-10-17 11:46:20ПЛАМЕНЧО КИРИЛОВ ЯНЕВ
PLAMENCHO KIRILOV YANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 000 Sell to: СВЕТЛИН МИТКОВ НИСТОРОВ
2017-10-17 11:46:20СВЕТЛИН МИТКОВ НИСТОРОВ
SVETLIN MITKOV NISTOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 000 Buy from: ПЛАМЕНЧО КИРИЛОВ ЯНЕВ
2017-08-16 16:41:15РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ”Лозенец” бул. „Джеймс Баучер” 51
2017-08-16 16:41:15Пламенчо Кирилов Янев
Plamencho Kirilov YAnev
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-16 16:41:15Пламенчо Кирилов Янев
Plamencho Kirilov YAnev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-08-16 16:41:15Красимир Стоянов Дишков
Krasimir Stoyanov Dishkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Пламенчо Кирилов Янев
2017-08-16 16:41:15Пламенчо Кирилов Янев
Plamencho Kirilov YAnev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Красимир Стоянов Дишков
2017-07-18 13:38:31РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР .
2017-07-18 13:38:31Красимир Стоянов Дишков
Krasimir Stoyanov Dishkov
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-18 13:38:31Красимир Стоянов Дишков
Krasimir Stoyanov Dishkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-18 13:38:31Крум Тодоров Бурджиев
Krum Todorov Burdzhiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Красимир Стоянов Дишков
2017-07-18 13:38:31Красимир Стоянов Дишков
Krasimir Stoyanov Dishkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Крум Тодоров Бурджиев
2012-05-11 10:43:50АЛБАТРОС БИЛД
ALBATROS BILD
TransformingCompany
2012-05-11 10:43:50МИДЛАНД
MIDLAND
TransformingCompany
2012-05-11 10:43:50АРКА - 2002
ARKA - 2002
TransformingCompany
2012-05-11 10:43:50РЕНТА БИЛД
RENTA BILD
Successor703
2010-02-04 11:22:19РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
2010-01-29 16:43:56РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ, ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
2010-01-22 14:48:48РЕНТА БИЛД
RENTA BILD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-01-22 14:48:48РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 76
2010-01-22 14:48:48РЕНТА БИЛД ЕООД
RENTA BILD EOOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, KOMИCИOHHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KAKTO И BCИЧKИ OCTAHAЛИ CДEЛKИ И УCЛУГИ, ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHA.
2010-01-22 14:48:48КРУМ ТОДОРОВ БУРДЖИЕВ
KRUM TODOROV BURDZHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-22 14:48:48КРУМ ТОДОРОВ БУРДЖИЕВ
KRUM TODOROV BURDZHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РЕНТА БИЛД RENTA BILD (ЕИК: 115763433)
Check other registries about the company РЕНТА БИЛД RENTA BILD (ID: 115763433)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More